قصه های ناقص

در حال بارگذاری ...پادکست

26 اسفند 1392

روزی مرد حکیمی از مقابل مدرسه ای می گذشت. مدیر مدرسه را دید که کتاب های قصه را مقابل خود گذاشته و بعضی از صفحات آن را با قیچی می برد. حکیم با تعجب از مدیر مدرسه دلیل اینکار را پرسید. مدیر گفت: این کتاب قصه ها را از سرزمین دوری آورده اند که فرهنگ و عقاید آنها با ما متفاوت است. آن بخش هایی که با فرهنگ بچه های این دیار همخوانی ندارد را پاره می کنم و از بین می برم تا بچه ها آنها را نبینند. حکیم یکی از کتاب ها را برداشت و ورق زد و گفت: اما تو با اینکار باعث می شوی که بخش هایی از قصه ناقص شود و بچه ها خودشان در ذهن خود بخش های از بین رفته را بازسازی کنند. نویسنده این قصه ها اگر واقعا قصد تخریب ذهن و فکر کودکان این دیار را داشت ، تو در عمل با وادار سازی کودکان به بازسازی صحنه های حذف شده توسط خودشان ، به این تخریب و ویرانگری کمک می کنی. به جای پاره کردن و ناقص کردن این قصه ها و تحویل نسخه های ناقص و بریده به کودکان و ایجاد نفرت در وجود آنها و وادار سازی آنها به بازسازی بخش های ناقص در درون ذهن خود ، تمام این کتاب ها را به گوشه ای بریز و خودت برای بچه ها مناسب فرهنگ و عقاید سنتی این دیار کتاب قصه بنویس. وقتی کسی در ذهنش قصه ناقصی را بازسازی و کامل می کند ، خود را در قصه سهیم می داند و به آن علاقه مند می شود. چرا با دست خودت علاقه به فرهنگ مخرب سرزمین دور را در کودکان این دیار ایجاد می کنی.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
فاطمه صغری ( س)
فاطمه صغری ( س)
مدت ويدئو : 01:49
بازدید : 329
روباه و زاغ
روباه و زاغ
مدت ويدئو : 01:51
بازدید : 863
لباس رزم / خاطرات رهبر انقلاب
لباس رزم / خاطرات رهبر انقلاب
مدت ويدئو : 5:03
بازدید : 117
رستوران داری / خاطرات رضا خانی
رستوران داری / خاطرات رضا خانی
مدت ويدئو : 1:42
بازدید : 165
صدایش صبح بلند می شود
صدایش صبح بلند می شود
مدت ويدئو : 5:00
بازدید : 159
همه ...
قصه های ناقص
قصه های ناقص
مدت پادکست : 1:43
بازدید : 483
باید به سرت بزند
باید به سرت بزند
مدت پادکست : 2:16
بازدید : 491
خاطره ای از شهید عبدالرحمان آغازی
خاطره ای از شهید عبدالرحمان آغازی
مدت پادکست : 1:40
بازدید : 218
استاد در میدان است
استاد در میدان است
مدت پادکست : 2:09
بازدید : 362
قضاوت نابجا
قضاوت نابجا
مدت پادکست : 4:02
بازدید : 272
همه ...
اپرای هانسل و گرتل
اپرای هانسل و گرتل
تعداد تصوير : 20
بازدید : 910
بقعه پیر تاکستان
بقعه پیر تاکستان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2736
عمل جراحی
عمل جراحی
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1449
دختـر بچـه ی گل فروش
دختـر بچـه ی گل فروش
تعداد تصوير : 1
بازدید : 5958
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 845
همه ...