میزەرە

در حال بارگذاری ...پادکست
3.8

10 دي 1397

شال یا دستمالی از جنس رەشتی و یا کێش کە به سر می بستند. مێزەرە در اصل «می زاریا» بودە کە اولین ساکنان میسوپتامیا در پوشش زنان و مردان مورد استفادە قرار میدادند. کە حاصل ،،،می،،،+ ،،،زاریا،،، بودە ؛؛؛ می = مو ؛؛؛ و ؛؛؛ زاریا = دریا ؛؛؛ می باشد. دریایی که دست برد های فراوان بشر ذره ای از شکوه و عظمتش کم نکرده و همچون دنیایی بزرگ دنیای کوچک ما را در درون خود جای داده. دریای بی همتایی که گویی کران نمی شناسد، وقتی به ساحلش پا می گذاریم دنیای پشت سرمان را کوچکتر می بینیم، دریایی که هم با آب های تمام نشدنی اش مظهر آبادانی است و هم در دل خود جانداران زیادی را می پروراند. دریایی که امواج نیلگونش در پس بادهای وحشی، طوفانی ویرانگر را برمی انگیزد. در گذشتە مردان نوجوان و جوان کلاە یا تەقیلە بر سر می نهادن و وقتی کە ازدواج میکردن پوشش سر آنان مشمول مێزەرە می شد. و این وجە تمایزی بود برای تشخیص مردان متاهل از مجرد. قداست آن تا جایی بود کە نداشتن تەقیلە یا مێزەرە را نوعی جسارت و سبک شمردن اصالت و طایفە خود بودە و لذا بە منظور پاسداشت این سنت دیرینە و تا چند دهەی پیش این رسم موزون هموارە از احترام و استقبال خاصی برخوردار بود.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
لباس کردی
لباس کردی
مدت ويدئو : 04:31
بازدید : 6815
شال - لباس محلی کردستان
شال - لباس محلی کردستان
مدت ويدئو : 05:51
بازدید : 2704
لباس محلی کلات نادر
لباس محلی کلات نادر
مدت ويدئو : 3:06
بازدید : 844
لباس سنتی آذری
لباس سنتی آذری
مدت ويدئو : 02:12
بازدید : 1074
پوشش زنان ماهنشان
پوشش زنان ماهنشان
مدت ويدئو : 04:49
بازدید : 2156
همه ...
سخمه
سخمه
مدت پادکست : 1:16
بازدید : 2353
رسم گلین گتمه
رسم گلین گتمه
مدت پادکست : 0:39
بازدید : 868
می نا و لچک
می نا و لچک
مدت پادکست : 2:17
بازدید : 2731
گل ونی
گل ونی
مدت پادکست : 1:16
بازدید : 1601
جومه (جمه)
جومه (جمه)
مدت پادکست : 2:01
بازدید : 1054
همه ...
لباس زنان بلوچ
لباس زنان بلوچ
تعداد تصوير : 12
بازدید : 12313
لباس محلی مردان خوزستان
لباس محلی مردان خوزستان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 5640
کلاه قشقایی
کلاه قشقایی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 4161
زنان  رویدری و پخت سنتی نان
زنان رویدری و پخت سنتی نان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3105
لباس آذری
لباس آذری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 15875
همه ...