حكایت صیاد سبزپوش

در حال بارگذاری ...پادکست
47.6

08 ارديبهشت 1399

حكایت صیاد سبزپوش پرنده ای گرسنه به مرغزاری رسید. دید مقداری دانه بر زمین ریخته و دامی پهن شده و صیادی كنار دام نشسته است. صیاد برای اینكه پرندگان را فریب دهد خود را با شاخ و برگ درخت ها پوشیده بود. پرنده چرخی زد و آمد كنار دام نشست. از صیاد پرسید: ای سبزپوش! تو كیستی كه در میان این صحرا تنها نشسته ای؟ صیاد گفت: من مردی راهب هستم از مردم بریده ام و از برگ و ساقه گیاهان غذا می خورم. پرنده گفت: در اسلام رهبانیت و جدایی از جامعه حرام است. چگونه تو رهبانیت و دوری از جامعه را انتخاب كرده ای؟ از رهبانیت به در آی و با مردم زندگی كن. صیاد گفت: این سخن تو حكم مطلق نیست؟ زیرا اِنزوایِ از مردم هرچه بد باشد از همنشینی با بدان بدتر نیست. سنگ و كلوخ بیابان تنهایند ولی به كسی زیانی نمی رسانند و فریب هم نمی خورند. مردم یكدیگر را فریب می دهند. پرنده گفت: تو اشتباه فكر می كنی؟ اگر با مردم زندگی كنی و بتوانی خود را از بدی حفظ كنی كار مهمی كرده ای و گرنه تنها در بیابان خوب بودن و پاك ماندن كار سختی نیست. صیاد گفت: بله، اما چه كسی می تواند بر بدی های جامعه پیروز شود و فریب نخورد؟ برای اینكه پاك بمانی باید دوست و راهنمای خوبی داشته باشی. آیا در این زمان چنین كسی پیدا می شود؟ پرنده گفت: باید قلبت پاك و درست باشد. راهنما لازم نیست. اگر تو درست و صادق باشی، مردم درست و صادق تو را پیدا می كنند. بحث صیاد و پرنده بالا گرفت و پرنده چون خیلی گرسنه بود یكسره به دانه ها نگاه می كرد. از صیاد پرسید: این دانه ها از توست؟ صیاد گفت: نه، از یك كودك یتیم است. آنها را به من سپرده تا نگهداری كنم.حتماً می دانی كه خوردن مال یتیم در اسلام حرام است. پرنده، چون از گرسنگی طاقتش طاق شده بود گفت: من از گرسنگی دارم می میرم و در حال ناچاری و اضطرار، شریعت اجازه می دهد كه به اندازه رفع گرسنگی از این دانه ها بخورم. صیاد گفت: اگر بخوری باید پول آن را بدهی. صیاد پرنده را فریب داد و پرنده كه از گرسنگی صبر و قرار نداشت، قبول كرد كه بخورد و پول دانه ها را بدهد. همین كه نزدیك دانه ها آمد در دام افتاد و آه و ناله اش بلند شد. رفت مرغی در میان مرغزار بود آنجا دام از بهر شکار دانهٔ چندی نهاده بر زمین وآن صیاد آنجا نشسته در کمین خویشتن پیچیده در برگ و گیاه تا در افتد صید بیچاره ز راه مرغک آمد سوی او از ناشناخت پس طوافی کرد و پیش مرد تاخت گفت او را کیستی تو سبزپوش در بیابان در میان این وحوش گفت مرد زاهدم من منقطع با گیاهی گشتم اینجا مقتنع زهد و تقوی را گزیدم دین و کیش زانک می‌دیدم اجل را پیش خویش مرگ همسایه مرا واعظ شده کسب و دکان مرا برهم زده چون به آخر فرد خواهم ماندن خو نباید کرد با هر مرد و زن رو بخواهم کرد آخر در لحد آن به آید که کنم خو با احد چو زنخ را بست خواهند ای صنم آن به آید که زنخ کمتر زنم ای بزربفت و کمر آموخته آخرستت جامهٔ نادوخته رو به خاک آریم کز وی رسته‌ایم دل چرا در بی‌وفایان بسته‌ایم جد و خویشانمان قدیمی چار طبع ما به خویشی عاریت بستیم طمع سالها هم‌صحبتی و هم‌دمی با عناصر داشت جسم آدمی روح او خود از نفوس و از عقول روح اصول خویش را کرده نکول از عقول و از نفوس پر صفا نامه می‌آید به جان کای بی‌وفا یارکان پنج روزه یافتی رو ز یاران کهن بر تافتی کودکان گرچه که در بازی خوشند شب کشانشان سوی خانه می‌کشند شد برهنه وقت بازی طفل خرد دزد از ناگه قبا و کفش برد آن چنان گرم او به بازی در فتاد کان کلاه و پیرهن رفتش ز یاد شد شب و بازی او شد بی‌مدد رو ندارد کو سوی خانه رود نی شنیدی انما الدنیا لعب باد دادی رخت و گشتی مرتعب پیش از آنک شب شود جامه بجو روز را ضایع مکن در گفت و گو من به صحرا خلوتی بگزیده‌ام خلق را من دزد جامه دیده‌ام نیم عمر از آرزوی دلستان نیم عمر از غصه‌های دشمنان جبه را برد آن کله را این ببرد غرق بازی گشته ما چون طفل خرد نک شبانگاه اجل نزدیک شد خل هذا اللعب به سبک لاتعد هین سوار توبه شود در دزد رس جامه‌ها از دزد بستان باز پس مرکب توبه عجاب مرکبست بر فلک تازد به یک لحظه ز پست لیک مرکب را نگه می‌دار از آن کو بدزدید آن قبایت را نهان تا ندزدد مرکبت را نیز هم پاس دار این مرکبت را دم به دم


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
روستای غیوگ
روستای غیوگ
مدت ويدئو : 05:16
بازدید : 447
روستای پنجه
روستای پنجه
مدت ويدئو : 4:09
بازدید : 437
روستای کندوله
روستای کندوله
مدت ويدئو : 3:13
بازدید : 171
روستای زرین آباد
روستای زرین آباد
مدت ويدئو : 04:50
بازدید : 942
روستای کلم
روستای کلم
مدت ويدئو : 03:48
بازدید : 1170
همه ...
روستای عرب رودبار
روستای عرب رودبار
مدت پادکست : 2:50
بازدید : 2930
روستای  راستاب
روستای راستاب
مدت پادکست : 4:52
بازدید : 3466
روستای ماچکه علیا
روستای ماچکه علیا
مدت پادکست : 4:51
بازدید : 496
روستای طاوه
روستای طاوه
مدت پادکست : 1:29
بازدید : 1359
روستای مورکان
روستای مورکان
مدت پادکست : 4:57
بازدید : 2574
همه ...
روستای ابیانه
روستای ابیانه
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1923
روستای تاکر
روستای تاکر
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1157
روستای خاکو
روستای خاکو
تعداد تصوير : 12
بازدید : 3439
روستای چلی سفلی
روستای چلی سفلی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 4917
برف در ماسوله
برف در ماسوله
تعداد تصوير : 12
بازدید : 740
همه ...