ارتکاب جرم نسبت به امران امر به معروف و ناهیان نهی از منکر

در حال بارگذاری ...پادکست
6.1

15 مهر 1397

ماده۷ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد. تبصره ـ چنانچه مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴)قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب۲ /۳ /۱۳۷۵)و تبصره ماده (۲۸۶)از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب۱ /۲ /۱۳۹۲رسیدگی می‌شود. نکته ۱ : مجازات اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر ، حتی در صورت وجود جهات تخفیف قابل تخفیف نیست . نکته ۲: این ماده اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر را به جرایم غیر قابل تعلیق ماده ۴۷ قانون مجازات افزوده است . نکته ۳:چنانچه مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند از باب جنبه عمومی جرم : -هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.(با لحاظ تبصره ماده ۲۸۶ ق.م.ا ۹۲) -هرگاه عمل مجرمانه موجب اخلال در نظم عمومی و امنیت جامعه یا بیم تجری دیگران گردد مرتکب به دو تا پنج سال حبس از باب جنبه عمومی جرم محکوم می شود. (با لحاظ ماده ۶۱۴ تعزیرات ۷۵)


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
حقوق بازداشت شدگان
حقوق بازداشت شدگان
مدت ويدئو : 03:41
بازدید : 1371
معامله و انتقال صوری ملک
معامله و انتقال صوری ملک
مدت ويدئو : 04:47
بازدید : 435
ماده ی 50 و 51 قانون انتخابات
ماده ی 50 و 51 قانون انتخابات
مدت ويدئو : 01:39
بازدید : 328
برخورد با قلیانی ها
برخورد با قلیانی ها
مدت ويدئو : 03:32
بازدید : 686
دفاع از خود در برابر دزد
دفاع از خود در برابر دزد
مدت ويدئو : 03:45
بازدید : 776
همه ...
پرداخت دیه
پرداخت دیه
مدت پادکست : 6:02
بازدید : 288
خبرگان رهبری
خبرگان رهبری
مدت پادکست : 4:38
بازدید : 116
خیارات
خیارات
مدت پادکست : 4:51
بازدید : 1351
قانون مدنی:  در خیار تدلیس
قانون مدنی: در خیار تدلیس
مدت پادکست : 4:44
بازدید : 301
وصیت عهدی و تملیکی
وصیت عهدی و تملیکی
مدت پادکست : 3:53
بازدید : 125
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.