ازدواج های حرام

در حال بارگذاری ...پادکست

10 بهمن 1396

در شرع و در قانون ازدواج هایی اتفاق می افتد که این ازدواج ها ممنوع و حرام است و آثار مختلفی را در جامعه دارد. اما ازدواج های حرام و ممنوع ترین شامل موارد ذیل می باشد: یکی از آنها در ماده 1040 قانون مدنی بیان می شود که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است اما همین ماده یک تبصره دارد که عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. همه نکاح ممنوعه با یک شرطی درست می شود و آن هم شرط رعایت مصلحت مولی علیه یا اجازه ولی می باشد. یکی دیگر در ماده 1046 بیان می کند که اگر خانمی فرزند دیگری را شیر می دهد این قرابت رضاعی است و از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است و نمی شود با او ازدواج گرد و این ازدواج حرام است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تفکیک اسناد املاک
تفکیک اسناد املاک
مدت ويدئو : 03:12
بازدید : 563
ساخت بنا در ملک دیگری
ساخت بنا در ملک دیگری
مدت ويدئو : 03:57
بازدید : 766
اصل صد و بیستم قانون اساسی
اصل صد و بیستم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:16
بازدید : 401
اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی
اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی
مدت ويدئو : 02:28
بازدید : 491
اصل صد وبیست وهشتم قانون اساسی
اصل صد وبیست وهشتم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:04
بازدید : 406
همه ...
انواع آراء قابل اعتراض
انواع آراء قابل اعتراض
مدت پادکست : 3:29
بازدید : 89
اصل بیست و هفتم قانون اساسی
اصل بیست و هفتم قانون اساسی
مدت پادکست : 0:43
بازدید : 580
قانون مدنی : ماده 631 تا 646
قانون مدنی : ماده 631 تا 646
مدت پادکست : 4:16
بازدید : 374
مهلت اعتراض به قرار های بازپرس
مهلت اعتراض به قرار های بازپرس
مدت پادکست : 3:36
بازدید : 130
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.