ازدواج های حرام

در حال بارگذاری ...پادکست
2.4

10 بهمن 1396

در شرع و در قانون ازدواج هایی اتفاق می افتد که این ازدواج ها ممنوع و حرام است و آثار مختلفی را در جامعه دارد. اما ازدواج های حرام و ممنوع ترین شامل موارد ذیل می باشد: یکی از آنها در ماده 1040 قانون مدنی بیان می شود که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است اما همین ماده یک تبصره دارد که عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. همه نکاح ممنوعه با یک شرطی درست می شود و آن هم شرط رعایت مصلحت مولی علیه یا اجازه ولی می باشد. یکی دیگر در ماده 1046 بیان می کند که اگر خانمی فرزند دیگری را شیر می دهد این قرابت رضاعی است و از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است و نمی شود با او ازدواج گرد و این ازدواج حرام است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی
اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:50
بازدید : 418
اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی
اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:50
بازدید : 369
اصل یکصد و چهل و هشتم قانون اساسی
اصل یکصد و چهل و هشتم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:59
بازدید : 331
کلاهبرداری در فضا مجازی
کلاهبرداری در فضا مجازی
مدت ويدئو : 06:00
بازدید : 253
اصل نود و هفتم قانون اساسی
اصل نود و هفتم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:12
بازدید : 430
همه ...
موارد رد دادرس
موارد رد دادرس
مدت پادکست : 3:50
بازدید : 121
مجازات ایراد صدمه بدنی ساده
مجازات ایراد صدمه بدنی ساده
مدت پادکست : 3:44
بازدید : 128
محل تحویل اعتراض به آراء بدوی
محل تحویل اعتراض به آراء بدوی
مدت پادکست : 4:00
بازدید : 123
صدور سند مالکیت
صدور سند مالکیت
مدت پادکست : 2:28
بازدید : 168
هبه یا بخشش مال
هبه یا بخشش مال
مدت پادکست : 3:39
بازدید : 2767
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.