جایگاه خروس در فرهنگ ایرانی

در حال بارگذاری ...پادکست

24 ارديبهشت 1398

بنیاد کلمه ی خروس با واژه ی خروش و خروشیدن در زبان فارسی هم ریشه است بنابراین خروس به معنای خروشنده است. این تسمیه به مناسبت بانگ زدن خروس است. خروس که از مرغان مقدس به شمار می رود به فرشته ی بهمن اختصاص دارد. در سپیده دم با بانگ خویش دیو ظلمت را می راند و مردم را به برخاستن و عبادت و کشت و کار فرا می خواند. این حیوان با کمک سگ در برانداختن دشمنان از همکاران سروش به شمار می آید و علاوه براین وظیفه ی پیک سروش نیز برعهده ی اوست و از طرف او در سپیده دم مژده ی سپری شدن تاریکی شب و برآمدن فروغ روز را به همراه دارد. آورده اند که کیومرث چون به کین خواهی پسرش به کوه دماوند رفت، هنگام نماز پیشین خروس سپیدی را دید که ماکیانی به دنبال او بود و ماری در پی اش. خروس به مار حمله می برد و هربار که او را میزد خروس بانگی خوس ادا می کرد. کیومرث را خوش آمد از مهربانی او بر جفت خویش و دید که طبع او با طبع آدمی نزدیک است پس با سنگ مار را کشت و آن خروس بانگ نشاط برآورد. کیومرث غذایی به او داد واو آن را به جفت خویش ایثار کرد. کیومرث سخاوت او را به فال نیک گرفت از این رو عجم بانگ خروس را به وقت خجسته دانند خاص خروس سفید را گویند در هر خانه ای که باشد دیو در آن خانه نباشد اما بانگ خروس را در شامگاه به فال بد دانند و این از آن رو است که چون کار کیومرث به آخر رسید خروس بی وقت در نماز شام بانگ کرد، چون نگاه کردند کیومرث مرده بود. خروس فدیه ی خوبی و بوده است و نزد ایرانیان همانند عقاب نشانه ی سپاهیان به شمار می رود، چون شاهان و پهلوانان هرجا می رفتند اورا با خود می بردند. همزمان با کشورگشایی ها سایر ملل نیز با آن آشنا شدند. عوام معتقدند که خروس سفید را نباید کشت زیرا او فرشته است. معروف است که خروس در تمام عمر یک تخم می گذارد که آن را بیضة الفقرا گویند.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
اخلاص در انتخابات
اخلاص در انتخابات
مدت ويدئو : 01:06
بازدید : 587
نقاشی کشیدن
نقاشی کشیدن
مدت ويدئو : 03:47
بازدید : 292
برج تاریخی چاشم
برج تاریخی چاشم
مدت ويدئو : 5:30
بازدید : 266
بلک بازارچابهار
بلک بازارچابهار
مدت ويدئو : 2:58
بازدید : 203
همه ...
ساکنان قدیم ایران پیش از آریاییان
ساکنان قدیم ایران پیش از آریاییان
مدت پادکست : 1:54
بازدید : 71
اولین هتل نوین ایران
اولین هتل نوین ایران
مدت پادکست : 3:44
بازدید : 928
عشق به امام خمینی
عشق به امام خمینی
مدت پادکست : 5:19
بازدید : 1024
حوادث 14 بهمن 1357
حوادث 14 بهمن 1357
مدت پادکست : 2:06
بازدید : 1031
حوادث 17 بهمن 1357
حوادث 17 بهمن 1357
مدت پادکست : 1:57
بازدید : 950
همه ...
کارگاه جارو بافی
کارگاه جارو بافی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2809
نوروز 92 در بیرجند
نوروز 92 در بیرجند
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1207
پنج قلوهای هرمزگانی
پنج قلوهای هرمزگانی
تعداد تصوير : 6
بازدید : 991
تصاویر قدیمی کربلا
تصاویر قدیمی کربلا
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1193
اهدای خون
اهدای خون
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1166
همه ...