ازدواج های حرام

در حال بارگذاری ...پادکست
5

10 بهمن 1396

در شرع و در قانون ازدواج هایی اتفاق می افتد که این ازدواج ها ممنوع و حرام است و آثار مختلفی را در جامعه دارد. اما ازدواج های حرام و ممنوع ترین شامل موارد ذیل می باشد: یکی از آنها در ماده 1040 قانون مدنی بیان می شود که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است اما همین ماده یک تبصره دارد که عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. همه نکاح ممنوعه با یک شرطی درست می شود و آن هم شرط رعایت مصلحت مولی علیه یا اجازه ولی می باشد. یکی دیگر در ماده 1046 بیان می کند که اگر خانمی فرزند دیگری را شیر می دهد این قرابت رضاعی است و از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است و نمی شود با او ازدواج گرد و این ازدواج حرام است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
توقیف اموال محکوم
توقیف اموال محکوم
مدت ويدئو : 03:27
بازدید : 624
پرداخت حقوق کارگران
پرداخت حقوق کارگران
مدت ويدئو : 03:00
بازدید : 551
اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی
اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:10
بازدید : 263
نامزدها قول بدهند که...
نامزدها قول بدهند که...
مدت ويدئو : 01:08
بازدید : 246
ارزش و اعتبار زمین های کشاورزی مشاع
ارزش و اعتبار زمین های کشاورزی مشاع
مدت ويدئو : 05:00
بازدید : 355
همه ...
اصل چهل و هفتم قانون اساسی
اصل چهل و هفتم قانون اساسی
مدت پادکست : 0:42
بازدید : 1701
اصل بیست و هفتم قانون اساسی
اصل بیست و هفتم قانون اساسی
مدت پادکست : 0:43
بازدید : 549
قانون مدنی : در اجاره حیوانات
قانون مدنی : در اجاره حیوانات
مدت پادکست : 1:22
بازدید : 232
در حق انتفاع از مباحات
در حق انتفاع از مباحات
مدت پادکست : 5:22
بازدید : 271
اصل دوازدهم قانون اساسی
اصل دوازدهم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:28
بازدید : 580
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.