ابوالقاسم ناصرالملک

در حال بارگذاری ...پادکست
11.4

22 دي 1398

ابوالقاسم خان قراگوزلو معروف به ناصرالملک از رجال سیاسی دوره ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و احمدشاه بود. وی مدتی حکمران کردستان بود، در دوره اول مجلس شورای ملی وزارت مالیه را بر عهده ‌داشت و در اواخر عمر رئیس ایل قاجار و پیش از رسیدن احمدشاه به سن قانونی نایب‌السلطنهٔ ایران بود.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
امینه وهاب زاده
امینه وهاب زاده
مدت ويدئو : 04:41
بازدید : 1638
جهان بخش نصیری
جهان بخش نصیری
مدت ويدئو : 03:30
بازدید : 835
حسین خان و حسن خان سردار
حسین خان و حسن خان سردار
مدت ويدئو : 01:45
بازدید : 733
مصطفی حاتموند باغدار
مصطفی حاتموند باغدار
مدت ويدئو : 2:12
بازدید : 43
علیرضا مشهدی
علیرضا مشهدی
مدت ويدئو : 03:01
بازدید : 1329
همه ...
محمد کرمی
محمد کرمی
مدت پادکست : 2:01
بازدید : 559
رباب داداشی
رباب داداشی
مدت پادکست : 1:54
بازدید : 938
شهید محمدعلی رجائی
شهید محمدعلی رجائی
مدت پادکست : 5:56
بازدید : 64
کوکب حاتمی
کوکب حاتمی
مدت پادکست : 6:20
بازدید : 1703
هنریک مجنونیان فعال محیط زیست
هنریک مجنونیان فعال محیط زیست
مدت پادکست : 4:38
بازدید : 54
همه ...
دکتر محمد رضا عارف
دکتر محمد رضا عارف
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1342
جهانگیر سرتیپ پور
جهانگیر سرتیپ پور
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1355
محمدحسین صفار هرندی
محمدحسین صفار هرندی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1270
دکتر محمد باقر قالیباف
دکتر محمد باقر قالیباف
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1854
مهندس علی اوسط هاشمی
مهندس علی اوسط هاشمی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1856
همه ...