میزەرە

در حال بارگذاری ...پادکست
6.2

10 دي 1397

شال یا دستمالی از جنس رەشتی و یا کێش کە به سر می بستند. مێزەرە در اصل «می زاریا» بودە کە اولین ساکنان میسوپتامیا در پوشش زنان و مردان مورد استفادە قرار میدادند. کە حاصل ،،،می،،،+ ،،،زاریا،،، بودە ؛؛؛ می = مو ؛؛؛ و ؛؛؛ زاریا = دریا ؛؛؛ می باشد. دریایی که دست برد های فراوان بشر ذره ای از شکوه و عظمتش کم نکرده و همچون دنیایی بزرگ دنیای کوچک ما را در درون خود جای داده. دریای بی همتایی که گویی کران نمی شناسد، وقتی به ساحلش پا می گذاریم دنیای پشت سرمان را کوچکتر می بینیم، دریایی که هم با آب های تمام نشدنی اش مظهر آبادانی است و هم در دل خود جانداران زیادی را می پروراند. دریایی که امواج نیلگونش در پس بادهای وحشی، طوفانی ویرانگر را برمی انگیزد. در گذشتە مردان نوجوان و جوان کلاە یا تەقیلە بر سر می نهادن و وقتی کە ازدواج میکردن پوشش سر آنان مشمول مێزەرە می شد. و این وجە تمایزی بود برای تشخیص مردان متاهل از مجرد. قداست آن تا جایی بود کە نداشتن تەقیلە یا مێزەرە را نوعی جسارت و سبک شمردن اصالت و طایفە خود بودە و لذا بە منظور پاسداشت این سنت دیرینە و تا چند دهەی پیش این رسم موزون هموارە از احترام و استقبال خاصی برخوردار بود.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
پوشاک سنتی
پوشاک سنتی
مدت ويدئو : 02:14
بازدید : 6426
تن پوش های زنانه در زنجان
تن پوش های زنانه در زنجان
مدت ويدئو : 04:46
بازدید : 2525
لباس محلی - اردبیل
لباس محلی - اردبیل
مدت ويدئو : 05:11
بازدید : 5089
لباس زنان بختیاری
لباس زنان بختیاری
مدت ويدئو : 02:43
بازدید : 2304
طراحی و دوخت لباسهای عشایر
طراحی و دوخت لباسهای عشایر
مدت ويدئو : 04:56
بازدید : 4918
همه ...
تمبان (تنگه تمبان)
تمبان (تنگه تمبان)
مدت پادکست : 1:25
بازدید : 1325
گیوه ملکی
گیوه ملکی
مدت پادکست : 3:49
بازدید : 4812
کردین
کردین
مدت پادکست : 0:32
بازدید : 891
آوای جهاز برون
آوای جهاز برون
مدت پادکست : 5:07
بازدید : 2143
شی لا
شی لا
مدت پادکست : 4:26
بازدید : 1583
همه ...
پوشاک زنان کتول
پوشاک زنان کتول
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2026
لباس های محلی استان قزوین
لباس های محلی استان قزوین
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3681
گُل وَنی
گُل وَنی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2943
زنان  رویدری و پخت سنتی نان
زنان رویدری و پخت سنتی نان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3204
لباس های محلی ایلام
لباس های محلی ایلام
تعداد تصوير : 16
بازدید : 6956
همه ...