بیل مرا نگیری

در حال بارگذاری ...پادکست

15 اسفند 1398

این مثل زمانی به کار می رود که کسی به دیگری کاری ندارد ولی او خود چیزی می گوید یا کاری می کند که باعث تحریک طرف مقابل شود. در گذشته مردی ساده دل در روستایی زندگی می کرد. او مردی زحمت کش و کشاورز بود و آزارش به کسی نمی رسید ولی یک عیب کوچک داشت و آن هم سخن گفتن بی جا بود مثلا اگر وارد مجلسی می شد بدون اینکه کسی از او چیزی پرسیده باشد شروع به سخن گفتن می کرد و از سیر تا پیاز اتفاقات خانه اش را برای مردم تعریف می کرد. روزی مرد روستایی در کشتزار بزرگ سرگرم آبیاری بود در این حال سواری از دور پیدا شد. سوار از کنار زمین روستایی می گذشت که ناگهان مرد از کار دست کشید و اسب سوار را صدا کرد و گفت:« به کجا می روی؟» اسب سوار گفت:« به فلان شهر می روم». روستایی گفت:« بسیار خب، برو ولی بیل مرا نگیری». سوار که معلوم بود از کشاورزی و کاربرد بیل آگاهی ندارد، پرسید:« مگر بیل تو به چه دردی می خورد؟» کشاورز ساده دل پوزخندی زد و گفت:« بیل من کلی فایده دارد چون اگر بیل مرا به آهنگری بدهی برایت نعل اسب درست می کند» سوار وقتی دید کشاورز مردی ساده دل و بی خبر است از اسب پیاده شد و کتک جانانه ای به او زد و بیلش را از دستش گرفت و رفت.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
با یک گل بهار نمیشه
با یک گل بهار نمیشه
مدت ويدئو : 01:51
بازدید : 1914
کسی که با وقار باشد
کسی که با وقار باشد
مدت ويدئو : 03:20
بازدید : 1078
نو که میاد به بازار،کهنه می شه دل آزار
نو که میاد به بازار،کهنه می شه دل آزار
مدت ويدئو : 02:55
بازدید : 4287
سبیل کسی را چرب کردن
سبیل کسی را چرب کردن
مدت ويدئو : 03:00
بازدید : 1602
همه ...
از این ستون به آن ستون فرج است
از این ستون به آن ستون فرج است
مدت پادکست : 0:52
بازدید : 479
همنشینین باب ایله...
همنشینین باب ایله...
مدت پادکست : 5:11
بازدید : 843
شمشیر از رو بستن
شمشیر از رو بستن
مدت پادکست : 2:08
بازدید : 559
کی زنگوله را به گردن گربه می اندازد؟
کی زنگوله را به گردن گربه می اندازد؟
مدت پادکست : 5:53
بازدید : 61
فوت کوزه گری
فوت کوزه گری
مدت پادکست : 2:35
بازدید : 575
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.