بیننده گرامی، شما هم می توانید عکس ها و آثار صوتی و تصویری مورد علاقه خود را در نگاه به اشتراک بگذارید. لطفا از اینجا
(http://negahmedia.ir/member)
شروع کنید

خانه | شهر ها | روستاها | اماکن زیارتی | اماکن تاریخی | جاذبه های طبیعی | موزه ها | فرهنگ محلی | صنایع دستی | مشاهیر استاناستان سيستان و بلوچستان / آداب و رسوم محلی / آداب جهازبرون در بلوچستان

بازدید : 7875
08 اسفند 1391
100 / 94.7
 

ازدواج درنزد مردم بلوچ یکی از شرایط بلوغ اجتماعی مردان است چنانچه منزل عروس در ده دیگر باشدعده ای از اقوام رادعوت می کنند واین لوازم رادر مجمع های بزرگ می گذارندوبادهل وسرنا واواز به سمت منزل دختر رهسپار می شوندواگر این فاصله زیاد دور باشداین فاصله راباشتر طی می کنند. پس ازاین که این وسایل راتحویل دادند برحسب طول راه یک ناهار یاشام حتی یک شبانه روز در منزل دختر اقامت کرده سپس مراجعت می کننداز این به بعد پسر بیشتر اوغات خود راتا زمان عروسی درخانه ی نامزد خود می گذرانداماهیچ گاه صورت نامزدخود رانخواهد دید÷سراتفاقانامزدخودراببیند دختربایدفورابه زمین بنشیند وصورت خود رابپوشاندوهنگامی که پسرباخانواده ی دختردر یک اتاق یا کپربلوچی جمع باشند دختر وظیفه دارد پشت سر مادر خود به طوریکه پشت خودرابه طرف داماد نموده است بنشیند که دامادصورت اورا نبیندوهیچگاه بادختر مستقیما صحبت نمی کند واین وضع تازمان عروسی ادامه دارداگر داماد از این ازدواج منصرف شود که خیلی به ندرت اتفاق می افتد می تواندبدون پس گرفتن وسایلی که برای نامزد خود فرستاده است به جای دیگری برودوداماد شودالبته پدر ومادر داماد پسر خود را اق کرده واورانخواهند بخشید ودیگر در مراسم نامزدی مجدد پسر خود شرکت نخواهند کرد واوراتنها خواهند گذاشت وهیچ خانواده یاطایفه ای پسر رابه دامادی قبول نخواهد کردمگر اینکه پدر ومادرش اورا ببخشند وپسررضایت انها راجلب کند.

کلمات کليدي :
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
دودنی
دودنی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1594
رقص چوب
رقص چوب
مدت ويدئو : 01:01/1
بازدید : 2714
نان سال
نان سال
مدت پادکست : 1:09
بازدید : 1308
گدام ( سیاه چادر )
گدام ( سیاه چادر )
تعداد تصوير : 8
بازدید : 4149
کپر و کپرنشینان بلوچستان
کپر و کپرنشینان بلوچستان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 6007
بجار
بجار
مدت پادکست : 3:18
بازدید : 2012
رقص شمشیر و چاپی زابلی
رقص شمشیر و چاپی زابلی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 4418
رقص چوب سیستان
رقص چوب سیستان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2985
روپوشانی عروس از داماد
روپوشانی عروس از داماد
مدت پادکست : 1:25
بازدید : 8244
آداب جهازبرون در بلوچستان
آداب جهازبرون در بلوچستان
مدت پادکست : 0:55
بازدید : 7875


تحویل سال در استان سمنان
تحویل سال در استان سمنان
مدت پادکست : 4:04
بازدید : 998
غافلگیر نمودن عروس در شب دس کله
غافلگیر نمودن عروس در شب دس کله
مدت پادکست : 1:20
بازدید : 392
مراسم شکرگزاری در ارتفاع 2465
مراسم شکرگزاری در ارتفاع 2465
مدت ويدئو : 02:40/1
بازدید : 5182
مهریه حضرت زهرا (س)
مهریه حضرت زهرا (س)
مدت پادکست : 3:09
بازدید : 1372
شیر دوشی
شیر دوشی
مدت پادکست : 5:42
بازدید : 4994