بازی محلی ته قله داکوتان ورم بازین

در حال بارگذاری ...پادکست

07 اسفند 1397

بازی محلی« ته قله داکوتان و رم بازین»دسته ای از بازی های سمبلیک واجتماعی هستند که با اسب برگزارشده و قدمتی دیرینه دارنداین بازیها که نوعی سوار کاری هستند نشان از جغرافیا ،اقتصاد،طبیعت و فرهنگ مناطق مختلف ایران و همچنین نشان دهنده اهمیت جایگاه نمادین اسب در زندگی مردم ایران است البته بیشتر بین سوارکاران چابک وعلاقه مند ودر فصول خوش آب وهوا برگزار می شد در بازی ته قله داکوتان هر کدام از سوارکارها چوبی بلند در دست دارد وهنگامی که اسب تازی می کند بایستی چوب را به گونه ای پرتاب کند که نوک آن چندین بار بچرخدوبه زمین بخورد یعنی نوک چوب بلند یا همان نیزه چنان محکم به زمین بخوردکه دوباره بلند شود وبه زمین بیفتد گاهی هم اسب سوار چابک هنگامی که چوب دستی در هواست آن را می گیرد و اما بازی محلی رم بازین بیشتر مربوط به مراسم عروسی است که درگذشته سوار کاران می خواستندچابکی خود را به معرض نمایش بگذارنددر اطراف بزم عروسی درروستاها وبا صدای موسیقی محلی کردی آنها هم می تاختند بازی محلی سوار کاری اسب ، از بازیهای نمادین وسمبولیک اجتماعی فرهنگی هستندکه بیشتر توسط جوانان و مردان چابک سوار برگزار شده و از جنبه های فرهنگی اجتماعی دارای اهمیت هستند وارتباط اجتماعی مردم را بهتر و بیشتر می کند و یک نوع ورزش وتحرک جسمی مفید است واسب سواری که اکنون از رشته های معتبر ورزشی است در گذشته در قالب چنین بازی هایی برگزار می شده است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
بازی محلی پیش جنگ
بازی محلی پیش جنگ
مدت ويدئو : 05:01
بازدید : 979
بازی محلی تاب ماجا
بازی محلی تاب ماجا
مدت ويدئو : 05:19
بازدید : 421
سرخرکی
سرخرکی
مدت ويدئو : 03:52
بازدید : 396
بازی زو
بازی زو
مدت ويدئو : 02:03
بازدید : 6644
گرنا دوال
گرنا دوال
مدت ويدئو : 05:15
بازدید : 1449
همه ...
مرغنه جنگی
مرغنه جنگی
مدت پادکست : 2:33
بازدید : 1014
بازی شودرا بودرا
بازی شودرا بودرا
مدت پادکست : 1:28
بازدید : 572
چو توپ
چو توپ
مدت پادکست : 1:50
بازدید : 338
بازی چوله مه شکینه (یادم تورا فراموش)
بازی چوله مه شکینه (یادم تورا فراموش)
مدت پادکست : 2:26
بازدید : 136
بازی چلیک چو مار کا
بازی چلیک چو مار کا
مدت پادکست : 4:01
بازدید : 680
همه ...
بازی محلی لی لی
بازی محلی لی لی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3228
كشتی با چوخه
كشتی با چوخه
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1795
کشتی گیله مردی
کشتی گیله مردی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 9546
معرکه‌گیری
معرکه‌گیری
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1458
کشتی‌کچ گردان
کشتی‌کچ گردان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1761
همه ...