قصه های ناقص

در حال بارگذاری ...پادکست

26 اسفند 1392

روزی مرد حکیمی از مقابل مدرسه ای می گذشت. مدیر مدرسه را دید که کتاب های قصه را مقابل خود گذاشته و بعضی از صفحات آن را با قیچی می برد. حکیم با تعجب از مدیر مدرسه دلیل اینکار را پرسید. مدیر گفت: این کتاب قصه ها را از سرزمین دوری آورده اند که فرهنگ و عقاید آنها با ما متفاوت است. آن بخش هایی که با فرهنگ بچه های این دیار همخوانی ندارد را پاره می کنم و از بین می برم تا بچه ها آنها را نبینند. حکیم یکی از کتاب ها را برداشت و ورق زد و گفت: اما تو با اینکار باعث می شوی که بخش هایی از قصه ناقص شود و بچه ها خودشان در ذهن خود بخش های از بین رفته را بازسازی کنند. نویسنده این قصه ها اگر واقعا قصد تخریب ذهن و فکر کودکان این دیار را داشت ، تو در عمل با وادار سازی کودکان به بازسازی صحنه های حذف شده توسط خودشان ، به این تخریب و ویرانگری کمک می کنی. به جای پاره کردن و ناقص کردن این قصه ها و تحویل نسخه های ناقص و بریده به کودکان و ایجاد نفرت در وجود آنها و وادار سازی آنها به بازسازی بخش های ناقص در درون ذهن خود ، تمام این کتاب ها را به گوشه ای بریز و خودت برای بچه ها مناسب فرهنگ و عقاید سنتی این دیار کتاب قصه بنویس. وقتی کسی در ذهنش قصه ناقصی را بازسازی و کامل می کند ، خود را در قصه سهیم می داند و به آن علاقه مند می شود. چرا با دست خودت علاقه به فرهنگ مخرب سرزمین دور را در کودکان این دیار ایجاد می کنی.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
داستان قوم لوط
داستان قوم لوط
مدت ويدئو : 05:16
بازدید : 2116
طنز؛انتخاب ویل دورانت
طنز؛انتخاب ویل دورانت
مدت ويدئو : 4:58
بازدید : 166
بدشانسی یا خوش شانسی
بدشانسی یا خوش شانسی
مدت ويدئو : 02:33
بازدید : 756
تکیه به دیگران
تکیه به دیگران
مدت ويدئو : 3:04
بازدید : 249
کمال الملک/خاطرات رضا خانی
کمال الملک/خاطرات رضا خانی
مدت ويدئو : 1:27
بازدید : 174
همه ...
دهقان و شکارچی
دهقان و شکارچی
مدت پادکست : 3:31
بازدید : 591
دزد اموال
دزد اموال
مدت پادکست : 1:24
بازدید : 635
حمله نخواهد شد
حمله نخواهد شد
مدت پادکست : 3:33
بازدید : 606
بز اخفش(اخوش)
بز اخفش(اخوش)
مدت پادکست : 4:19
بازدید : 2554
مار را چگونه باید نوشت؟
مار را چگونه باید نوشت؟
مدت پادکست : 1:46
بازدید : 385
همه ...
اپرای هانسل و گرتل
اپرای هانسل و گرتل
تعداد تصوير : 20
بازدید : 970
عمل جراحی
عمل جراحی
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1496
بقعه پیر تاکستان
بقعه پیر تاکستان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2794
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1002
دختـر بچـه ی گل فروش
دختـر بچـه ی گل فروش
تعداد تصوير : 1
بازدید : 6111
همه ...