پهلوان پنبه

در حال بارگذاری ...پادکست
35

07 شهريور 1399

پهلوان پنبه به کسی گفته می شود که به قول علامه دهخدا درشت اندام و قوی هیکل ولی بی زور و قوت باشد، ظاهری دلیر ولی باطنی ترسو دارد، به ظهار پردل و در باطن ترسو باشد. عنوان پهلوانی در عالم زورخانه و ورزش باستانی بزرگ ترین مقام است. اصولا کلمه ی پهلوان منسوب به کلمه ی "پهلو" یعنی قوم پارت هست که به مناسبت دلیری قوم پارت یعنی اشکانیان این واژه به افراد توانا و قوی هیکل و درشت اندام و یل داده شده است. در حال حاضر پهلوان به کسی گفته می شود که همه ی مراحل ورزش باستانی را از ساختگی گرفته تا نوچگی را پشت سر گذاشته و در همه ی رشته های ورزش به ویژه فنون کشتی به استادی رسیده باشد. پهلوانی در ایران مراحلی دارد که در هر مرحله نام مخصوصی به پهلوان و ورزشکار تعلق می گیرد.از جمله: پهلوان نخست کشور، پهلوان باشی، پهلوان صاحب تاج، بد افت، بدلکار، پهلوان زورگر، پهلوان کنف کن، پهلوان پنبه. پهلوان پنبه ورزشکاری بود درشت اندام و قوی هیکل ولی بی هنر و ترسو که نه میدان رفته و کشتی گرفته بود و نه جسارت و شجاعتی از خود نشان می داد اما ادعای پهلوانی می کرد و در عالم حرف و پرچانگی پشت حریفان نامدار را به خاک می مالید. وجه تسمیه ی پهلوان پنبه مربوط به صده ها و روزگاران گذشته است که حلاج ها در هنگام جشن و چراغانی از گلوله های پنبه آدمک های پنبه ای می ساختند و جلوی دکان حلاجی می گذاشتند چون این آدمک ها دارای بازوانی ستبر و سینه ی برآمده و قدی برافراشته بودند پس به پهلوان پنبه معروف شدند و از آن پس هرکس درشت هیکل ولی بی هنر و ترسو باشد او را به پهلوان پنبه تشبیه می کنند.گفتنی است علامه دهخدا در لغت نامه اش پهلوان پنبه را دلقکی می داند که در جشن ها تمام تن خود را پنبه گیرد و او با حلاجی که کمان در دست دارد به رقص آید و حلاج در میان رقص کم کم پهلوان را با زدن کمان عور و برهنه کند یعنی پنبه های تن او را بر باد دهد. از ان گذشته پهلوان پنبه از شخصیت های مهم خیمه شب بازی ها بوده که در برابر ضعیفان ابراز شجاعت می کرده و چون پای شخص قوی و زورمند به میان می امده فورا می گریخته و در گوشه ای پنهان می شده است. به هر روی مقصود این است که پهلوان پنبه خواه آدمک پنبه ای باشد و خواه آدم زنده از پهلوانی جز پنبه چیزی نداشته و چون پنبه اش را می زدند دیگر چیزی از او باقی نمی مانده است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تش و چاله
تش و چاله
مدت ويدئو : 03:16
بازدید : 635
هم خدا را می خواهد هم خرما را
هم خدا را می خواهد هم خرما را
مدت ويدئو : 02:25
بازدید : 556
اگر برای من آب ندارد برای تو نان دارد
اگر برای من آب ندارد برای تو نان دارد
مدت ويدئو : 3:22
بازدید : 135
مرغ یک پا دارد
مرغ یک پا دارد
مدت ويدئو : 02:27
بازدید : 2456
خر ما از کره گی دم نداشت
خر ما از کره گی دم نداشت
مدت ويدئو : 04:18
بازدید : 637
همه ...
خدا کریم است
خدا کریم است
مدت پادکست : 5:58
بازدید : 88
چشم روشنی
چشم روشنی
مدت پادکست : 3:52
بازدید : 45
این همه چریدی پس دنبه ات کو
این همه چریدی پس دنبه ات کو
مدت پادکست : 5:59
بازدید : 43
آقا شکست نفسی می کند غلط می کند
آقا شکست نفسی می کند غلط می کند
مدت پادکست : 5:56
بازدید : 121
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.