باشلوخ چیست؟

در حال بارگذاری ...پادکست

02 دي 1397

به عنوان مقدمە بد نیست کمی با کلاه آشنا بشیم کلاه به پوشاکی گفته می‌شه که روی سر می‌زارن. کلاه می‌تونه به خاطرمحافظت، دلیل دینی، ایمنی و یا مُد مورد استفاده قرار بگیره در گذشته کلاه نشان‌دهنده پایگاه اجتماعی فرد بوده کلاه در استفاده نظامی می‌تونه نشان‌دهنده ملیت، شاخهٔ فعالیت، درجه و یا هنگ باشه. اما باشلوخ چیست؟ باشلوخ، اولین کلاە باستانی ملت کورد در آغاز شاهان اشکانی دارای کلاهی سادە بودند کە به کلاە باشلقی یا (باشلوخ) معروف بود. شبیە این کلاە قبلا بزرگان ماد و ساتراپهای هخامنشی روی سر می زاشتن. این کلاە از پارچە ضخیم و یا نمد ساختە می‌شد و دارای زبانەهایی بود کە روی گوش و پشت سر را می پوشوند و نواری کە زینت‌بخش کلاە بود در پشت سر گره می خورد و دو سر آن آزاد و آویزان بود و اغلب حاشیە کلاە مخصوصا در جلو با دانەهای درشت مروارید مزین و تزیین می شده.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
لباس محلی زنان روستای رشم
لباس محلی زنان روستای رشم
مدت ويدئو : 03:18
بازدید : 3510
لباس  بختیاری
لباس بختیاری
مدت ويدئو : 04:32
بازدید : 10660
لباس ایرانی
لباس ایرانی
مدت ويدئو : 01:21
بازدید : 606
لباس کردی
لباس کردی
مدت ويدئو : 05:23
بازدید : 1295
لباس زنان کردی
لباس زنان کردی
مدت ويدئو : 03:28
بازدید : 19290
همه ...
خودکفایی پوشاک در قوم بختیاری
خودکفایی پوشاک در قوم بختیاری
مدت پادکست : 4:25
بازدید : 420
جومه
جومه
مدت پادکست : 2:06
بازدید : 820
میزەرە
میزەرە
مدت پادکست : 3:14
بازدید : 103
شلوار خوسی
شلوار خوسی
مدت پادکست : 2:33
بازدید : 3575
آوای جهاز برون
آوای جهاز برون
مدت پادکست : 5:07
بازدید : 2107
همه ...
دختران بلوچ
دختران بلوچ
تعداد تصوير : 12
بازدید : 12437
کلاه قشقایی
کلاه قشقایی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 4161
کلاه بختیاری
کلاه بختیاری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2082
زنان  رویدری و پخت سنتی نان
زنان رویدری و پخت سنتی نان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3105
لباس های محلی ایلام
لباس های محلی ایلام
تعداد تصوير : 16
بازدید : 6801
همه ...