بازی هه پک هه پک

در حال بارگذاری ...پادکست

29 آبان 1397

بازی محلی «هه پک هه پک» بازی دسته جمعی است وتنها وسیله ی مورد نیاز آن تکه چوبهایی به تعداد مشارکت کنندگان نوجوان دختر وپسر بوده وبرای انجام آن لازم است میدان بزرگی در دسترس بوده وفصل بهار وتابستان باشد. هر کدام از مشارکت کنندگان تکه چوب بلندی همراه خود آورده ودر یک ردیف با فاصله ی معین قرار می دهند و در مرحله بعد باید روی همه ی تکه چوب ها دویده وبعد از پریدن درحالی که روی یک پا ایستاده ، خم شده وچوبها را به یک طرف خود پرت کندوسپس در همان حالت روی یک پا ، از یک چوب بر روی دیگری می پرد وهر بار می گوید هه پک هه پک و لازم است تعادل خود را حفظ کرده وروی زمین نیافتد وبا موفقیت 3 مرحله بازی را به اتمام برسانند.تحرک جسمی وهیجان زیاد نظم وهماهنگی وتعادل اعضای مختلف بدن، صبر وتحمل ، رقابت سالم با همسالان، رعایت قانون بازی ، تقویت عضلات دست وپا وروح وروان از ویژه گی های این بازی محلی به شمار می


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
انگرا اونگرا
انگرا اونگرا
مدت ويدئو : 2:14
بازدید : 448
بازی محلی چوگال
بازی محلی چوگال
مدت ويدئو : 04:55
بازدید : 1304
بازی محلی قنی قنی
بازی محلی قنی قنی
مدت ويدئو : 05:58
بازدید : 959
قایم موشک - گیزلَن پاچ
قایم موشک - گیزلَن پاچ
مدت ويدئو : 05:12
بازدید : 1366
بازی محلی خرجزمزد
بازی محلی خرجزمزد
مدت ويدئو : 3:44
بازدید : 395
همه ...
بازی گرگمو گله می برم
بازی گرگمو گله می برم
مدت پادکست : 3:18
بازدید : 750
بازی محلی زوو رونیشه
بازی محلی زوو رونیشه
مدت پادکست : 2:54
بازدید : 123
بازی محلی شعبه شعبه
بازی محلی شعبه شعبه
مدت پادکست : 1:28
بازدید : 1242
جمو جمو هویزه
جمو جمو هویزه
مدت پادکست : 1:39
بازدید : 1005
اینک را ، اونک را (خِنه دله کا)
اینک را ، اونک را (خِنه دله کا)
مدت پادکست : 2:32
بازدید : 3201
همه ...
معرکه‌گیری
معرکه‌گیری
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1405
مسابقات کشتی لوچو - لهه
مسابقات کشتی لوچو - لهه
تعداد تصوير : 53
بازدید : 3935
بازی محلی لی لی
بازی محلی لی لی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3136
بازی های کودکانه
بازی های کودکانه
تعداد تصوير : 2
بازدید : 1068
فرفره
فرفره
تعداد تصوير : 12
بازدید : 3937
همه ...