مجنب که گنجی

در حال بارگذاری ...پادکست

03 تير 1399

در گذشته هنگامی به شاهی خبر دادند که خزانه کمبود نقدینگی دارد و باید برای رفع آن کاری کرد. شاه مدتی اندیشه کرد و یکباره راه حلی به نظرش رسید. او به یاد آورد که در روزگار کودکی مردی که چشمانی بد هیبت و رخساری زخم خورده داشت، او را آزرده بود و ترکه ای به دستش زده بود پس به سبب آن اندوه در پی آن برآمد که کسی را مأمور گرفتن پول از هر صاحب عیبی کند. پس به داروغه ی هوس باز و بی عار خود چنین فرمان داد:« از امروز تو مأموری که هر صاحب عیبی را در شهر دیدی وی را درهمی جریمه کنی» و به این ترتیب مردم معیوب بیچاره علاوه بر غصه ی عیب و نقص داشتن خود غم دیگری نیز بر دلشان نشست و آن هم غم جریمه شدن و تاوان دادن به مأموران شاه و داروغه بود و چنین بود که آن بیچارگان تلاش می کردند تا جایی که ممکن است در برابر دیدگان مأموران حکومت قرار نگیرند و از جریمه شدن بپرهیزند ولی چنین کاری محال بود و همه نمی توانستند شب هنگام به دنبال کار و زندگی خود بروند تا مأموری آن ها را نبیند. یکی از روزها مأموری در شهر می گشت که ناگهان چشمش به مردی افتاد، مردی که چشمی نابینا داشت. مأمور بی درنگ به سمت او دوید و گفت:« تو را عیبی است و مطابق قانون شاه درهمی تاوان باید بدهی» مرد برای اینکه تاوان ندهد به مأمور چنین گفت:« چ چ چ چرا دهم؟» گزمه ی حکومتی چون سخن گفتن مرد را شنید سری تکان داد و گفت:« اکنون یک درهم، دو درهم شد زیرا تو از زبان هم عیب داری و به درستی سخن نمی گویی» آنگاه پیش رفت و گریبان او را گرفت ولی مرد در حرکتی ناگهانی تکانی به خود داد و گریبان خویش را رها کرد و خواست بگریزد ولی در حین جست و خیز و درگیری کلاه از سر او بیافتاد و در این هنگام بود که بی مو بودن سرش نیز آشکار شد. مأمور که چنین دید گفت:« به به درهم ها همچنان در حال افزونی است و به سه درهم رسید» مرد بینوا که از سخنان کنایه آمیز گزمه ی حکومتی دیگر به تنگ آمده بود رو به گریز نهاد ولی هنوز چند گامی پیش نرفته بود که لنگ بودن پای او نیز آشکار شد. مأمور که چنین دید بیشتر شاد شد و آن گاه با خنده گفت:« ای مرد مگریز. آری... مجنب که گنجی».


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
کسی که با وقار باشد
کسی که با وقار باشد
مدت ويدئو : 03:20
بازدید : 1114
عقل سالم در بدن سالم است
عقل سالم در بدن سالم است
مدت ويدئو : 01:01
بازدید : 1373
حالا من میو
حالا من میو
مدت ويدئو : 02:50
بازدید : 1507
هیچ جا خونه آدم نمیشه
هیچ جا خونه آدم نمیشه
مدت ويدئو : 01:00
بازدید : 996
ضرب المثل دنبال نخود سیاه فرستادن
ضرب المثل دنبال نخود سیاه فرستادن
مدت ويدئو : 01:27
بازدید : 751
همه ...
بعد از خرابی بصره
بعد از خرابی بصره
مدت پادکست : 5:33
بازدید : 1411
گویی خرمن خاک است تمامی ندارد
گویی خرمن خاک است تمامی ندارد
مدت پادکست : 1:52
بازدید : 277
جنگ زرگری
جنگ زرگری
مدت پادکست : 3:47
بازدید : 537
خر بیار و باقالا بار کن
خر بیار و باقالا بار کن
مدت پادکست : 5:03
بازدید : 836
چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی
چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی
مدت پادکست : 2:47
بازدید : 821
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.