پیشینه ی حلقه ی ازدواج در ایران

در حال بارگذاری ...پادکست

21 فروردين 1398

حلقه ی ازدواج که افراد به هنگام پیوند زناشویی به دست می کنند و خود نشانی از تعهد و وفاداری آنان است برگرفته از آیین پاک ایران باستان است. این ارتباط نزدیک ریشه در نگاره ی فروهر دارد. این نگاره که به شکل شاهین است در بسیاری از سنگ وشته ها و آثار قبل از اسلام مشاهده می شود. این نگاره ی زیبا در زمان هخامنشیان مهر سلطنتی بوده است و گفته می شود پس از ورود اسلام به ایران، برای حفظ این نماد نیاکان ما به آن رنگ دینی داده و آموزش های دین زرتشت را به آن نسبت داده اند. در واقع این نماد ایران باستان بعدها در همه ی جهان گسترده شد و امروز نمونه ی کوچکی از آن همان حلقه ی ازدواج است و هر یکی از دونفر در هنگام پیوند زناشویی آن را به دست چپ خود می کنند تا نشانی از وفا به پیمان و همدلی باشد. آموزش ها و مفاهیم نهفته در این نگاره به این شرح است: چهره ی نیم تنه ی پیرمرد در این نگاره نشان از دانش و تجربه است و اشاره به فروغ اهورایی و هومن یا دانش دارد. حلقه ی دایره ایی بزرگ که پیرمرد از آن عبور کرده نشان دهنده ی این است که این جهان خاکی گذرا است و هرکس و هر چیز باید در راستای نظم طبیعت قرار داشته باشد و در جهت آبادانی این جهان تلاش کند. دو بال برافراشته که می گوید آدمی باید از سقوط به کجی و کاستی پرهیز نماید و همواره اهورایی و پاک زندگی کند. هر بال دارای سه ردیف است که نماینده ی چکیده ی آموزش زرتشت یعنی اندیشه ی نیک و گفتار نیک و کردار نیک می باشد. بخش زیرین و دم نگاره هم سه بخش است و نشانه ی اندیشه ی بد و گفتاربد و کردار بد می باشد و انسان باید با خرد خود همواره از آن ها پرهیز کند. در این نشان پیرمرد با دست راست برافراشته ی خود رو به سوی نوری ایستاده و در حال نیایش اهورامزدا خدای بزرگ هستی بخش است. اما حلقه ای که در دست چپ نگاره است نماد مهر و پیمان است که همان حلقه ی ازدواج امروزی است که دو نفر به هنگام ازدواج به انگشت می کنند و در سراسر جهان مرسوم و معمول است. در آیین مهر پرستی که قبل از آیین زرتشت در ایران قرار داشته به دلیل زیبا بودن این رسم زرتشتیان نیز آن را پذیرفته اند.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
آداب ازدواج در نمهیل
آداب ازدواج در نمهیل
مدت ويدئو : 02:19
بازدید : 1628
نقش شیردر فرهنگ ایرانی
نقش شیردر فرهنگ ایرانی
مدت ويدئو : 5:31
بازدید : 409
تکم خوانی در استان اردبیل
تکم خوانی در استان اردبیل
مدت ويدئو : 03:11
بازدید : 3682
سیزده بدر(انگلیسی)
سیزده بدر(انگلیسی)
مدت ويدئو : 04:48
بازدید : 715
مراسم عیدی عروس
مراسم عیدی عروس
مدت ويدئو : 03:03
بازدید : 2091
همه ...
خرمن بهره (خرمن بره)
خرمن بهره (خرمن بره)
مدت پادکست : 1:06
بازدید : 1077
آداب خواستگاری
آداب خواستگاری
مدت پادکست : 4:52
بازدید : 2749
گاه شمار اوستایی
گاه شمار اوستایی
مدت پادکست : 4:13
بازدید : 686
دست بوس
دست بوس
مدت پادکست : 4:19
بازدید : 1162
میر نوروزی در جرقویه اصفهان
میر نوروزی در جرقویه اصفهان
مدت پادکست : 5:02
بازدید : 736
همه ...
میر نوروزی
میر نوروزی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2749
کوچ عشایر ایلام
کوچ عشایر ایلام
تعداد تصوير : 16
بازدید : 4405
هفت سین 93
هفت سین 93
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1156
مراسم احلی من العسل
مراسم احلی من العسل
تعداد تصوير : 20
بازدید : 528
عَلَم بندان
عَلَم بندان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1596
همه ...