کتاب انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ

در حال بارگذاری ...پادکست
5

12 آذر 1397

دکتر کچویان در این کتاب سعی کرده با نگاهی جامعه‌شناختی و با تذکر به اقتضائات و امکان‌های تاریخی، انقلاب‌های اخیر منطقه و مهم‌تر از آن پیوند آنها با انقلاب اسلامی را مورد کنکاش قرار دهد. به گفتۀ کچویان در این کتاب «ما با دو سوال محوری سروکار داریم. سوال اول ناظر به ماهیت و هویت این جنبش‌هاست و می‌پرسد که آیا آنها جنبش‌های اسلامی هستند یا چنانچه فرضیات رقیب ادعا می‌کنند، ماهیت لیبرال دموکراتیک از نوع سکولار یا تجددی دارند؟ سوال دیگر دقیقاً به فرضیۀ پایه‌ای این بررسی برمی‌گردد. چنانکه با نگاهی تاریخی می‌پرسد که آیا جنبش‌های کنونی منطقه در پیوند با انقلاب اسلامی ایران قرار دارند و نتیجۀ موج حاصله از آن در جهان، به ویژه جهان اسلام می‌باشند؟ با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، اسلام به عنوان ایدئولوژی با کارکرد و نقش ماهوی و محوری خود در این انقلاب به گونه ای ظاهر شد که اساساً با ایجاد درک کاملاً متفاوتی از معنا و حقیقت انقلاب، موجبات تحولی جوهری در نظریه‌پردازی انقلاب‌ها و پیدایی «نسل چهارم»ی از نظریه‌های انقلاب را فراهم آورد. این تحول که از وجهی در مسیر تحولات قبلی در فهم انقلاب بعد از انقلاب شوروی، از نقش عمدۀ آگاهی و اراده در پیدایی انقلاب‌ها حکایت می‌کرد، از جهاتی با وجود تأکید جوهری‌تر بر جایگاه محوری ایدئولوژی، نظریه‌ها و درک مارکسیستی از انقلاب را رد می‌کرد. تفسیرهای لنینیستی از انقلاب که از دید بسیاری از مارکسیست‌ها، تجدیدنظرطلبانه و انحرافی از مارکسیسمِ راست‌آیین نیز قلمداد می‌شود، ‌به‌رغم توجه به نقش ایدئولوژی و واردکردن اراده‌گرایی در نظریۀ مارکسیستی انقلاب برای تعدیل جبرگرایی اقتصادی تفسیر انگلسی، همچنان درچارچوب ضرورت تاریخی به انقلاب و امکان آن فکر می‌کرد... فهرست مطالب طلیعه مقدمه: موضوعی سؤال‌برانگیز: ابهامات هویتی حول ماهیت جنبش‌های منطقۀ اسلامی مبارزۀ هویتی برای تشخیص هویت یا هویت‌سازی: فرضیات متضاد رویکرد نظری-روش‌شناختی: شرایط تاریخی-اجتماعی به‌مثابه عامل تعیین‌کنندۀ ماهیت جنبش‌های انقلابی فصل نخست: انقلابات کبیر: تغیر شرایط تاریخی-اجتماعی و ایجاد نیروی تاریخی جدید انقلاب کبیر فرانسه: انحرافی ساختاری در تاریخ بشری یا ظهور تاریخ سکولار انقلاب کبیر اکتبر: معارضۀ نیروهای درونی تاریخ تجدد انقلاب کبیر اسلامی ایران: انفتاح باب تاریخ الهی یا بازگشت انسان دینی به تاریخ تلاش برای مهار گسترش فراملی انقلاب کبیر اسلامی: نظم نوین جهانی یا سلطۀ دموکراتیک رویارویی غرب با بازگشت اسلام به تاریخ: مهندسی اجتماعی سیاسی یا تمهید سلطۀ دموکراتیک پیامد اولین جنبش انقلابی مابعدتجددی: ظهور جنبش‌هایی از نوع تاریخ غیرتجددی فصل دوم: جنبش‌های منطقه، هویت اسلامی و انقلاب کبیر اسلامی: پیآمد شرایط تاریخی انقلاب کبیر اسلامی جنبش انقلابی ایران صورت جدید جنبش‌ ها: بازتولید منطقه ای انقلاب کبیر اسلامی نیروی تاریخی انقلاب کبیر اسلامی: جنبش‌های منطقه در پرتو شرایط تاریخی تازه انقلاب‌های کبیر در چالش با تاریخ: انقلاب کبیر اسلامی در چالش با منعی چندگانه خیزش دوبارۀ اسلام: انقلاب اسلامی در چالش با پایان تجددی تاریخ فصل سوم: مصادرۀ هویت و تاریخ جنبش‌های منطقه: قطع پیوند نهضت‌ها با اسلام و انقلاب اسلامی مفروضه بنیانی هویت تجددی جنبش‌ها: بقای تاریخ تجدد و تداوم تاریخی شرایط آن؟ بحران تاریخ تجدد: شرایط نیروهای تاریخی معارض در وضعیت بحرانی تجدد چرخش‌های تاریخی: از تاریخ بهنجار یا غالب تا بحران در تاریخ بحران تاریخ تجدد: تداخل تاریخ‌ها و ابهامات هویتی شرایط تاریخی جهان پس از تجدد: جهانی‌شدن تجدد یا ظهور تاریخ‌های معارض؟ ریشه‌های فرضیۀ دیگر برای نفی هویت اسلامی: فرضیۀ پویایی‌های درونی جوامع اسلامی «امکان عینی» فرضیۀ پویایی درونی: آزمون فرضیه بر پایه تخیلی تاریخی شاهدی علیه فرضیۀ پویایی درونی: ساخت انقلابی علیه تاریخ و شرایط اجتماعی موجود جوامع مسلمان و نیروهای اسلامی پیش از انقلاب کبیر اسلامی: رد عینی فرضیه پویایی سخنی از گذشته برای آینده جنگی برای مهار پویایی انقلابی جنبش‌ها: شبح شوم «ایران‌هراسی» و «اسلام‌هراسی» انقلاب با اصلاحی در نظم جهانی سلطه؟ دموکراسی‌خواهی و سیاست افتراقی مهار جنبش‌های منطقه بر سر دوراهی تاریخی: مردم‌سالاری دینی یا دموکراسی‌ سکولاریستی؟ کتابنامه


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
کتاب خاطرات اکبر براتی
کتاب خاطرات اکبر براتی
مدت ويدئو : 3:20
بازدید : 52
معرفی کتاب قانون در طب ابن سینا
معرفی کتاب قانون در طب ابن سینا
مدت ويدئو : 5:42
بازدید : 210
معرفی کتا ب انسان 250 ساله
معرفی کتا ب انسان 250 ساله
مدت ويدئو : 4:27
بازدید : 371
کتاب اعتماد به نفس
کتاب اعتماد به نفس
مدت ويدئو : 04:10
بازدید : 288
همه ...
کتاب مهارت های حل مساله
کتاب مهارت های حل مساله
مدت پادکست : 4:52
بازدید : 240
کتاب  سخنی درباره روزه
کتاب سخنی درباره روزه
مدت پادکست : 1:36
بازدید : 219
کتاب آیین مطالعه و یادگیری
کتاب آیین مطالعه و یادگیری
مدت پادکست : 2:14
بازدید : 108
رمضان در تاریخ
رمضان در تاریخ
مدت پادکست : 1:29
بازدید : 205
قصه درمانی
قصه درمانی
مدت پادکست : 2:44
بازدید : 332
همه ...
کتاب خطی خواص الاشجار
کتاب خطی خواص الاشجار
تعداد تصوير : 20
بازدید : 830
کتاب قزوین 57
کتاب قزوین 57
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1611
کتاب آموزشی تست نفوذ با Backtrack
کتاب آموزشی تست نفوذ با Backtrack
تعداد تصوير : 4
بازدید : 618
کتاب توبه شاعر شعر است
کتاب توبه شاعر شعر است
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1087
کتابخانه‌ی اختصاصی نیاوران
کتابخانه‌ی اختصاصی نیاوران
تعداد تصوير : 20
بازدید : 441
همه ...