بیننده گرامی، شما هم می توانید عکس ها و آثار صوتی و تصویری مورد علاقه خود را در نگاه به اشتراک بگذارید. لطفا از اینجا
(http://negahmedia.ir/member)
شروع کنید

خانه | شهر ها | روستاها | اماکن زیارتی | اماکن تاریخی | جاذبه های طبیعی | موزه ها | فرهنگ محلی | صنایع دستی | مشاهیر استاناستان سيستان و بلوچستان / آداب و رسوم محلی / آداب جهازبرون در بلوچستان

بازدید : 7955
08 اسفند 1391
100 / 94.6
 

ازدواج درنزد مردم بلوچ یکی از شرایط بلوغ اجتماعی مردان است چنانچه منزل عروس در ده دیگر باشدعده ای از اقوام رادعوت می کنند واین لوازم رادر مجمع های بزرگ می گذارندوبادهل وسرنا واواز به سمت منزل دختر رهسپار می شوندواگر این فاصله زیاد دور باشداین فاصله راباشتر طی می کنند. پس ازاین که این وسایل راتحویل دادند برحسب طول راه یک ناهار یاشام حتی یک شبانه روز در منزل دختر اقامت کرده سپس مراجعت می کننداز این به بعد پسر بیشتر اوغات خود راتا زمان عروسی درخانه ی نامزد خود می گذرانداماهیچ گاه صورت نامزدخود رانخواهد دید÷سراتفاقانامزدخودراببیند دختربایدفورابه زمین بنشیند وصورت خود رابپوشاندوهنگامی که پسرباخانواده ی دختردر یک اتاق یا کپربلوچی جمع باشند دختر وظیفه دارد پشت سر مادر خود به طوریکه پشت خودرابه طرف داماد نموده است بنشیند که دامادصورت اورا نبیندوهیچگاه بادختر مستقیما صحبت نمی کند واین وضع تازمان عروسی ادامه دارداگر داماد از این ازدواج منصرف شود که خیلی به ندرت اتفاق می افتد می تواندبدون پس گرفتن وسایلی که برای نامزد خود فرستاده است به جای دیگری برودوداماد شودالبته پدر ومادر داماد پسر خود را اق کرده واورانخواهند بخشید ودیگر در مراسم نامزدی مجدد پسر خود شرکت نخواهند کرد واوراتنها خواهند گذاشت وهیچ خانواده یاطایفه ای پسر رابه دامادی قبول نخواهد کردمگر اینکه پدر ومادرش اورا ببخشند وپسررضایت انها راجلب کند.

کلمات کليدي :
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
رقص چوب
رقص چوب
مدت ويدئو : 01:01/1
بازدید : 2795
گدام ( سیاه چادر )
گدام ( سیاه چادر )
تعداد تصوير : 8
بازدید : 4260
آداب جهازبرون در بلوچستان
آداب جهازبرون در بلوچستان
مدت پادکست : 0:55
بازدید : 7955
ناف بری
ناف بری
مدت پادکست : 2:21
بازدید : 8425
روپوشانی عروس از داماد
روپوشانی عروس از داماد
مدت پادکست : 1:25
بازدید : 8323
کپر و کپرنشینان بلوچستان
کپر و کپرنشینان بلوچستان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 6181
بجار
بجار
مدت پادکست : 3:18
بازدید : 2102
رقص چوب سیستان
رقص چوب سیستان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3092
دودنی
دودنی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1677
رقص شمشیر و چاپی زابلی
رقص شمشیر و چاپی زابلی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 4537


آیین جیر جیرانی
آیین جیر جیرانی
مدت ويدئو : 5:57/1
بازدید : 338
آیین نوروز در شوشتر
آیین نوروز در شوشتر
مدت پادکست : 3:46
بازدید : 385
نوروز در خور
نوروز در خور
مدت پادکست : 4:42
بازدید : 1051
هفت سین مردم اصفهان
هفت سین مردم اصفهان
مدت ويدئو : 05:24/1
بازدید : 2553
آب در فرهنگ مردم اردبیل
آب در فرهنگ مردم اردبیل
مدت ويدئو : 5:47/1
بازدید : 538