قصه های ناقص

در حال بارگذاری ...پادکست

26 اسفند 1392

روزی مرد حکیمی از مقابل مدرسه ای می گذشت. مدیر مدرسه را دید که کتاب های قصه را مقابل خود گذاشته و بعضی از صفحات آن را با قیچی می برد. حکیم با تعجب از مدیر مدرسه دلیل اینکار را پرسید. مدیر گفت: این کتاب قصه ها را از سرزمین دوری آورده اند که فرهنگ و عقاید آنها با ما متفاوت است. آن بخش هایی که با فرهنگ بچه های این دیار همخوانی ندارد را پاره می کنم و از بین می برم تا بچه ها آنها را نبینند. حکیم یکی از کتاب ها را برداشت و ورق زد و گفت: اما تو با اینکار باعث می شوی که بخش هایی از قصه ناقص شود و بچه ها خودشان در ذهن خود بخش های از بین رفته را بازسازی کنند. نویسنده این قصه ها اگر واقعا قصد تخریب ذهن و فکر کودکان این دیار را داشت ، تو در عمل با وادار سازی کودکان به بازسازی صحنه های حذف شده توسط خودشان ، به این تخریب و ویرانگری کمک می کنی. به جای پاره کردن و ناقص کردن این قصه ها و تحویل نسخه های ناقص و بریده به کودکان و ایجاد نفرت در وجود آنها و وادار سازی آنها به بازسازی بخش های ناقص در درون ذهن خود ، تمام این کتاب ها را به گوشه ای بریز و خودت برای بچه ها مناسب فرهنگ و عقاید سنتی این دیار کتاب قصه بنویس. وقتی کسی در ذهنش قصه ناقصی را بازسازی و کامل می کند ، خود را در قصه سهیم می داند و به آن علاقه مند می شود. چرا با دست خودت علاقه به فرهنگ مخرب سرزمین دور را در کودکان این دیار ایجاد می کنی.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
از عطای اندک شرم مکن
از عطای اندک شرم مکن
مدت ويدئو : 4:06
بازدید : 91
داستان از توی آینه-فخرالدین صدیق شریف
داستان از توی آینه-فخرالدین صدیق شریف
مدت ويدئو : 04:24
بازدید : 271
محمد خوارزمی
محمد خوارزمی
مدت ويدئو : 05:52
بازدید : 506
خربزه و خان آبادی
خربزه و خان آبادی
مدت ويدئو : 01:38
بازدید : 413
همه ...
حکایت بوی عطر صلوات
حکایت بوی عطر صلوات
مدت پادکست : 2:31
بازدید : 95
یونس نقاش
یونس نقاش
مدت پادکست : 3:42
بازدید : 314
داربی، معدنکار طلا
داربی، معدنکار طلا
مدت پادکست : 5:35
بازدید : 727
عقرب
عقرب
مدت پادکست : 1:16
بازدید : 740
داستانک بهترین هدیه
داستانک بهترین هدیه
مدت پادکست : 1:39
بازدید : 497
همه ...
عمل جراحی
عمل جراحی
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1418
اپرای هانسل و گرتل
اپرای هانسل و گرتل
تعداد تصوير : 20
بازدید : 877
دختـر بچـه ی گل فروش
دختـر بچـه ی گل فروش
تعداد تصوير : 1
بازدید : 5785
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 573
بقعه پیر تاکستان
بقعه پیر تاکستان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2700
همه ...