ازدواج های حرام

در حال بارگذاری ...پادکست
8.3

10 بهمن 1396

در شرع و در قانون ازدواج هایی اتفاق می افتد که این ازدواج ها ممنوع و حرام است و آثار مختلفی را در جامعه دارد. اما ازدواج های حرام و ممنوع ترین شامل موارد ذیل می باشد: یکی از آنها در ماده 1040 قانون مدنی بیان می شود که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است اما همین ماده یک تبصره دارد که عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. همه نکاح ممنوعه با یک شرطی درست می شود و آن هم شرط رعایت مصلحت مولی علیه یا اجازه ولی می باشد. یکی دیگر در ماده 1046 بیان می کند که اگر خانمی فرزند دیگری را شیر می دهد این قرابت رضاعی است و از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است و نمی شود با او ازدواج گرد و این ازدواج حرام است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
اصل هفتاد و سوم قانون اساسی
اصل هفتاد و سوم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:58
بازدید : 3881
اصل یکصدو نوزدهم قانون اساسی
اصل یکصدو نوزدهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:10
بازدید : 370
اصل یکصد و سی  و یکم قانون اساسی
اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:56
بازدید : 285
اصل سی و پنجم قانون اساسی
اصل سی و پنجم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:50
بازدید : 2723
اموال در قانون مدنی
اموال در قانون مدنی
مدت ويدئو : 02:51
بازدید : 586
همه ...
در جهت معامله
در جهت معامله
مدت پادکست : 2:53
بازدید : 248
اجرای احکام کیفری
اجرای احکام کیفری
مدت پادکست : 4:28
بازدید : 55
اصل نود و سوم قانون اساسی
اصل نود و سوم قانون اساسی
مدت پادکست : 0:58
بازدید : 491
قرار تامین کفالت
قرار تامین کفالت
مدت پادکست : 4:18
بازدید : 35
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.