بیننده گرامی، شما هم می توانید عکس ها و آثار صوتی و تصویری مورد علاقه خود را در نگاه به اشتراک بگذارید. لطفا از اینجا
(http://negahmedia.ir/member)
شروع کنید

خانه | شهر ها | روستاها | اماکن زیارتی | اماکن تاریخی | جاذبه های طبیعی | موزه ها | فرهنگ محلی | صنایع دستی | مشاهیر استاناستان يزد / نخبگان علمی / دکتر محمد حسین پاپلی یزدی

بازدید : 2993
28 ارديبهشت 1393
100 / -1.2
 

محمدحسین پاپلی یزدی (زاده 1327۱۳۲۷، یزد -)، جغرافیدان، محقق و نویسنده برجسته ایرانی است. وی بنیانگذار، مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه تحقیقات جغرافیایی و اولین ایرانی دارنده جایزه انجمن جغرافیای فرانسه است. وی سابقه تدریس در دانشگاه سوربن پاریس، فردوسی مشهد و تربیت مدرس تهران را دارد. برخی آثار وی به عنوان منابع مهم در آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری رشته جغرافیا معرفی میشود.[ دکتر پاپلی یزدی مهرماه تا اسفند ۱۳۶۸ بنا به دعوت (C.N.R.S) مرکز تحقیقات ملی فرانسه برای همکاری در پروژه اطلس ایران به فرانسه دعوت شد.[ وی در سال ۱۹۹۶ بعنوان عضو اصلی کمیسیون جغرافیای فرهنگی انجمن جغرافیدانان جهان انتخاب شد. این کمیسیون مجموعا ۱۰ نفر عضو دارد و سهم آسیا ۳ نفر است. پاپلی یزدی یکی از این ۱۰ نفر در دنیا و یکی از ۳ نفردر آسیا است او از مدافعان تشکیل اتحادیه کشورهای اسلامی است و پیشنهاد راهآهن سراسری بین کشورهای مسلمان را دادهاست. دکتر محمدحسین پاپلی یزدی هم اکنون موسس، مدیر مسوول و صاحب امتیاز فصلنامه تحقیقات جغرافیایی است. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جغرافیایی که توسط دکتر محمدحسین پاپلی یزدی بنیان نهاده شده، عملاً تنها مجله علمی- پژوهشی بخش خصوصی در ایران است که با هدف ارتقای سطح کیفی علم جغرافیا در ایران فعالیت میکند. فعالیتهای علمی • از ۱۳۵۰ کارشناس گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد. • از سال۱۳۶۲ بعنوان استادیار در دانشگاه فردوسی مشهد. • از سال ۱۳۷۰ بعنوان دانشیار در دانشگاه فردوسی مشهد. • از سال ۱۳۷۸ استاد دانشگاه فردوسی مشهد. • مهر ماه تا اسفند ۱۳۶۸ بنا به دعوت (C.N.R.S) مرکز تحقیقات ملی فرانسه برای سرپرستی پروژه اطلس به فرانسه دعوت شد. • در سال ۱۹۸۱ انتخاب عنوان عضو مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (C.N.R.S) • تدریس در دانشگاه سوربن پاریس در سال ۱۹۹۰ بعنوان استاد مدعو. • در سال ۱۹۹۶ انتخاب بعنوان عضو اصلی کمیسیون جغرافیای فرهنگی انجمن جغرافیدانان دنیا. این کمیسیون کلا" ۱۰ نفر عضو دارد و سهم آسیا ۳ نفر است. پاپلی یزدی یکی از این ۱۰ نفر در دنیا و یکی از ۳ نفردر آسیا است. • مسافرت به ژاپن در سال ۱۹۹۰ بنا به دعوت دانشگاهها میجی و اوساکا. • سال ۱۳۶۵، بنیانگذار، مدیر مسوول و صاحب امتیاز فصلنامه تحقیقات جغرافیایی که تا بحال ۵۱ شماره آن چاپ شدهاست و وارد سیزدهمین سال خود شدهاست. • نخستین بار پروفسور محمد حسین پاپلی یزدی در فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره ۶۱ تابستان ۱۳۸۰ درخصوص تعریف جهان سوم گفتهاست: جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند خانه اش خراب میشود و هرکس بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد. تالیفات روی جلد کتاب اطلس ایران در فرانسه • گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - ۰۷ آذر، ۱۳۸۶ • نظریههای توسعه روستایی، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - ۰۷ خرداد، ۱۳۸۶ • نظریههای شهر و پیرامون، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - ۱۱ شهریور، ۱۳۸۶ • مجموعه مقالات همایش بین المللی رویکرد فرهنگی به جغرافیا، جغرافیابستری برای گفتگوی تمدنها، مجموعه مقالات همایش بین المللی رویکرد فرهنگی به جغرافیا، جغرافیا بستری برای گفتگوی تمدنها، پدیدآورنده: محمدحسین پاپلی یزدی، ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد - ۱۳۸۱ • شاه عباس و پینه دوز، ناشر: پاپلی - ۱۳۸۳ • خراسان، ژئوپولیتیک و توسعه، ناشر: پاپلی - ۱۳۸۳ • خاطرات شازده حمام: گوشهای از اوضاع اجتماعی شهریزد دهه ۴۰ - ۱۳۳۰، ناشر: پاپلی - ۳۰ تیر، ۱۳۸۴تجدید چاپ پنجم ۱۳۸۹ • حمد، ثنا و ذکر خداوند در شاهنامه، به اهتمام محمدحسین پاپلی یزدی، ناشر: پاپلی - ۲۹ اردیبهشت، ۱۳۸۶ • کوچ نشینی در شمال خراسان، تالیف دکتر محمد حسین پاپلی یزدی - ترجمه اصغر کریمی - آستان قدس • اطلس ایران، مشترک با محمود طالقانی، برنارد هورکارد و هوبر مازورک، پاریس ۱۳۷۷، ۱۹۲ ص، فرانسه. • فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی بهمن ۱۳۶۷، ۶۳۹ ص. • مجموعه مقالات سمینار جغرافیا شماره ۱، به کوشش دکتر پاپلی یزدی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس، اردیبهشت ۶۵، ص ۵۰۱. • مجموعه مقالات سمینار جغرافیا شماره ۲، به کوشش دکتر پاپلی یزدی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس، آبان ۱۳۶۵، ص ۲۳۷. • مجموعه مقالات سمینار جغرافیا شماره ۳، به کوشش دکتر پاپلی یزدی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس، آبان ۱۳۶۵، ص ۲۳۷. • مجموعه مقالات سمینار جغرافیا شماره ۲، به کوشش دکتر پاپلی یزدی، آستان قدس رضوی ۱۳۶۶. • شاخصهای جغرافیائی کشورهای جهان، پاپلی یزدی، حسن فرخی، جغرافیایی ماهوان • فغانستان - اقوام و کوچ نشینی، مجموع مقالات به کوشش دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، ۳۰۰ ص، ۱۳۷۲، مشهد. • افغانستان - جنگ و سیاست، مجموع مقالات به کوشش دکتر محمدحسین پاپلی یزدی، ۲۵۰ ص، ۱۳۷۲. • قناتهای تفت به کوشش دکتر محمد حسین پاپلی یزدی و مهندس مجید لباف خانیکی انتشارات پاپلی ۱۳۷۲، تجدید چاپ در سال ۱۳۸۸ در ۳۰۰۰ نسخه • قنات قصبه گناباد به کوشش دکتر محمدحسین پاپلی یزدی انتشارات پاپلی ۱۳۷۱، تجدید چاپ در سال ۱۳۸۸ • شازده حمام جلد ۲، دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، نشر پاپلی ۱۳۸۸ چاپ سوم ترجمهها • کوچ نشینان و شبانان، پدیدآورنده: گزاویه دو پلانول، محمدحسین پاپلی یزدی (مترجم)، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - ۱۳۸۳ • قنات، اثر هانری گوبلو، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم - دکتر پاپلی یزدی، آستان قدس رضوی ۱۳۷۱. تجدید چاپ در سال ۱۳۸۹ تیراژ ۳۰۰۰ نسخه • جغرافیای فرهنگی، Paut Claval، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی. سمتها و عناوین • استاد دانشگاه فردوسی مشهد • استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران • مدرس دانشگاه سوربن پاریس • فیای بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی (۷۰- ۱۳۶۳) • معاون بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی (۶۳- ۶۵) • دبیر اجرائی سمینار بین المللی جغرافیای جمهوری اسلامی (۱۳۶۲) • عضو کمیته برنامه ریزی جغرافیا در ستاد انقلاب فرهنگی • عضو هیات تحریریه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی (تا سال ۱۳۶۷) • عضو هیات تحریریه مجله رشد جغرافیا (تا سال ۱۳۶۷) • عضو هیات تحریریه مجله Abstract- Iranica • عضو هیات علمی مجلهCEMOTI CALLERS DETUDES SUR 1. A MEDITRANNEE ORIENNTALE ET LE MONDE TURCO IRANIEN. • عضو کمیته ملی اقلیم ایران • عضو هیات مدیره انجمن جغرافیدانان ایران • رییس پژوهشکده امیر کبیر • مدیر مسوول انتشارات پاپلی • ریاست اتحادیه تعاونیهای بزرگ آبران خراسان بزرگ • مدیر مسوول و صاحب امتیاز فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات جغرافیایی از سال ۱۳۶۵ تا کنون۱۳۸۹ جوایز • کتاب کوچ نشینی در شمال Nomadisme dans le nord du khorassan LC که در سال ۱۹۹۱ به زبان فرانسه و توسط انجمن ایرانشناسی فرانسه در پاریس به چاپ رسید، [برنده جایزه (J.MOROT) یکی از جوایز انجمن جغرافیائی فرانسه گردید. این اولین بار است که یک کتاب نوشته یک ایرانی جایزه انجمن جغرافیای فرانسه که از اواسط قرن ۱۹ اعطاء میگردد بدست میآورد. ترجمه این کتاب که توسط آقای اصغر کریمی انجام شدهاست برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در زمینه علوم اجتماعی در سال ۱۳۷۲ شدهاست. • برنده جایزه اول طرحهای دانشگاه در اولین جشنواره فردوسی، برگزار شده در دانشگاه فردوسی. • تقدیر از دکترحسین پاپلی یزدی به عنوان چهره ماندگارhttp://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1682659

کلمات کليدي :
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
دکتر محمد تقی صراف
دکتر محمد تقی صراف
مدت ويدئو : 05:24/1
بازدید : 1859
استاد رضا زینلی
استاد رضا زینلی
مدت پادکست : 4:06
بازدید : 1035
حسین مسرت
حسین مسرت
مدت پادکست : 5:01
بازدید : 1288
دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
مدت پادکست : 5:01
بازدید : 2425
دکتر حاجب مرتاض
دکتر حاجب مرتاض
مدت ويدئو : 01:32/1
بازدید : 2835
دکتر جلال مجیبیان
دکتر جلال مجیبیان
مدت پادکست : 5:07
بازدید : 2714
دكتر علی حائریان اردكانی
دكتر علی حائریان اردكانی
مدت ويدئو : 05:00/1
بازدید : 1691
دکتر حسین محبوبی اردکانی
دکتر حسین محبوبی اردکانی
مدت پادکست : 4:53
بازدید : 1224
دکتر شهناز دانش
دکتر شهناز دانش
مدت ويدئو : 05:00/1
بازدید : 3350
محمدرضا محمدی نصرآبادی
محمدرضا محمدی نصرآبادی
مدت پادکست : 5:27
بازدید : 2492


دکتر غلامرضا نوری
دکتر غلامرضا نوری
مدت پادکست : 5:46
بازدید : 2598
دکتر محمد خزائلی
دکتر محمد خزائلی
مدت پادکست : 2:17
بازدید : 2081
امیرحسین فردی
امیرحسین فردی
مدت پادکست : 2:53
بازدید : 802
پیام شافعی
پیام شافعی
مدت ويدئو : 4:51/1
بازدید : 43
پروفسور معصومعلی معصومی
پروفسور معصومعلی معصومی
مدت ويدئو : 05:39/1
بازدید : 794