اینک را ، اونک را (خِنه دله کا)

در حال بارگذاری ...پادکست
14.8

25 بهمن 1391

بازیکنان به ردیف و در داخل اتاق و یا در ایوان می نشینند و پاهایشان را دراز می کنند و آنها را در یک ردیف و در کنار هم قرار می دهند. سپس ، یک نفر جمله ی طولانی یی را می خواند و با ادای هر کلمه یی از آن با دست به زانوهای بازیکنانی که در کنارِ هم و به نوبت نشسته اند می زند. هر گاه با تلفظ آخرین کلمه دست او به روی پای یکی از بازیکنان خورد و جمله تمام شد، صاحب این پا ، باید بلند شود و به وسط بازی بیاید و چهار دست و پا بنشیند و سرش را طوری به پایین قرار دهد که نتواند کسی را ببیند. آن جمله این است: اینک را ، اونک را ، دَرزِن ، زنم گینک را ، گینک مردِ جوونِه ، جوون حاجیونِه ، حاجی بوردِه تا اِردو ، اِردو کِنارِه بِه مو ، شاه خانم تَبَرزی ، انگشترش بلرزی. کَت کَته ، کَتلِه کَتِه، کَتِله پِشت ، جملِه کَتِه ، جِمله جه میج ، خاله خَه میج ، لینگِه بَکِش. (پا را بکش) سپس صاحب این پا (که باید آن را بِکِشَد) به وسط بازی می آید و می نشیند. بازیکنانِ دیگر ، دورش جمع می شوند و هر کدام از آنها مشتهایشان را به پشت او می زنند و می گویند: مَه ماک مَه ماک دَسه کی بالا؟ و چند بار این کار را تکرار می کنند ، و در این میان یک نفر دستش را از میان دستها (مشتها) بالا می برد ، و نگه می دارد. بازیکنی که زیر مشتهای بازیکنان قرار دارد ، اگر نام آن بازیکن را گفت ، برنده و برپا می شود و آن کسی که او نامش را به زبان آورده است ، به جایش می نشیند. و مَماک مَماک دَسه کی بالا؟ با ضربه های مشتِ بازیکنان و بر روی پشت او انجام می گیرد ، وگرنه بازی تا شناخته شدن آن کسی که دستش را بالا می کند ادامه می یابد.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
بازی داش ایونلو
بازی داش ایونلو
مدت ويدئو : 02:56
بازدید : 765
بازی محلی بنفشه
بازی محلی بنفشه
مدت ويدئو : 04:07
بازدید : 1813
مرغنه بازی
مرغنه بازی
مدت ويدئو : 2:41
بازدید : 347
بازی محلی هفت سنگ
بازی محلی هفت سنگ
مدت ويدئو : 05:52
بازدید : 4278
بازی محلی آغاج کسدی
بازی محلی آغاج کسدی
مدت ويدئو : 05:22
بازدید : 480
همه ...
جو گندم یا کمربند بازی
جو گندم یا کمربند بازی
مدت پادکست : 1:58
بازدید : 547
بازی های محلی تخته تخته و هیلکه شکینه
بازی های محلی تخته تخته و هیلکه شکینه
مدت پادکست : 3:25
بازدید : 53
بازی قطور
بازی قطور
مدت پادکست : 1:15
بازدید : 687
بازی گوین ( چوگان )
بازی گوین ( چوگان )
مدت پادکست : 4:16
بازدید : 1335
هل هله گرگ چن بری
هل هله گرگ چن بری
مدت پادکست : 1:57
بازدید : 917
همه ...
بازی های کودکانه
بازی های کودکانه
تعداد تصوير : 2
بازدید : 1200
معرکه‌گیری
معرکه‌گیری
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1631
بازی کودکان در شالیزارهای برنج
بازی کودکان در شالیزارهای برنج
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1556
كشتی با چوخه
كشتی با چوخه
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1877
کفتربازی
کفتربازی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 3329
همه ...