اگر دارد برای دوست دارد

در حال بارگذاری ...پادکست
5

25 فروردين 1399

گویند که شاه نعمت الله از عارفان بزرگ ایران در عین تنگدستی زندگی شاهانه ای داشت اما یکی از درویشان که در زمره ی مریدان شاه بود ولی دور از خدمت او به سر می برد روزی آهنگ دیدار شاه کرد. از قضا هنگامی که به دیدار مراد رسید او را بیرون خانقاه باشکوه و بسیار دارا و درخور توجه دید، در این حال بر دل او گذشت که مردان عارف باید ترک دنیا کرده باشند ولی به عکس شاه نعمت الله ولی دارای خدمتکار و کالا و دستگاه شاهانه است بنابراین چون نزدیک شد و با شاه سخن آغاز کرد در میان سخنان خود چنین گفت:« نه مرد است آنکه دنیا دوست دارد» شاه به زیرکی دریافت که به خاطر درویش چه گذشت ولی پاسخ او را نداد. درویش چندی در ماهان بماند و در این حال دچار بیماری شگفتی شد. بیماری سخت که طبیبان از درمانش ناتوان ماندند تا اینکه طبیبی گفت که درمان آن جز با خون کره اسب ابلغ که چنین و چنان نشانی داشته باشد میسر نیست و پیدا کردن این دارو درویش را ممکن نبود. شاه نعمت الله از حال او پرسید؟ گفتند که نزدیک مرگ است و درمان او به این دانسته اند که کره اسب سیاه و سپیدی را بکشند و او در خون آن بنشیند و تهیه دارو او را میسر نشده است. شاه که چنین شنید بی درنگ دستور داد تا از طویله ی خود چند راس کره اسب ابلغ که همان نشان را داشت برای درمان او بردند. در اندک زمانی بهبود یافت و چون خواست که از ماهان به شهر خود رود ابتدا به دیدار شاه رفت. در حین سخنان شاه در پاسخ گفته ی چندین پیش آن مرد که "نه مرد است آنکه دنیا دوست دارد" گفت:« اگر دارد برای دوست دارد» آن مرد از این اشاره دانست که شاه نعمت الله ولی اندیشه ی او را خوانده و آن گمان که در حق شاه داشته بیهوده بوده است پس از او پوزش خواست و به شهر خود برگشت. از ان زمان عبارت " اگر دارد برای دوست دارد" در اشاره به همین حکایت بر سر زبان ها افتاده است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
اگر برای من آب ندارد برای تو نان دارد
اگر برای من آب ندارد برای تو نان دارد
مدت ويدئو : 3:22
بازدید : 106
زورش به خر نمی رسید، جل را می كوبید
زورش به خر نمی رسید، جل را می كوبید
مدت ويدئو : 01:38
بازدید : 1156
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
مدت ويدئو : 01:49
بازدید : 657
سبیل کسی را چرب کردن
سبیل کسی را چرب کردن
مدت ويدئو : 03:00
بازدید : 1629
همه ...
مگر دوباره به خواب ببینی
مگر دوباره به خواب ببینی
مدت پادکست : 5:03
بازدید : 967
فوت کوزه گری
فوت کوزه گری
مدت پادکست : 2:35
بازدید : 591
حکایت از کیسه ی خلیفه بخشیدن
حکایت از کیسه ی خلیفه بخشیدن
مدت پادکست : 1:15
بازدید : 587
کنایه سایه اش سنگین شده است
کنایه سایه اش سنگین شده است
مدت پادکست : 3:45
بازدید : 3418
آسیاب باش درشت بستان و نرم باز ده
آسیاب باش درشت بستان و نرم باز ده
مدت پادکست : 2:33
بازدید : 83
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.