بازی محلی ته قله داکوتان ورم بازین

در حال بارگذاری ...پادکست
2.8

07 اسفند 1397

بازی محلی« ته قله داکوتان و رم بازین»دسته ای از بازی های سمبلیک واجتماعی هستند که با اسب برگزارشده و قدمتی دیرینه دارنداین بازیها که نوعی سوار کاری هستند نشان از جغرافیا ،اقتصاد،طبیعت و فرهنگ مناطق مختلف ایران و همچنین نشان دهنده اهمیت جایگاه نمادین اسب در زندگی مردم ایران است البته بیشتر بین سوارکاران چابک وعلاقه مند ودر فصول خوش آب وهوا برگزار می شد در بازی ته قله داکوتان هر کدام از سوارکارها چوبی بلند در دست دارد وهنگامی که اسب تازی می کند بایستی چوب را به گونه ای پرتاب کند که نوک آن چندین بار بچرخدوبه زمین بخورد یعنی نوک چوب بلند یا همان نیزه چنان محکم به زمین بخوردکه دوباره بلند شود وبه زمین بیفتد گاهی هم اسب سوار چابک هنگامی که چوب دستی در هواست آن را می گیرد و اما بازی محلی رم بازین بیشتر مربوط به مراسم عروسی است که درگذشته سوار کاران می خواستندچابکی خود را به معرض نمایش بگذارنددر اطراف بزم عروسی درروستاها وبا صدای موسیقی محلی کردی آنها هم می تاختند بازی محلی سوار کاری اسب ، از بازیهای نمادین وسمبولیک اجتماعی فرهنگی هستندکه بیشتر توسط جوانان و مردان چابک سوار برگزار شده و از جنبه های فرهنگی اجتماعی دارای اهمیت هستند وارتباط اجتماعی مردم را بهتر و بیشتر می کند و یک نوع ورزش وتحرک جسمی مفید است واسب سواری که اکنون از رشته های معتبر ورزشی است در گذشته در قالب چنین بازی هایی برگزار می شده است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
قایم باشك
قایم باشك
مدت ويدئو : 04:48
بازدید : 1730
دویدن باگونی و حمل تخم مرغ
دویدن باگونی و حمل تخم مرغ
مدت ويدئو : 02:29
بازدید : 966
آی ننه قورتدی قورتدی
آی ننه قورتدی قورتدی
مدت ويدئو : 05:10
بازدید : 1130
بازی ده روزه پادشاهی در خوسف
بازی ده روزه پادشاهی در خوسف
مدت ويدئو : 03:22
بازدید : 478
تیله بازی
تیله بازی
مدت ويدئو : 05:17
بازدید : 4400
همه ...
سواربازی
سواربازی
مدت پادکست : 1:11
بازدید : 503
شال سالّاما
شال سالّاما
مدت پادکست : 2:17
بازدید : 614
بازی محلی شعبه شعبه
بازی محلی شعبه شعبه
مدت پادکست : 1:28
بازدید : 1313
دایه ممده به گورگی
دایه ممده به گورگی
مدت پادکست : 5:09
بازدید : 1352
جو خوس بازی
جو خوس بازی
مدت پادکست : 1:19
بازدید : 761
همه ...
فرفره
فرفره
تعداد تصوير : 12
بازدید : 4303
شترسواری
شترسواری
تعداد تصوير : 14
بازدید : 2354
مسابقه سنتی طناب کشی
مسابقه سنتی طناب کشی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1755
مسابقات کشتی لوچو - لهه
مسابقات کشتی لوچو - لهه
تعداد تصوير : 53
بازدید : 4081
بازی کودک عشایر
بازی کودک عشایر
تعداد تصوير : 16
بازدید : 7232
همه ...