میزەرە

در حال بارگذاری ...پادکست
18.2

10 دي 1397

شال یا دستمالی از جنس رەشتی و یا کێش کە به سر می بستند. مێزەرە در اصل «می زاریا» بودە کە اولین ساکنان میسوپتامیا در پوشش زنان و مردان مورد استفادە قرار میدادند. کە حاصل ،،،می،،،+ ،،،زاریا،،، بودە ؛؛؛ می = مو ؛؛؛ و ؛؛؛ زاریا = دریا ؛؛؛ می باشد. دریایی که دست برد های فراوان بشر ذره ای از شکوه و عظمتش کم نکرده و همچون دنیایی بزرگ دنیای کوچک ما را در درون خود جای داده. دریای بی همتایی که گویی کران نمی شناسد، وقتی به ساحلش پا می گذاریم دنیای پشت سرمان را کوچکتر می بینیم، دریایی که هم با آب های تمام نشدنی اش مظهر آبادانی است و هم در دل خود جانداران زیادی را می پروراند. دریایی که امواج نیلگونش در پس بادهای وحشی، طوفانی ویرانگر را برمی انگیزد. در گذشتە مردان نوجوان و جوان کلاە یا تەقیلە بر سر می نهادن و وقتی کە ازدواج میکردن پوشش سر آنان مشمول مێزەرە می شد. و این وجە تمایزی بود برای تشخیص مردان متاهل از مجرد. قداست آن تا جایی بود کە نداشتن تەقیلە یا مێزەرە را نوعی جسارت و سبک شمردن اصالت و طایفە خود بودە و لذا بە منظور پاسداشت این سنت دیرینە و تا چند دهەی پیش این رسم موزون هموارە از احترام و استقبال خاصی برخوردار بود.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
آموزش مدل های بستن شال
آموزش مدل های بستن شال
مدت ويدئو : 04:28
بازدید : 9955
لباس محلی مینودشت
لباس محلی مینودشت
مدت ويدئو : 05:27
بازدید : 6458
تن پوش های زنانه در زنجان
تن پوش های زنانه در زنجان
مدت ويدئو : 04:46
بازدید : 2465
لباس محلی اردبیل
لباس محلی اردبیل
مدت ويدئو : 01:56
بازدید : 1675
لباس زنان کردی
لباس زنان کردی
مدت ويدئو : 03:28
بازدید : 19248
همه ...
شی لا
شی لا
مدت پادکست : 4:26
بازدید : 1337
لچک
لچک
مدت پادکست : 1:13
بازدید : 1403
پوشاک قدیمی ایلام
پوشاک قدیمی ایلام
مدت پادکست : 2:26
بازدید : 2185
نیمتنه (جلزقه)
نیمتنه (جلزقه)
مدت پادکست : 1:08
بازدید : 1256
شلوار خوسی
شلوار خوسی
مدت پادکست : 2:33
بازدید : 3538
همه ...
گُل وَنی
گُل وَنی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2864
لباس های محلی ایلام
لباس های محلی ایلام
تعداد تصوير : 16
بازدید : 6708
لباس محلی اردبیل
لباس محلی اردبیل
تعداد تصوير : 12
بازدید : 8376
کلاه بختیاری
کلاه بختیاری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2011
زیورآلات زنان بلوچ
زیورآلات زنان بلوچ
تعداد تصوير : 8
بازدید : 11453
همه ...