دکتری

در حال بارگذاری ...پادکست

21 خرداد 1393

دکتری: به این جمله ها و واژه ی دکترا توجه فرمایید: او دانشجوی دکترای رشته ی زیست شناسی است. دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد خود را برای آزمون دکترای سال آینده آماده می کنند. واژگان دکترا و دکتری هردو به یک معنی است به جزاین که واژه ی دکترا یک واژه ی فرانسوی است به معنای "درجه یا مقام اجتهاد" و دکتری مرکب است از واژه ی فرانسوی دکتر به معنی مجتهد و یا پزشک به اضافه ی "یِ" اسم ساز فارسی. طبق یک قاعده ی کلی، اگر قرار باشد واژه ی بیگانه ای به عاریت گرفته شود بهتر است از میان واژه های هم خانواده ی خارجی فقط یکی برگزیده شود و از قاعده های زبان فارسی پیروی کند. براین اساس، واژه ی دکتری که از واژه ی بیگانه ی دکتر گرفته شده و تابع قاعده های زبان فارسی شده بر واژه ی دکترا برتری دارد. پس بهتراست به جای دکترا بگوییم دکتری. بهتر است بنویسیم و بگوییم: او دانشجوی دکتری رشته ی زیست شناسی است. دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد خود را برای آزمون دکتری سال آینده آماده می کنند.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
پ مثل پلنگ
پ مثل پلنگ
مدت ويدئو : 02:28
بازدید : 2107
میدان‌ها یا میادین؟
میدان‌ها یا میادین؟
مدت ويدئو : 1:47
بازدید : 328
لشکر یا لشگر؟
لشکر یا لشگر؟
مدت ويدئو : 1:30
بازدید : 1739
ق مثل قورباغه
ق مثل قورباغه
مدت ويدئو : 01:35
بازدید : 2536
عبارت انیمیشن
عبارت انیمیشن
مدت ويدئو : 1:57
بازدید : 224
همه ...
عتیقه
عتیقه
مدت پادکست : 1:22
بازدید : 701
خط اِستوا
خط اِستوا
مدت پادکست : 2:36
بازدید : 997
ترازنامه
ترازنامه
مدت پادکست : 1:45
بازدید : 599
ایتام
ایتام
مدت پادکست : 2:30
بازدید : 1787
مبارکه
مبارکه
مدت پادکست : 1:16
بازدید : 794
همه ...
سیم بان
سیم بان
تعداد تصوير : 20
بازدید : 417
همه ...