رەشایی یا خوش نشین

در حال بارگذاری ...پادکست

24 دي 1397

در روستاهای منطقە کسانی می‌زیستند که نه مالک زمین و نه اجارەدار بودند. این دسته یک قشر اجتماعی خاص را تشکیل می‌دادند که خوش‌نشین نامیده می‌شدند. نامگذاری خوش‌نشین بر مبنای این واقعیت صورت گرفته بود که گفته می‌شد آنهایی که نه زمینی را زیر کشت می‌برند و نه مالک آن هستند، زندگی آسوده‌تری دارند، زیرا لازم نیست نگران دشواری‌های معمول کار کشاورزی باشند. خوش نشین به معنای روستایی فاقد زمین یا نسق (حق استفاده از زمین) است که صرفاً کاری غیر کشاورزی یا کارگری کشاورزی می‌کرد و بنابر تعریف هرچند چندین نسل در یک روستا ساکن می‌ماند، باز هم اقامت او فرزندان وی به نوعی موقت قلمداد می‌شد. بە راحتی مالک و زمین دار می توانست جامعه خوش نشین یا ڕەشایی را از روستا تردد نماید به همین خاطر از گذشتگان خود بپرسید کە تا رسیدن بە محل کنونی، چندین روستا را کوچ کردە و در هر روستا کمتر یا بیشتر از ٥ سال سکونت داشتەاند. آنچە کە در آن ایام ڕەشایی یا خوش نشین نتوانستە بە استقلال مالی خود برسد. خوش‌نشین‌ها به فعالیت‌های گوناگونی مانند چوپانی و دامداری، بنایی، نجاری، بقالی، معامله‌گری، دست‌فروشی و کارگری و ... تأمین معاش می کنند. خوش‌نشین‌های روستایی ممکن است از زمین دیم که در اطراف آبادی به مقدار زیادی وجود دارد، کشت و زرع کنند ولی زمین آبی ندارند یعنی حق آب ندارند. خوش‌نشین‌ها می‌توانند زراعت دیم داشته باشند. در چنین شرایطی، خوش نشینان روستایی هم حق دارند در اراضی مشاء یا مشاع، که متعلق به کل آبادی است، کار کرده و از آن بهره ببرند.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
برد نشانده
برد نشانده
مدت ويدئو : 2:09
بازدید : 452
آداب ازدواج در نمهیل
آداب ازدواج در نمهیل
مدت ويدئو : 02:19
بازدید : 1665
عروسی در مناطق عشایری
عروسی در مناطق عشایری
مدت ويدئو : 00:51
بازدید : 1292
ماشین عروس
ماشین عروس
مدت ويدئو : 00:41
بازدید : 1045
هیلو زرنا
هیلو زرنا
مدت ويدئو : 01:33
بازدید : 1591
همه ...
کوسه کوسه
کوسه کوسه
مدت پادکست : 5:28
بازدید : 613
عزاداری  مردم باغملک
عزاداری مردم باغملک
مدت پادکست : 3:23
بازدید : 478
ناف بری
ناف بری
مدت پادکست : 2:21
بازدید : 8377
آیین شب چله در استان مرکزی
آیین شب چله در استان مرکزی
مدت پادکست : 1:45
بازدید : 1967
شیر دوشی
شیر دوشی
مدت پادکست : 5:42
بازدید : 5013
همه ...
مراسم سنتی تیر ماه سیزده شو
مراسم سنتی تیر ماه سیزده شو
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2541
شنا در جوی تابستان
شنا در جوی تابستان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 706
عزاداری سنتی محله گردی
عزاداری سنتی محله گردی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 6
محرم و نذری دادن
محرم و نذری دادن
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2395
آیین سنتی کنس دشو
آیین سنتی کنس دشو
تعداد تصوير : 20
بازدید : 614
همه ...