جایگاه خروس در فرهنگ ایرانی

در حال بارگذاری ...پادکست

24 ارديبهشت 1398

بنیاد کلمه ی خروس با واژه ی خروش و خروشیدن در زبان فارسی هم ریشه است بنابراین خروس به معنای خروشنده است. این تسمیه به مناسبت بانگ زدن خروس است. خروس که از مرغان مقدس به شمار می رود به فرشته ی بهمن اختصاص دارد. در سپیده دم با بانگ خویش دیو ظلمت را می راند و مردم را به برخاستن و عبادت و کشت و کار فرا می خواند. این حیوان با کمک سگ در برانداختن دشمنان از همکاران سروش به شمار می آید و علاوه براین وظیفه ی پیک سروش نیز برعهده ی اوست و از طرف او در سپیده دم مژده ی سپری شدن تاریکی شب و برآمدن فروغ روز را به همراه دارد. آورده اند که کیومرث چون به کین خواهی پسرش به کوه دماوند رفت، هنگام نماز پیشین خروس سپیدی را دید که ماکیانی به دنبال او بود و ماری در پی اش. خروس به مار حمله می برد و هربار که او را میزد خروس بانگی خوس ادا می کرد. کیومرث را خوش آمد از مهربانی او بر جفت خویش و دید که طبع او با طبع آدمی نزدیک است پس با سنگ مار را کشت و آن خروس بانگ نشاط برآورد. کیومرث غذایی به او داد واو آن را به جفت خویش ایثار کرد. کیومرث سخاوت او را به فال نیک گرفت از این رو عجم بانگ خروس را به وقت خجسته دانند خاص خروس سفید را گویند در هر خانه ای که باشد دیو در آن خانه نباشد اما بانگ خروس را در شامگاه به فال بد دانند و این از آن رو است که چون کار کیومرث به آخر رسید خروس بی وقت در نماز شام بانگ کرد، چون نگاه کردند کیومرث مرده بود. خروس فدیه ی خوبی و بوده است و نزد ایرانیان همانند عقاب نشانه ی سپاهیان به شمار می رود، چون شاهان و پهلوانان هرجا می رفتند اورا با خود می بردند. همزمان با کشورگشایی ها سایر ملل نیز با آن آشنا شدند. عوام معتقدند که خروس سفید را نباید کشت زیرا او فرشته است. معروف است که خروس در تمام عمر یک تخم می گذارد که آن را بیضة الفقرا گویند.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
خانم خداپرست جهادگر اقتصادی
خانم خداپرست جهادگر اقتصادی
مدت ويدئو : 05:12
بازدید : 3896
منبت چوب
منبت چوب
مدت ويدئو : 05:10
بازدید : 2275
صنعت در زندگی
صنعت در زندگی
مدت ويدئو : 03:14
بازدید : 648
مسلمان شدن دانشمند انگلیسی
مسلمان شدن دانشمند انگلیسی
مدت ويدئو : 12:27
بازدید : 355
همه ...
22 بهمن 57 همدان
22 بهمن 57 همدان
مدت پادکست : 6:22
بازدید : 953
تقسیمات ایران براساس کشفیات باستانی
تقسیمات ایران براساس کشفیات باستانی
مدت پادکست : 2:44
بازدید : 25
سکونتگاه پنهان در اعماق زمین
سکونتگاه پنهان در اعماق زمین
مدت پادکست : 3:20
بازدید : 929
کودکان در زیر آوار
کودکان در زیر آوار
مدت پادکست : 5:53
بازدید : 978
دوران بیماری امام خمینی (ره)
دوران بیماری امام خمینی (ره)
مدت پادکست : 3:55
بازدید : 1937
همه ...
22 بهمن 92 اصفهان
22 بهمن 92 اصفهان
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1082
زمستان در پشتکوه فریدونشهر
زمستان در پشتکوه فریدونشهر
تعداد تصوير : 20
بازدید : 3882
دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با مقام معظم رهبری
عسل
عسل
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2335
راهپیمایی 22 بهمن بیرجند
راهپیمایی 22 بهمن بیرجند
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1028
همه ...