شروط ضمن عقد ازدواج

در حال بارگذاری ...پادکست

13 آذر 1396

به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند. 1- شرط تحصیل 2- شرط اشتغال 3- شرط وكالت زوجه در صدور مجوز خروج از كشور 4- شرط تقسیم اموال موجود میان زن و شوهر پس از جدایی كه در این مورد زوج متعهد می‌شوند هنگام جدایی، اعم از آنكه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیرمنقول كه طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل كند. 5- شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق. برای حفظ توازن، زن نیز می‌تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی كاهش دهند. 6- درج شرط وكالت مطلقه زوجه در طلاق.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
اصل یکصد و ششم قانون اساسی
اصل یکصد و ششم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:12
بازدید : 509
اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی
اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:40
بازدید : 382
اصل یکصد و شصتم قانون اساسی
اصل یکصد و شصتم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:23
بازدید : 464
قاچاق مخالف اقتصاد
قاچاق مخالف اقتصاد
مدت ويدئو : 01:25
بازدید : 264
اصل یکصد و دوم قانون اساسی
اصل یکصد و دوم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:55
بازدید : 467
همه ...
اصل یکصد و نهم قانون اساسی
اصل یکصد و نهم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:20
بازدید : 537
اصل هفتادم قانون اساسی
اصل هفتادم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:08
بازدید : 1656
موارد رد دادرس
موارد رد دادرس
مدت پادکست : 3:50
بازدید : 153
ادله اثبات جرم
ادله اثبات جرم
مدت پادکست : 4:07
بازدید : 135
الزامات بدون قرارداد
الزامات بدون قرارداد
مدت پادکست : 1:52
بازدید : 263
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.