داستانك تصمیم یك جنگجو

در حال بارگذاری ...پادکست
11.5

29 شهريور 1392

مدتها پیش یك جنگجوی بزرگ با موقعیتی روبرو شد كه باید تصمیمی اساسی و مهم می گرفت. تصمیمی كه موفقیت او را در میدان جنگ تضمین كند. او می خواست سربازانش را به جنگ دشمن بسیار قدرتمندی ببرد که سربازانش به مراتب از سربازان او بیشتر بودند. او سربازان خود را سوار بر قایق به سرزمین دشمن برد.همین که سربازان از قایق پیاده شدند او دستور داد که همه قایق ها را آتش بزنند.این رهبر خطاب به سربازانش گفت: ...


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
چیزی که عوض داره گله نداره
چیزی که عوض داره گله نداره
مدت ويدئو : 02:44
بازدید : 319
داستان قارون و موسی (ع)
داستان قارون و موسی (ع)
مدت ويدئو : 04:29
بازدید : 1706
تامل پسرک فقیر و کفش
تامل پسرک فقیر و کفش
مدت ويدئو : 2:39
بازدید : 201
حساب به دینار بخشش به خروار
حساب به دینار بخشش به خروار
مدت ويدئو : 04:13
بازدید : 311
انصاف در کارها
انصاف در کارها
مدت ويدئو : 3:09
بازدید : 144
همه ...
تبعیض نژادی ممنوع
تبعیض نژادی ممنوع
مدت پادکست : 2:51
بازدید : 458
افسانه  تبر
افسانه تبر
مدت پادکست : 5:04
بازدید : 734
قصه بی بی
قصه بی بی
مدت پادکست : 5:47
بازدید : 704
عجایب هفتگانه
عجایب هفتگانه
مدت پادکست : 1:46
بازدید : 434
ترازوی کائنات
ترازوی کائنات
مدت پادکست : 2:04
بازدید : 504
همه ...
اپرای هانسل و گرتل
اپرای هانسل و گرتل
تعداد تصوير : 20
بازدید : 933
دختـر بچـه ی گل فروش
دختـر بچـه ی گل فروش
تعداد تصوير : 1
بازدید : 6016
عمل جراحی
عمل جراحی
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1466
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 906
بقعه پیر تاکستان
بقعه پیر تاکستان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2758
همه ...