رسالت شوراهای شهر و روستا

در حال بارگذاری ...پادکست
7.1

03 مرداد 1400

برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ کند که دانستن این وظایف باعث می شود که مردم انتظاراتی که از اعضای شورا دارند؛ معقول تر باشد . برای آشنایی با برخی از این وظایف با ما همراه باشید .


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
فوت و فن مستاجر
فوت و فن مستاجر
مدت ويدئو : 3:55
بازدید : 185
مجازات توهین و فحاشی
مجازات توهین و فحاشی
مدت ويدئو : 02:52
بازدید : 1296
اصل پنجاهم قانون اساسی
اصل پنجاهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:01
بازدید : 3665
اصل یکصد و هشتم قانون اساسی
اصل یکصد و هشتم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:19
بازدید : 619
انیمیشن پلیس فتا
انیمیشن پلیس فتا
مدت ويدئو : 2:09
بازدید : 28
همه ...
اصل نودم قانون اساسی
اصل نودم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:21
بازدید : 573
قانون مدنی : در مساقات
قانون مدنی : در مساقات
مدت پادکست : 2:54
بازدید : 419
اصل صد و بیست و نهم قانون اساسی
اصل صد و بیست و نهم قانون اساسی
مدت پادکست : 0:44
بازدید : 464
دیه حوادث رانندگی
دیه حوادث رانندگی
مدت پادکست : 3:00
بازدید : 718
جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت
جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت
مدت پادکست : 3:12
بازدید : 201
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.