جایگاه خروس در فرهنگ ایرانی

در حال بارگذاری ...پادکست

24 ارديبهشت 1398

بنیاد کلمه ی خروس با واژه ی خروش و خروشیدن در زبان فارسی هم ریشه است بنابراین خروس به معنای خروشنده است. این تسمیه به مناسبت بانگ زدن خروس است. خروس که از مرغان مقدس به شمار می رود به فرشته ی بهمن اختصاص دارد. در سپیده دم با بانگ خویش دیو ظلمت را می راند و مردم را به برخاستن و عبادت و کشت و کار فرا می خواند. این حیوان با کمک سگ در برانداختن دشمنان از همکاران سروش به شمار می آید و علاوه براین وظیفه ی پیک سروش نیز برعهده ی اوست و از طرف او در سپیده دم مژده ی سپری شدن تاریکی شب و برآمدن فروغ روز را به همراه دارد. آورده اند که کیومرث چون به کین خواهی پسرش به کوه دماوند رفت، هنگام نماز پیشین خروس سپیدی را دید که ماکیانی به دنبال او بود و ماری در پی اش. خروس به مار حمله می برد و هربار که او را میزد خروس بانگی خوس ادا می کرد. کیومرث را خوش آمد از مهربانی او بر جفت خویش و دید که طبع او با طبع آدمی نزدیک است پس با سنگ مار را کشت و آن خروس بانگ نشاط برآورد. کیومرث غذایی به او داد واو آن را به جفت خویش ایثار کرد. کیومرث سخاوت او را به فال نیک گرفت از این رو عجم بانگ خروس را به وقت خجسته دانند خاص خروس سفید را گویند در هر خانه ای که باشد دیو در آن خانه نباشد اما بانگ خروس را در شامگاه به فال بد دانند و این از آن رو است که چون کار کیومرث به آخر رسید خروس بی وقت در نماز شام بانگ کرد، چون نگاه کردند کیومرث مرده بود. خروس فدیه ی خوبی و بوده است و نزد ایرانیان همانند عقاب نشانه ی سپاهیان به شمار می رود، چون شاهان و پهلوانان هرجا می رفتند اورا با خود می بردند. همزمان با کشورگشایی ها سایر ملل نیز با آن آشنا شدند. عوام معتقدند که خروس سفید را نباید کشت زیرا او فرشته است. معروف است که خروس در تمام عمر یک تخم می گذارد که آن را بیضة الفقرا گویند.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
خانه عطارودی ها
خانه عطارودی ها
مدت ويدئو : 04:27
بازدید : 921
سد زاینده رود
سد زاینده رود
مدت ويدئو : 05:41
بازدید : 2101
رآکتورتحقیقاتی تهران
رآکتورتحقیقاتی تهران
مدت ويدئو : 5:52
بازدید : 220
شیره سقز
شیره سقز
مدت ويدئو : 03:58
بازدید : 2868
همه ...
مدال رذالت
مدال رذالت
مدت پادکست : 2:33
بازدید : 408
چهارشنبه سرخ
چهارشنبه سرخ
مدت پادکست : 2:23
بازدید : 403
آماده باشید
آماده باشید
مدت پادکست : 2:12
بازدید : 449
موانع نوری در سوارکاری
موانع نوری در سوارکاری
مدت پادکست : 1:15
بازدید : 1072
حکایت بی بی نبات احمدی کرمانی
حکایت بی بی نبات احمدی کرمانی
مدت پادکست : 4:27
بازدید : 443
همه ...
قطع درخت 830 ساله در مازندران
قطع درخت 830 ساله در مازندران
تعداد تصوير : 13
بازدید : 1552
نمادهای بهاری شهر مشهد
نمادهای بهاری شهر مشهد
تعداد تصوير : 16
بازدید : 4241
گمج
گمج
تعداد تصوير : 12
بازدید : 3718
سخنرانی امام خمینی (ره) در 12 بهمن 1357 در بهشت زهرا
مسافران تابستانی اردبیل
مسافران تابستانی اردبیل
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1510
همه ...