کاربرد صداهای کوتاه در فارسی

در حال بارگذاری ...پادکست
5.7

01 آبان 1397

سه کلمه حکم ،حکم ،حکم در املا یکسان اما در تلفظ و معنی متفاوت اند حکم به ضم اول و سکون دوم به معانی فرمان و نیز رای محکم هیات داور است مانند حکم او مرغ پرنده را از هوا به زمین می آورد حکم به فتحت اول و دوم به معانی داور است مانند مردم می خواستند امین ترین آنان حکم باشد حکم به کسر اول و فتح دوم جمع حکمت دوم به معانی پندها و اندرزها یا سخنان حکیمانه است . واژه ده فارسی است و هرچند جمع بستن آن به الف و ت خلاف قاعده است اما ترکیب دهات از چند قرن پیش در نوشته های فارسی به کار رفته است در نوشته های قدیم تر دیها آمده است که جمع ده به معانی ده است ولی چون تلفظ دو ه پیاپی دشوار است ترتیجا دهات جانشین آن شده است کسانی که امروزه استعمال این ترکیب را خوش ندارند بهتر است از مرادف های استفاده کنند و روستها و آبادی ها یا دهکده ها در گفتار و نوشتار خود بکاربرند دو کلمه ذلت و ذلت نباید با هم اشتباه کرد ذلت به کسر اول و تشدید و فتح دوم به معانی خواری و متضاد عزت است اما ذلت به فتح اول و تشدید و فتح دوم به معانی سهو ولغزش است .اخیرا رسم شده است به جای سوال کردن می گویند سوال پرسیدن مثلا می خواهم از شما سوالی بپرسم خود سوال به معنی پرسش است و عبارت اخیر در حقیقت چنین معنی می دهد می خواهم از شما پرسشی بپرسم به جای آن باید گفت می خواهم از شما سوالی بکنم یا می خواهم از شما چیزی بپرسم تلفظ دو کلمه شادرون و شادروان نباید با هم اشتباه کرد شادروان مرکب از دو کلمه شاد و روان است و معمولا در موردکسی که درگذشته باشد به کار می رود معادل مرحوم در عربی است. شادروان به ضم دال است ولی به فتح آن نیز صحیح استو به چند معنی بکار می رود از جمله پرده بزرگ ومجللی که در قدیم در برابر ایوان و درگاه شاهان و امیران می آویختند اما معنای رایج تر شادروان فرش منقش و گرانبهاست .کلمه شکیل در عربی به کف آمیخته به خون که بر اثر فشار لگام در دهان ستور پدید می آید گفته می شود اما در فارسی در دوره متاخر به معانی زیبا و خوش اندام بکار میبرد در فارسی فصیح بهتر است که از استعمال این کلمه به این معنی خودرای شود و به جای آن زیبا یا واژه های دیگر در فارسی موجود سات استفاده شود .


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
اعتیاد به اینترنت
اعتیاد به اینترنت
مدت ويدئو : 01:22
بازدید : 1067
گره بر رنگ(رنگرزی سنتی)
گره بر رنگ(رنگرزی سنتی)
مدت ويدئو : 05:20
بازدید : 763
مورمور
مورمور
مدت ويدئو : 2:11
بازدید : 121
مخازن صنعتی
مخازن صنعتی
مدت ويدئو : 04:24
بازدید : 1932
وسواس فکری
وسواس فکری
مدت ويدئو : 1:15
بازدید : 183
همه ...
رفتار مناسب با کودکان
رفتار مناسب با کودکان
مدت پادکست : 4:48
بازدید : 1161
روان شناسی
روان شناسی
مدت پادکست : 3:17
بازدید : 525
آینده عکاسی
آینده عکاسی
مدت پادکست : 2:40
بازدید : 250
تحلیل نقاشی کودک
تحلیل نقاشی کودک
مدت پادکست : 1:08
بازدید : 643
رادیکال های آزاد
رادیکال های آزاد
مدت پادکست : 1:36
بازدید : 344
همه ...
سنگ فیروزه
سنگ فیروزه
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1542
سیروکومولوس
سیروکومولوس
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1656
کسوف
کسوف
تعداد تصوير : 5
بازدید : 1332
یاقوت سرخ
یاقوت سرخ
تعداد تصوير : 12
بازدید : 9987
جنگنده صاعقه 2
جنگنده صاعقه 2
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1195
همه ...