نفوذ اسدالله علم در شرق کشور

در حال بارگذاری ...پادکست

19 فروردين 1399

اسدالله علم پس از انتصاب به وزارت دربار، بسیار گسترده‌تر از پیش به مناطق بلوچستان، سیستان و نواحی جنوب خراسان علاقه نشان داد و قدرت بلامنازع خود را بیش از هر زمان دیگری در ایـن بخش از کشـور تحکیم بخشید. در واقع در این دوران سیستان و بلوچستان به صورت دژ نفوذ ناپذیر علم و طرفداران منطقه‌ای وی درآمد؛ به حدی که هرگونه دخالت حکومت مرکزی در این مناطق بدون کسب اجازه از شخص علم، هرگز امکان نداشت. در واقع مسئله حفظ و گسترش نفوذ و اقتدار علم در مناطق شرقی ایران به دنبال سیاست های بلند مدت انگلیس تحقق عملی یافته بود. در پی چنین سیاستی بود که قدرت خاندان علم به رهبری اسدالله، در دهه پایانی سلطنت محمدرضا پهلوی هم کماکان در سیستان و بلوچستان و مناطق همجوار آن باقی ماند و علم این مناطق را به صورتی تقریباً فدرال اداره می کرد و ادارات و دوایر دولتی و نیروهای انتظامی حاضر در منطقه چاره‌ای جز پیروی از نظریات علم و طرفداران او نداشتند. اعمال نفوذ علم در مناطق شرقی کشور فقط جهت قدرت‌نمایی اش در مقابل دولتمردان لشکری و کشوری نبود؛ بلکه با اتکا به قدرت و حرف شنوی عشایر بلوچ، این منطقه در از میان برداشتن برخی از ناامنی ها و اغتشاشات مرزی و داخلی نیز از وجود آنان بهره می‌برد. فردوست، در این باره می گوید: علم برای اینکه این سران قبایل بیکار نباشند و همیشه چیزی باشد تا با تکیه بر آن قدرتش را حفظ کند، تا زمان مرگش به تحریک بلوچ ها در ایران، افغانستان و پاکستان دست می‌زد و در منطقه ایجاد راهزنی و ناآرامی و ناامنی های موضعی می کرد بدین ترتیب علم با روش های مخصوص خود اوضاع سیاسی، اجتماعی و امنیتی قلمروهای شرقی ایران را کنترل و نظارت می کرد و شاه هم از این سیاست علم راضی به نظر می رسید. اسدالله علم یک نوع علاقه سنتی و تاریخی به مناطق شرقی کشور، بالاخص منطقه قاینات از خود نشان می داد و در انجام برنامه‌های عمرانی و نظایر آن، این مناطق را نسبت به سایر نواحی کشور در اولویت قرار می‌داد. علم یک بار طی مصاحبه‌ای علاقه خود به مناطق شرقی ایران را چنین توصیف کرده بود. خراسان و خاور ایران را تا آن حد که یک انسان می تواند خانه خود را دوست داشته باشد، دوست دارم. در آنجا سنگها و کوه ها و دشت ها با من حرف می زنند. مثل این است که در آنجا میان من و طبیعت نوعی پیوند معنوی و اسطوره ای وجود دارد. اسدالله علم نیز در برخی از نوشته هایش به این مطلب اشاره می‌کند که به مردم قاینات و مناطق شرق ایران، نسبت به جاهای دیگر کشور اولویت بیشتری می داده است؛ چنان که وقتی در اواخر دهه ۱۳۴۰ زلزله‌ای مناطق شرقی کشور را تکان داد و خرابی هایی به بار آورد، علم درباره اولویت برنامه عمرانی آن مناطق چنین اقدام کرد: از نفوذ خودم استفاده کردم که خانه‌های قاینات که در اثر زلزله ویران شده بودند به هر صورت، بهتر و خوب تر از همه ساخته شود.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
بسیج برجسته ترین مظهر فداکاری
بسیج برجسته ترین مظهر فداکاری
مدت ويدئو : 1:39
بازدید : 230
ای وطن
ای وطن
مدت ويدئو : 2:16
بازدید : 282
اسراف در منابع انرژی
اسراف در منابع انرژی
مدت ويدئو : 2:11
بازدید : 246
نسخه شفا بخش
نسخه شفا بخش
مدت ويدئو : 3:38
بازدید : 240
همه ...
مشخصات مصالح و فرآورده های ساختمانی
مشخصات مصالح و فرآورده های ساختمانی
مدت پادکست : 3:29
بازدید : 243
تأثیر نگرانی  والدین بر فرزندان
تأثیر نگرانی والدین بر فرزندان
مدت پادکست : 1:52
بازدید : 312
هتک حرمت منازل و املاک غیر
هتک حرمت منازل و املاک غیر
مدت پادکست : 11:15
بازدید : 330
از صفر تا بیست
از صفر تا بیست
مدت پادکست : 3:41
بازدید : 395
بانوان و انس با قرآن
بانوان و انس با قرآن
مدت پادکست : 2:49
بازدید : 158
همه ...
سال تحویل با پدربزرگ و مادربزرگ
سال تحویل با پدربزرگ و مادربزرگ
تعداد تصوير : 6
بازدید : 4207
بدون شرح
بدون شرح
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1785
عاشورای 90
عاشورای 90
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1080
عکس دهقانی
عکس دهقانی
تعداد تصوير : 5
بازدید : 1026
شادی مردم پس از بازی غرورآفرین با آرژانتین
همه ...