سید عبدالرحیم خلخالی

در حال بارگذاری ...پادکست

11 تير 1393

مرحوم سید عبدالرحیم خلخالی در اواخر قرن دوازدهم هجری قمری در روستای زاویه سادات خلخال بدنیا آمد.تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خود بپایان رساند و برای ادامه تحصیل عازم رشت شد و سالیان دراز در رشت به تحصیل زبان و ادبیات فارسى و عربى و فقه و اصول و فلسفه مشغول بود. سپس براى تکمیل تحصیلات به تهران رفت و تا ابتداى مشروطیت به طور نامنظم به مطالعه و تحصیل اشتغال داشت. درمدرسه فرانسوی زبان « آلیانس » به فراگرفتن مقدمات زبان فرانسه پرداخت.در تهران در اثر رفت و آمد در محافل مختلف با گروه‏هاى سیاسى آشنا شد و براى استقرار مشروطیت به تلاش و تکاپو افتاد.او سردبیر روزنامه کاوه آهنگرو صوراسرافیل و صاحب امتیاز روزنامه مساوات بود. وی همچنین روزنامه علمی ادبی اخلاقی پروین را از سال 1332 قمری به مدیر مسئولی خود در کتابخانه اش چاپ می کرد. پس از به توپ بستن مجلس و اعلام حکومت نظامى و دستگیرى عده‏اى از مخالفین حکومت، سید عبدالرحیم خلخالى به اتفاق سید محمدرضا مساوات مخفیانه از تهران خارج شدند.خانه اش را به توپ بستند و همسر و فرزندانش در این حادثه کشته شدند. پس از سقوط محمدعلى شاه و فتح تهران وارد مرکز شد و ریاست دیوان محاسبات را به او سپردند . سید عبدالرحیم خلخالی در رشته های باستان شناسی،نمایشنامه نویسی و حقوق استاد بود و مرحوم دکتر معین در جلد پنجم فرهنگ فارسی وی را نویسنده ،دانشمند و مشروطه طلب و آزادیخواه می خواند.خلخالى از ادباء و علاقمندان به ادبیات فارسى بود" به یک دیگر محبت کنید " و " حرص باعث هلاک است "، نخستین آثاری است که از " تولستوی " توسط خلخالی به فارسی ترجمه شده است. چاپ معتبری از کتاب سیاست نامه خواجه نظام الملک نیز منتشر کرد. از کتب دیگر ایشان می توان از لبنان در آتش جنگ، نمایشنامه داستان خونین یا سرگذشت برمکیان ،حافظ نامه در شرح حال حافظ ،تصحیح نوروزنامه خیام، دیوان خاقانی و تصحیح ادب الوجیز ابن مقفع ،ترجمه شارل و عبدالرحمن نوشته جرجی زیدان ،دختر هارون الرشید و ابومسلم خراسانی نام برد. خلخالی به حافظ ارادت خاصى داشت. یکى ازمهمترین اقدامات او اولین چاپ انتقادی دیوان حافظ بود که از روی قدیمیترین دیوان حافظ که گویا سى و پنج سال بعد از وفات حافظ کتابت شده بود و در اختیار آن مرحوم بود پس از تصحیح منتشر کرد و تا چندین سال دیوان حافظ چاپ خلخالی از معتبرترین چاپهای این کتاب بود.استاد سعید نفیسی می نویسد:کتابفروشی مرحوم خلخالی در ناصرخسرو تهران نزدیک شمس العماره بنام کتابفروشی خلخالی مرجع من و کسانی مثل من بود که دنبال کتب و مطبوعات تازه می گشتند.مرد کارآمدی بود و بدرستکاری و لیاقت معروف بود.از جوانی با مرحوم قزوینی ،جمالزاده ،تقی زاده و پورداوود دوستی نزدیک داشت .کتابهای گرانبهای خود را با کمال گشاده دستی بما امانت می داد.او مردی با جثه درشت بود که بدلیل ضعف و التهاب چشمانش به زحمت می توانست بخواند و بنویسد ولی مرد پرکاری بودو با همان چشمان ضعیف کارهای مهمی از پیش برده است.او خلخالی را از آزادیخواهان ایران می داند و معتقد است خدمات شایانی به ادبیات ایران کرده است. وفات او در سال 1319 شمسی اتفاق افتاد درحالیکه بجز خانه ای که درآن زندگی می کرد و چند جلد کتاب در کتابخانه خلخالی چیز زیادی برای بازماندگانش نگذاشت ولی اثری زوال ناپذیر در ادبیات ما باقی گذاشته است که فراموش نخواهد شد. روحش قرین رحمت باد.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
سید امیرحسین حسینی
سید امیرحسین حسینی
مدت ويدئو : 04:37
بازدید : 980
شاعر اهل بیت
شاعر اهل بیت
مدت ويدئو : 04:57
بازدید : 566
حاج نصرالله محمودی
حاج نصرالله محمودی
مدت ويدئو : 04:27
بازدید : 608
علی پرتوی
علی پرتوی
مدت ويدئو : 4:06
بازدید : 339
محمدرضا اسحاقی
محمدرضا اسحاقی
مدت ويدئو : 04:40
بازدید : 4733
همه ...
میرزا رضا کرمانی
میرزا رضا کرمانی
مدت پادکست : 3:10
بازدید : 453
مصطفی قلی خان بیات
مصطفی قلی خان بیات
مدت پادکست : 1:10
بازدید : 826
محمد حسین سبزعلى
محمد حسین سبزعلى
مدت پادکست : 3:36
بازدید : 792
آیت الله سید مرتضی نجومی
آیت الله سید مرتضی نجومی
مدت پادکست : 5:14
بازدید : 1305
آقا رضی قزوینی
آقا رضی قزوینی
مدت پادکست : 5:01
بازدید : 1288
همه ...
سید محمد جواد شرافت
سید محمد جواد شرافت
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1629
سید حمیدرضا برقعی
سید حمیدرضا برقعی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2559
ریزعلی خواجوی
ریزعلی خواجوی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 3988
حاجعلی رزم آرا
حاجعلی رزم آرا
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1768
استاد شاهی اردبیلی
استاد شاهی اردبیلی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 5420
همه ...