نوشدارو بعد از مرگ سهراب

در حال بارگذاری ...پادکست

17 مهر 1397

رستم بعد از آن که به سهراب خنجر‌ زهرآگین زد فهمید که سهراب پسرش است. پس فرستاد نوشدارویی بیاورند که اثر زهر را از بین ببرد، اما نوشدارو دیر رسید و سهراب زیر دستان پدر جان داد. مفهوم: - به علاج واقعه بعد از وقوع آن اشاره می کند. - این عبارت را زمانی به کار میبریم که کار از کار گذشته و همه راه حلها بی فایده باشد. - این مثَل زمانی به كار می رود كه ابزار و وسایل در هنگام نیاز، نایاب اما پس از رفع نیاز فراوان باشد. - بهترین دارو هم بعد از مرگ کمکی نمی کند. - گاهی اتفاق می افتد كه آدمی برای جلوگیری از خطری عظیم و یا زیانبخش به هر دری می زند و از اقدام به هر عملی برای حصول مقصودش كوتاهی نمی كند خلاصه همه گونه سعی و تلاش را حتی خارج از حدود مقدرات و امكان انجام می دهد ولی توفیق حاصل نمی كند و متحمل زیان و ضرر فاحش می شود.اگر در این هنگام كه همه چیز به ناكامی و نامرادی گراییده آمال و آرزوها یكسره بر باد رفته است غفلتاً راه فرج و گشایشی پیدا شود و امكان حصول مقصود فراهم آید، چون دیگر نفع و فایدتی بر آن مترتب نیست در چنین موقع و موردی عبارت مثلی بالا را به كار می برند و از آن برای بیان مقصود استشهاد و تمثیل می كنند.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
ضرب المثل
ضرب المثل
مدت ويدئو : 01:52
بازدید : 1073
بیگانه اگر وفا کند خویش من است
بیگانه اگر وفا کند خویش من است
مدت ويدئو : 4:53
بازدید : 78
ضرب المثل آتش بیار معرکه
ضرب المثل آتش بیار معرکه
مدت ويدئو : 02:20
بازدید : 388
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
مدت ويدئو : 05:39
بازدید : 831
آب زیر كاه
آب زیر كاه
مدت ويدئو : 01:40
بازدید : 480
همه ...
او پاکیش ریخت ری دستی
او پاکیش ریخت ری دستی
مدت پادکست : 0:37
بازدید : 335
فلانی سبیلش را با دنبه چرب کرده
فلانی سبیلش را با دنبه چرب کرده
مدت پادکست : 5:45
بازدید : 319
نه شله شفا دیهه نه کوره عصا
نه شله شفا دیهه نه کوره عصا
مدت پادکست : 4:39
بازدید : 973
هرچه ها ده توچه میا و کمچه
هرچه ها ده توچه میا و کمچه
مدت پادکست : 1:32
بازدید : 1309
او ایماله
او ایماله
مدت پادکست : 0:41
بازدید : 522
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.