آیا کوه ها فروریختند

در حال بارگذاری ...پادکست

11 آبان 1393

روزی مرد حکیمی از مقابل خانه مرد ثروتمندی عبور می کرد. مرد ثروتمند روی بالکن خانه ایستاده بود و جاده را نگاه می کرد. وقتی مرد حکیم را دید از همان بالای بالکن با صدای بلند گفت: استاد! امروز زیباترین و باشکوه ترین روز زندگی من است. امروز با دختری که عمری دوست داشتم ازدواج می کنم! آیا امروز باشکوه ترین روز تاریخ نیست؟ حکیم تبسمی کرد و به مرد گفت: تو از آن بالا می توانی کوهستان و قله را ببینی. خوب نگاه کن ببین آیا کوهستان از جای خود تکان خورده و درختان دشت ریشه هایشان درآمده و در فضا شناورند. مرد ثروتمند با تعجب به کوه و دشت خیره شد و گفت:نه استاد! هیچ چیز در طبیعت تغییری نکرده است!؟اما.....! حکیم سری تکان داد و گفت:پس من را هم مثل کوه حساب کن! و آنگاه راه خود را گرفت و رفت.چند سال بعد دوباره حکیم از مقابل خانه آن مرد ثروتمند عبور می کرد. آن مرد روی بالکن نشسته بود و چند کودک قد و نیمقد در اطرافش بازی می کردند. مرد ثروتمند دوباره وقتی حکیم را دید با صدای بلند گفت: استاد من خوشبختی ام به حد کمال رسیده است!؟ ببین صاحب چه ثروت بیشماری و چه کودکان زیبایی شده ام. همه به وضعیت من حسرت می خورند. شما اینطور فکر نمی کنید؟ حکیم دوباره به سمت کوه اشاره کرد و گفت: از کوه و قله و دشت برایم بگو! آیا آنها هم مثل تو تغییر کرده اند و مانند تو سرازپا نمی شناسند! مرد ثروتمند مات و مبهوت به کوه و دشت خیره شد و گفت:" البته که نه استاد! اما....! حکیم راهش را کشید و رفت و در حال رفتن گفت: پس من و بقیه آدم ها را هم مثل کوه حساب کن! و آنگاه راه خود را گرفت و رفت.مدتی بعد آن مرد ثروتمند خسته و زخمی و افسرده وارد دهکده مرد حکیم شد و در حالی که چهره اش زار ونزار شده بود و بسیار ضعیف و درمانده می نمود نزد حکیم رفت و مقابلش نشست و زار زار شروع به گریه نمود.حکیم دستی روی شانه اش زد و دلیل ناراحتی اش را پرسید. مرد مایوس و ناامید گفت که ناگهان زلزله ای آمده و تمام هستی و نیستی اش در چند دقیقه از بین رفته است و او الآن تنهاترین و فقیرترین انسان روی زمین است و هیچ دلیلی برای زنده ماندن در خود نمی بیند. حکیم گفت: وقتی از دیارت به این سمت می آمدی آیا به کوه ودشت هم نظری انداختی!؟مرد آهی کشید وسری تکان داد و گفت:آری استاد! اما برای کوه و دشت و درختان و پرندگان صحرا انگار هیچ اتفاقی نیافتده است. آنها مثل هر روزبودند و پرنده ها مثل همیشه بی اعتنا به وضعیت من آواز می خوانند و همانگونه که بودند به زندگی خود ادامه می دادند! حکیم سکوت کرد وهیچ نگفت. مرد نگاه کم فروغش را به چهره شفاف و درخشان حکیم دوخت و پرسید: اما این چه ربطی به مشکل من دارد!؟ حکیم همچنان ساکت و آرام به چهره مرد خیره شد و هیچ نگفت.بعد از چند لحظه مرد انگار نکته مهمی را دریافته باشد سرش را به سمت آسمان بلند و کرد و آهی عمیق کشید و گفت: بله استاد! حق با شماست. بزرگترین شادی ها و سنگین ترین غم ها برای دنیای اطراف ما پشیزی ارزش ندارد. ما نبوده ایم و نخواهیم بود و این دنیا بی اعتنا به ما و داشته ها و نداشته های ما به زندگی خود ادامه می دهد. بنابراین شکوه و زاری ما یا شادی و خوشی ما فقط به خود ما مربوط است و دنیای اطراف ما عملا کاری به ما و احساسات ما ندارد. اینکه خیلی بی رحمی و بی انصافی است! حکیم دستی روی شانه مرد زد و گفت: اگر غیر از این بود تو دیگر دلیلی برای ادامه زندگی و محیطی برای شاد زیستن نداشتی. برخیز و باقیمانده زندگی ات را برای خودت و نه برای نمایش به دیگران زندگی کن.متاسفانه حقیقت این است که هرگز تماشاچی مناسبی برای نمایش های ذهنی من و تو در کوه و دشت و صحرا وجود ندارد.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
داستان قلیه ماهی و سوشی
داستان قلیه ماهی و سوشی
مدت ويدئو : 4:44
بازدید : 16
پهلوی/خاطرات رضاخانی
پهلوی/خاطرات رضاخانی
مدت ويدئو : 1:34
بازدید : 247
گدا بر گدا رحمت برخدا
گدا بر گدا رحمت برخدا
مدت ويدئو : 3:11
بازدید : 209
برگزیدگان
برگزیدگان
مدت ويدئو : 5:00
بازدید : 57
نوشتن مشق به جای دیگری
نوشتن مشق به جای دیگری
مدت ويدئو : 05:24
بازدید : 652
همه ...
بهترین جای عالم کجاست ؟
بهترین جای عالم کجاست ؟
مدت پادکست : 1:43
بازدید : 712
گوزن و شاخ زیبا
گوزن و شاخ زیبا
مدت پادکست : 1:21
بازدید : 351
ستاره پرستان وحضرت ابراهیم(ع)
ستاره پرستان وحضرت ابراهیم(ع)
مدت پادکست : 5:11
بازدید : 495
من بدنم نیستم
من بدنم نیستم
مدت پادکست : 1:49
بازدید : 395
اشتهایم آمد واپس
اشتهایم آمد واپس
مدت پادکست : 2:59
بازدید : 476
همه ...
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1437
اپرای هانسل و گرتل
اپرای هانسل و گرتل
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1144
دختـر بچـه ی گل فروش
دختـر بچـه ی گل فروش
تعداد تصوير : 1
بازدید : 6552
بقعه پیر تاکستان
بقعه پیر تاکستان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2975
عمل جراحی
عمل جراحی
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1651
همه ...