سید کریم امیری فیروزکوهی

در حال بارگذاری ...پادکست
7.5

24 دي 1398

سیدکریم امیری فیروزکوهی در فرح‌آباد فیروزکوه به سال ۱۲۸۹ متولد شد. پدرش سیدمصطفی‌قلی منتظم‌الدوله از رجال اروپارفته عهد مظفری و آشنا به تمدن جدید، و جد اعلایش امیرمحمدحسین‌خان سردار ازجمله فاتحان هرات و بانی دبستان خیریه ایتام در تهران بود که به دبستان فیروزکوهی مشهور است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
محمدرضا اسحاقی
محمدرضا اسحاقی
مدت ويدئو : 04:40
بازدید : 4840
محمدباقر کشفی
محمدباقر کشفی
مدت ويدئو : 05:05
بازدید : 971
مظفر آیینی
مظفر آیینی
مدت ويدئو : 05:09
بازدید : 786
طاهره دباغ
طاهره دباغ
مدت ويدئو : 03:34
بازدید : 1322
پدر تعزیه ایران
پدر تعزیه ایران
مدت ويدئو : 3:45
بازدید : 249
همه ...
حاج انامقلی ماسالی
حاج انامقلی ماسالی
مدت پادکست : 3:15
بازدید : 2839
عبدالله بن نورالله عمان سامانی
عبدالله بن نورالله عمان سامانی
مدت پادکست : 3:37
بازدید : 1061
محمد حسن جواهری
محمد حسن جواهری
مدت پادکست : 2:02
بازدید : 778
مرحوم میرزا ستار ذاکر اردبیلی
مرحوم میرزا ستار ذاکر اردبیلی
مدت پادکست : 5:07
بازدید : 1090
سید کریم امیری فیروزکوهی
سید کریم امیری فیروزکوهی
مدت پادکست : 2:07
بازدید : 127
همه ...
رستم روانبخش مدیر خبرگزاری تسنیم
رستم روانبخش مدیر خبرگزاری تسنیم
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1110
حمید قلیچ خانی
حمید قلیچ خانی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2369
بهرام شفیع
بهرام شفیع
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1318
دکتر کورش علیپور
دکتر کورش علیپور
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3145
طاهره شهرکی
طاهره شهرکی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 3378
همه ...