بازی محلی «چل به ردێن»

در حال بارگذاری ...پادکست
11.4

11 شهريور 1397

بازی محلی«چل به ردێن»توسط دو نفر برگزار می شود وکسانی به عنوان داور یا تماشاچی همراهیشان می کنندنوعی مسابقه ورزشی و وزنه برداری است.یکی از هم بازی ها چهل سنگ 2 کیلویی یا سنگین تر را به فاصله های 5 متری از یکدیگر در ردیفی می چیند واز نفر دوم می خواهدکه تا ازمحوطه بازی دورمی شود و برمی گردد همه 40 سنگ را روی یکدیگر بگذارد. بازی محلی«چل به ردێن» نوعی ورزش حساب شده ونیاز به قدرت بدنی کافی دارد،رقابتی سالم همزمان با تفریحی طبیعی وسالم درجوار طبیعت و با وسیله ای طبیعی از ویژه گی های این بازی به شمار می رود.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
آی ننه قورتدی قورتدی
آی ننه قورتدی قورتدی
مدت ويدئو : 05:10
بازدید : 1070
سرخرکی
سرخرکی
مدت ويدئو : 03:52
بازدید : 371
بازی محلی کلبه مال
بازی محلی کلبه مال
مدت ويدئو : 04:34
بازدید : 336
بازی محلی انزلی
بازی محلی انزلی
مدت ويدئو : 05:23
بازدید : 1214
مسابقه آرد بازی
مسابقه آرد بازی
مدت ويدئو : 03:08
بازدید : 1088
همه ...
سنگ دووه
سنگ دووه
مدت پادکست : 5:24
بازدید : 1316
بازی مل ملانی
بازی مل ملانی
مدت پادکست : 2:21
بازدید : 36
بازی محلی سرپر
بازی محلی سرپر
مدت پادکست : 1:10
بازدید : 366
پیام بازی های محلی
پیام بازی های محلی
مدت پادکست : 3:19
بازدید : 388
بازی گرگمو گله می برم
بازی گرگمو گله می برم
مدت پادکست : 3:18
بازدید : 733
همه ...
مکعب روبیک
مکعب روبیک
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2643
خسو خسو
خسو خسو
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1621
هفت سنگ
هفت سنگ
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2683
کشتی گیله مردی
کشتی گیله مردی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 9390
چوب بازی در خراسان جنوبی
چوب بازی در خراسان جنوبی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1458
همه ...