کاربرد صحیح کلمات

در حال بارگذاری ...پادکست

23 دي 1399

زبان پارسی، بر بنیاد گسترده گی حوزه ی مفهومی اش در میان پارسی زبانان ، از ارزش ویژه یی برخوردار است ؛ برخورداری از این ارزش، زمانی دستیاب می شود که روند اثر گذاری و اثر پذیری این زبان را در فرایند دوسویه ی آن (مرحله ی دادوستد زبانی) مورد ژرف نگری قراربدهیم .با توجه به این ویژه گی، یکی ازمواردی که می تواند دررشد و گسترده گی حوزه ی مفهومی زبان پارسی، مدد رساند، کاربرد روش های درست نویسی و درست گویی واژه ها در زبان است.افزون براین،به کارگیری روش های درست نویسی ودرست گویی واژه ها کمک می کند تا زبان را از آسیب های روزمره ولغزش های معنایی دورنگهداریم، و با عملی سازی این مهم، به پویایی آن بپردازیم


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
استرداد
استرداد
مدت ويدئو : 1:16
بازدید : 155
معادل برخی از کلمات در زبان فارسی
معادل برخی از کلمات در زبان فارسی
مدت ويدئو : 1:17
بازدید : 124
شعر چیست ؟
شعر چیست ؟
مدت ويدئو : 4:30
بازدید : 105
لشکر یا لشگر؟
لشکر یا لشگر؟
مدت ويدئو : 1:30
بازدید : 615
پ مثل پروانه
پ مثل پروانه
مدت ويدئو : 02:10
بازدید : 2030
همه ...
انتساب - منسوب
انتساب - منسوب
مدت پادکست : 1:14
بازدید : 1054
وجه وصفی
وجه وصفی
مدت پادکست : 2:22
بازدید : 846
اطلاع حاصل کردن
اطلاع حاصل کردن
مدت پادکست : 1:33
بازدید : 522
عتیقه
عتیقه
مدت پادکست : 1:22
بازدید : 643
خواهش
خواهش
مدت پادکست : 1:47
بازدید : 896
همه ...
سیم بان
سیم بان
تعداد تصوير : 20
بازدید : 147
همه ...