ازدواج های حرام

در حال بارگذاری ...پادکست
8.8

10 بهمن 1396

در شرع و در قانون ازدواج هایی اتفاق می افتد که این ازدواج ها ممنوع و حرام است و آثار مختلفی را در جامعه دارد. اما ازدواج های حرام و ممنوع ترین شامل موارد ذیل می باشد: یکی از آنها در ماده 1040 قانون مدنی بیان می شود که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است اما همین ماده یک تبصره دارد که عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. همه نکاح ممنوعه با یک شرطی درست می شود و آن هم شرط رعایت مصلحت مولی علیه یا اجازه ولی می باشد. یکی دیگر در ماده 1046 بیان می کند که اگر خانمی فرزند دیگری را شیر می دهد این قرابت رضاعی است و از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است و نمی شود با او ازدواج گرد و این ازدواج حرام است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
شماره اقتصادی
شماره اقتصادی
مدت ويدئو : 02:12
بازدید : 408
اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی
اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:50
بازدید : 403
زمان قانونی تبلیغات کاندیداها
زمان قانونی تبلیغات کاندیداها
مدت ويدئو : 00:54
بازدید : 321
اصل سی و ششم قانون اساسی
اصل سی و ششم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:40
بازدید : 2848
همه ...
اجرای احکام کیفری
اجرای احکام کیفری
مدت پادکست : 4:28
بازدید : 95
جرم اعمال در خواب و بی هوشی
جرم اعمال در خواب و بی هوشی
مدت پادکست : 4:13
بازدید : 93
هویت بزه دیده و شهود
هویت بزه دیده و شهود
مدت پادکست : 3:32
بازدید : 114
اصل چهل و سوم قانون اساسی
اصل چهل و سوم قانون اساسی
مدت پادکست : 3:35
بازدید : 2165
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.