بازی محلی ته قله داکوتان ورم بازین

در حال بارگذاری ...پادکست
5

07 اسفند 1397

بازی محلی« ته قله داکوتان و رم بازین»دسته ای از بازی های سمبلیک واجتماعی هستند که با اسب برگزارشده و قدمتی دیرینه دارنداین بازیها که نوعی سوار کاری هستند نشان از جغرافیا ،اقتصاد،طبیعت و فرهنگ مناطق مختلف ایران و همچنین نشان دهنده اهمیت جایگاه نمادین اسب در زندگی مردم ایران است البته بیشتر بین سوارکاران چابک وعلاقه مند ودر فصول خوش آب وهوا برگزار می شد در بازی ته قله داکوتان هر کدام از سوارکارها چوبی بلند در دست دارد وهنگامی که اسب تازی می کند بایستی چوب را به گونه ای پرتاب کند که نوک آن چندین بار بچرخدوبه زمین بخورد یعنی نوک چوب بلند یا همان نیزه چنان محکم به زمین بخوردکه دوباره بلند شود وبه زمین بیفتد گاهی هم اسب سوار چابک هنگامی که چوب دستی در هواست آن را می گیرد و اما بازی محلی رم بازین بیشتر مربوط به مراسم عروسی است که درگذشته سوار کاران می خواستندچابکی خود را به معرض نمایش بگذارنددر اطراف بزم عروسی درروستاها وبا صدای موسیقی محلی کردی آنها هم می تاختند بازی محلی سوار کاری اسب ، از بازیهای نمادین وسمبولیک اجتماعی فرهنگی هستندکه بیشتر توسط جوانان و مردان چابک سوار برگزار شده و از جنبه های فرهنگی اجتماعی دارای اهمیت هستند وارتباط اجتماعی مردم را بهتر و بیشتر می کند و یک نوع ورزش وتحرک جسمی مفید است واسب سواری که اکنون از رشته های معتبر ورزشی است در گذشته در قالب چنین بازی هایی برگزار می شده است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
بازی هلو چیلو
بازی هلو چیلو
مدت ويدئو : 05:07
بازدید : 2100
بازی محلی قنی قنی
بازی محلی قنی قنی
مدت ويدئو : 05:58
بازدید : 967
بازی قییش قاپدی
بازی قییش قاپدی
مدت ويدئو : 01:51
بازدید : 616
بازی محلی
بازی محلی
مدت ويدئو : 03:02
بازدید : 931
بازی محلی دو گومه
بازی محلی دو گومه
مدت ويدئو : 03:19
بازدید : 548
همه ...
یک قل دو قل
یک قل دو قل
مدت پادکست : 1:43
بازدید : 405
فلسفه بازیهای محلی همدان
فلسفه بازیهای محلی همدان
مدت پادکست : 3:46
بازدید : 197
آب بازی
آب بازی
مدت پادکست : 1:49
بازدید : 703
بازی محلی پاله په سته
بازی محلی پاله په سته
مدت پادکست : 2:49
بازدید : 125
بازی چوله مه شکینه (یادم تورا فراموش)
بازی چوله مه شکینه (یادم تورا فراموش)
مدت پادکست : 2:26
بازدید : 108
همه ...
بازی های کودکانه
بازی های کودکانه
تعداد تصوير : 2
بازدید : 1080
خسو خسو
خسو خسو
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1661
بازی محلی لی لی
بازی محلی لی لی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3166
مکعب روبیک
مکعب روبیک
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2758
کشتی گیله مردی
کشتی گیله مردی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 9502
همه ...