جایگاه خروس در فرهنگ ایرانی

در حال بارگذاری ...پادکست
4.5

24 ارديبهشت 1398

بنیاد کلمه ی خروس با واژه ی خروش و خروشیدن در زبان فارسی هم ریشه است بنابراین خروس به معنای خروشنده است. این تسمیه به مناسبت بانگ زدن خروس است. خروس که از مرغان مقدس به شمار می رود به فرشته ی بهمن اختصاص دارد. در سپیده دم با بانگ خویش دیو ظلمت را می راند و مردم را به برخاستن و عبادت و کشت و کار فرا می خواند. این حیوان با کمک سگ در برانداختن دشمنان از همکاران سروش به شمار می آید و علاوه براین وظیفه ی پیک سروش نیز برعهده ی اوست و از طرف او در سپیده دم مژده ی سپری شدن تاریکی شب و برآمدن فروغ روز را به همراه دارد. آورده اند که کیومرث چون به کین خواهی پسرش به کوه دماوند رفت، هنگام نماز پیشین خروس سپیدی را دید که ماکیانی به دنبال او بود و ماری در پی اش. خروس به مار حمله می برد و هربار که او را میزد خروس بانگی خوس ادا می کرد. کیومرث را خوش آمد از مهربانی او بر جفت خویش و دید که طبع او با طبع آدمی نزدیک است پس با سنگ مار را کشت و آن خروس بانگ نشاط برآورد. کیومرث غذایی به او داد واو آن را به جفت خویش ایثار کرد. کیومرث سخاوت او را به فال نیک گرفت از این رو عجم بانگ خروس را به وقت خجسته دانند خاص خروس سفید را گویند در هر خانه ای که باشد دیو در آن خانه نباشد اما بانگ خروس را در شامگاه به فال بد دانند و این از آن رو است که چون کار کیومرث به آخر رسید خروس بی وقت در نماز شام بانگ کرد، چون نگاه کردند کیومرث مرده بود. خروس فدیه ی خوبی و بوده است و نزد ایرانیان همانند عقاب نشانه ی سپاهیان به شمار می رود، چون شاهان و پهلوانان هرجا می رفتند اورا با خود می بردند. همزمان با کشورگشایی ها سایر ملل نیز با آن آشنا شدند. عوام معتقدند که خروس سفید را نباید کشت زیرا او فرشته است. معروف است که خروس در تمام عمر یک تخم می گذارد که آن را بیضة الفقرا گویند.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
نانوایی خانوادگی
نانوایی خانوادگی
مدت ويدئو : 04:30
بازدید : 856
مستند فریبا
مستند فریبا
مدت ويدئو : 03:29
بازدید : 434
نقش رسانه ملی در انتخابات
نقش رسانه ملی در انتخابات
مدت ويدئو : 02:26
بازدید : 313
اولین عمل زیبایی جهان
اولین عمل زیبایی جهان
مدت ويدئو : 03:08
بازدید : 3007
همه ...
چشم براه
چشم براه
مدت پادکست : 5:10
بازدید : 1626
طلیعه پیروزی
طلیعه پیروزی
مدت پادکست : 4:36
بازدید : 355
مدال رذالت
مدال رذالت
مدت پادکست : 2:33
بازدید : 388
نکات قابل توجه در درمان اعتیاد
نکات قابل توجه در درمان اعتیاد
مدت پادکست : 2:44
بازدید : 1092
تخت طاووس
تخت طاووس
مدت پادکست : 2:46
بازدید : 84
همه ...
کاخ ملی مکزیک
کاخ ملی مکزیک
تعداد تصوير : 8
بازدید : 376
سالمندان
سالمندان
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1388
همایش شیره پزی مانیزان
همایش شیره پزی مانیزان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 5698
طرح هادی  - روستای کاردیکلا
طرح هادی - روستای کاردیکلا
تعداد تصوير : 18
بازدید : 2042
بارش برف بهاری در تبریز
بارش برف بهاری در تبریز
تعداد تصوير : 16
بازدید : 361
همه ...