اینک را ، اونک را (خِنه دله کا)

در حال بارگذاری ...پادکست
15.6

25 بهمن 1391

بازیکنان به ردیف و در داخل اتاق و یا در ایوان می نشینند و پاهایشان را دراز می کنند و آنها را در یک ردیف و در کنار هم قرار می دهند. سپس ، یک نفر جمله ی طولانی یی را می خواند و با ادای هر کلمه یی از آن با دست به زانوهای بازیکنانی که در کنارِ هم و به نوبت نشسته اند می زند. هر گاه با تلفظ آخرین کلمه دست او به روی پای یکی از بازیکنان خورد و جمله تمام شد، صاحب این پا ، باید بلند شود و به وسط بازی بیاید و چهار دست و پا بنشیند و سرش را طوری به پایین قرار دهد که نتواند کسی را ببیند. آن جمله این است: اینک را ، اونک را ، دَرزِن ، زنم گینک را ، گینک مردِ جوونِه ، جوون حاجیونِه ، حاجی بوردِه تا اِردو ، اِردو کِنارِه بِه مو ، شاه خانم تَبَرزی ، انگشترش بلرزی. کَت کَته ، کَتلِه کَتِه، کَتِله پِشت ، جملِه کَتِه ، جِمله جه میج ، خاله خَه میج ، لینگِه بَکِش. (پا را بکش) سپس صاحب این پا (که باید آن را بِکِشَد) به وسط بازی می آید و می نشیند. بازیکنانِ دیگر ، دورش جمع می شوند و هر کدام از آنها مشتهایشان را به پشت او می زنند و می گویند: مَه ماک مَه ماک دَسه کی بالا؟ و چند بار این کار را تکرار می کنند ، و در این میان یک نفر دستش را از میان دستها (مشتها) بالا می برد ، و نگه می دارد. بازیکنی که زیر مشتهای بازیکنان قرار دارد ، اگر نام آن بازیکن را گفت ، برنده و برپا می شود و آن کسی که او نامش را به زبان آورده است ، به جایش می نشیند. و مَماک مَماک دَسه کی بالا؟ با ضربه های مشتِ بازیکنان و بر روی پشت او انجام می گیرد ، وگرنه بازی تا شناخته شدن آن کسی که دستش را بالا می کند ادامه می یابد.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
بازی روپرت
بازی روپرت
مدت ويدئو : 03:15
بازدید : 2177
پشتک بازی (پاپلیس بازی )
پشتک بازی (پاپلیس بازی )
مدت ويدئو : 2:26
بازدید : 495
بازی توپ بركه
بازی توپ بركه
مدت ويدئو : 05:01
بازدید : 1040
بازی استاد و کارگر
بازی استاد و کارگر
مدت ويدئو : 01:56
بازدید : 973
بازی محلی دو گومه
بازی محلی دو گومه
مدت ويدئو : 03:19
بازدید : 579
همه ...
بازی محلی کباب کبابین
بازی محلی کباب کبابین
مدت پادکست : 3:06
بازدید : 136
سر بپری کا
سر بپری کا
مدت پادکست : 1:20
بازدید : 706
جه‌غزلی دان ( خط کشیدن )
جه‌غزلی دان ( خط کشیدن )
مدت پادکست : 3:28
بازدید : 950
بازی محلی الختر
بازی محلی الختر
مدت پادکست : 1:01
بازدید : 1743
بازی قپه چوب
بازی قپه چوب
مدت پادکست : 1:55
بازدید : 431
همه ...
بازی محلی لی لی
بازی محلی لی لی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3300
جشنواره بازی های محلی
جشنواره بازی های محلی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2584
كشتی با چوخه
كشتی با چوخه
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1820
مسابقات کشتی لوچو - لهه
مسابقات کشتی لوچو - لهه
تعداد تصوير : 53
بازدید : 4066
کشتی گیله مردی
کشتی گیله مردی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 9602
همه ...