قصه های ناقص

در حال بارگذاری ...پادکست

26 اسفند 1392

روزی مرد حکیمی از مقابل مدرسه ای می گذشت. مدیر مدرسه را دید که کتاب های قصه را مقابل خود گذاشته و بعضی از صفحات آن را با قیچی می برد. حکیم با تعجب از مدیر مدرسه دلیل اینکار را پرسید. مدیر گفت: این کتاب قصه ها را از سرزمین دوری آورده اند که فرهنگ و عقاید آنها با ما متفاوت است. آن بخش هایی که با فرهنگ بچه های این دیار همخوانی ندارد را پاره می کنم و از بین می برم تا بچه ها آنها را نبینند. حکیم یکی از کتاب ها را برداشت و ورق زد و گفت: اما تو با اینکار باعث می شوی که بخش هایی از قصه ناقص شود و بچه ها خودشان در ذهن خود بخش های از بین رفته را بازسازی کنند. نویسنده این قصه ها اگر واقعا قصد تخریب ذهن و فکر کودکان این دیار را داشت ، تو در عمل با وادار سازی کودکان به بازسازی صحنه های حذف شده توسط خودشان ، به این تخریب و ویرانگری کمک می کنی. به جای پاره کردن و ناقص کردن این قصه ها و تحویل نسخه های ناقص و بریده به کودکان و ایجاد نفرت در وجود آنها و وادار سازی آنها به بازسازی بخش های ناقص در درون ذهن خود ، تمام این کتاب ها را به گوشه ای بریز و خودت برای بچه ها مناسب فرهنگ و عقاید سنتی این دیار کتاب قصه بنویس. وقتی کسی در ذهنش قصه ناقصی را بازسازی و کامل می کند ، خود را در قصه سهیم می داند و به آن علاقه مند می شود. چرا با دست خودت علاقه به فرهنگ مخرب سرزمین دور را در کودکان این دیار ایجاد می کنی.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
مجید آقا و مسکن
مجید آقا و مسکن
مدت ويدئو : 03:54
بازدید : 522
عاقبت رشوه گیر
عاقبت رشوه گیر
مدت ويدئو : 4:02
بازدید : 90
ارثیه
ارثیه
مدت ويدئو : 2:50
بازدید : 122
کثیف کردن جاده
کثیف کردن جاده
مدت ويدئو : 03:57
بازدید : 553
تامل چوپان و نی
تامل چوپان و نی
مدت ويدئو : 1:33
بازدید : 172
همه ...
فرود از آسمان خیال
فرود از آسمان خیال
مدت پادکست : 3:12
بازدید : 475
حکیم زیرک
حکیم زیرک
مدت پادکست : 1:28
بازدید : 493
مرگ برادر
مرگ برادر
مدت پادکست : 3:07
بازدید : 920
داستانک عشق و ثروت و موفقیت
داستانک عشق و ثروت و موفقیت
مدت پادکست : 1:55
بازدید : 604
سعدی و خواجه
سعدی و خواجه
مدت پادکست : 3:07
بازدید : 1001
همه ...
اپرای هانسل و گرتل
اپرای هانسل و گرتل
تعداد تصوير : 20
بازدید : 831
دختـر بچـه ی گل فروش
دختـر بچـه ی گل فروش
تعداد تصوير : 1
بازدید : 5475
بقعه پیر تاکستان
بقعه پیر تاکستان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2649
عمل جراحی
عمل جراحی
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1375
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 374
همه ...