دکتر اصغرمنتظرالقائم استاد تاریخ دانشگاه اصفهان

در حال بارگذاری ...پادکست
1.4

05 آذر 1396

دکتری,تاریخ,دانشگاه تربیت مدرس تهران,ایران,۱۳۷۲-۱۳۷۸ فوق لیسانس,تاریخ,دانشگاه شهید بهشتی,ایران,۱۳۶۷-۱۳۶۹ لیسانس,تاریخ,دانشگاه اصفهان,ایران,۱۳۶۳- دانشگاه اصفهان | University of Isfahan نام و نام خانوادگی : اصغر منتظرالقائم دانشکده : ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی : تاریخ آدرس پست الکترونیک : montazer[at]ltr.ui.ac. دكتری,تاریخ,دانشگاه تربیت مدرس تهران,ایران,1372-1378 فوق لیسانس,تاریخ,دانشگاه شهید بهشتی,ایران,1367-1369 لیسانس,تاریخ,دانشگاه اصفهان,ایران,1363-1366 کتابها : مجموعه مقالات اولین كنگره بین المللی امام زادگان-جلد سوم,تالیف,دانشگاه اصفهان,1392,اصغر منتظرالقائم مجموعه مقالات اولین كنگره بین المللی امام زادگان-جلد دوم,تالیف,دانشگاه اصفهان,1392,اصغر منتظرالقائم مجموعه مقالات اولین كنگره بین المللی امام زادگان-جلد اول,تالیف,دانشگاه اصفهان,1392,اصغر منتظرالقائم مجموعه مقالات اولین كنگره بین المللی امام زادگان-جلدچهارم,سایر,سازمان چاپ و انتشارات,1392,اصغر منتظرالقائم دور القبائل الیمنیه فی الدفاع عن اهل البیت علیهم السلام فی القرن الاوّل الهجری,تالیف,المجمع العالمی لاهل البیت علیهم السلام,1391,اصغر منتظرالقائم تاریخ امامت(ویراست دوم),تالیف,دفتر نشر معارف,1391,اصغر منتظرالقائم تمدن سازی نبوی و علوی,تالیف,مرغ سلیمان-اصفهان,1391,اصغر منتظرالقائم دانشنامه تخت فولاد اصفهان,تصنیف,سازمان فرهنگی - تفریحی شهرداری اصفهان,1389,اصغر منتظرالقائم,ناصر كریم پور مجموعه مقالات نخستین همایش آرمان شهر اسلامی,سایر,دانشگاه اصفهان,1388,اصغر منتظرالقائم تاریخ امامت,تالیف,انتشارات معارف,1387,اصغر منتظرالقائم,امیر عباس رجبی مزارات اصفهان,تصحیح,دانشگاه اصفهان,1387,سید مصلح الدین مهدوی,اصغر منتظرالقائم تاریخ اسلام (از آغاز تا سال چهلم هجری),تالیف,انتشارات سمت و دانشگاه اصفهان,1387,اصغر منتظرالقائم تاریخ اسلام (از آغاز تا سال چهلم هجری),تالیف,انتشارات سمت و دانشگاه اصفهان,1386,اصغر منتظرالقائم سرشك جاوید علل جاودانگی نهضت امام حسین (ع),تالیف,حدیث راه عشق,1386,اصغر منتظرالقائم بزمگاه دلبران(تاریخچه گلستان شهدای اصفهان),تالیف,انتشارات پژوهش,1385,اصغر منتظرالقائم تاریخ زندگی پیامبراعظم ص,تالیف,حدیث راه عشق,1385,اصغر منتظرالقائم تاریخ امامت,تالیف,انتشارات معارف قم,1384,اصغر منتظرالقائم مزارات اصفهان,تصحیح,دانشگاه اصفهان,1382,سید مصلح الدین مهدوی,اصغر منتظرالقائم تاریخ صدر اسلام,تالیف,دانشگاه اصفهان,1381,اصغر منتظرالقائم نقش قبایل یمنی در همایت از اهل بیت,تالیف,تبلیغات اسلامی,1380,اصغر منتظرالقائم سقیفه,تالیف,میثم اصفهان,1374,اصغر منتظرالقائم تجلی هدایت پژوهشی در تاریخ پیامبر اعظم,تالیف,كوثر اصفهان,1371,اصغر منتظرالقائم ________________________________________ دکتر منتظرالقائم نام ونام خانوادگی: اصغر منتظرالقائم، فرزند عبدالحسین،متولد 1337 دراصفهان، دارای دو فرزند عضویت رسمی: هیات علمی دانشگاه اصفهان از سال 1369 ش تا کنون مدرک تحصیلی:دکتری تاریخ اسلام از دانشگاه تربیت مدرس تهران سال 1378 شمسی مسئولیت ها در دانشگاه اصفهان: 1- معاونت دانشکده ادبیات وعلوم انسانی 2- مدیر گروه الهیات دانشگاه اصفهان 3- مدیر گروه تاریخ دانشگاه اصفهان در سه دوره 4- ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان 5- هم اکنون مدیر گروه تاریخ دانشگاه اصفهان مرتبه علمی: دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان مسئولیت در مجلات علمی: 1- مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان با درجه پژوهشی 2- سردبیر دو فصلنامه تاریخ وفرهنگ دانشگاه فردوسی مشهد 3-سردبیر فصلنامه پژوهشنامه حکمت اهل البیت دانشگاه اصفهان 4- عضویت در هیات تحریریه پنج نشریه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی دبیر علمی همایش ها: 1- دبیر علمی همایش بین المللی اصفهان وصفویه 2- دبیر علمی همایش بین المللی سیره شناختی پیامبر اعظم 3- دبیر همایش ملی آرمان شهر اسلامی 4- دبیر علمی دومین همایش ملی شهر اسلامی 5-دبیر علمی همایش بین المللی امامزادگان6- مجری کارگاه بین المللی فرهنگ زیارت ائمه اطهار واولیائ از دیدگاه مطالعات تطبیقی فرصت مطالعاتی: دانشگاه سنت اندروز انگلستان درسال 1390 ش2010 تا 2011 میلادی تالیفات:کتب 1-تجلی هدایت پژوهشی در تاریخ پیامبر اعظم(ص)2- سقیفه3- تاریخ صدر اسلام چاپ دانشگاه اصفهان4 - تاریخ اسلام تاسال چهلم هجری چاپ مشترک سمت ودانشگاه اصفهان که هشت بار چاپ شده است. 5- مزارات اصفهان چاپ دانشگاه اصفهان6- سرشک جاویدان (علل جاودانگی نهضت امام حسین علیه اسلام) 7- نقش قبایل یمنی در حمایت از اهل بیت علیهم السلام چاپ دفتر تبلیغات اسلامی قم 8- دور القبایل الیمنیه فی حمایت اهل البیت علیهم السلام چاپ مجمع جهانی اهل البیت در ایران ودر لبنان9- بزمگاه دلبران تاریخچه گلستان شهدای اصفهان10- تاریخ زندگانی پیامبر اعظم (ع)11 –تاریخ امامت چاپ دانشگاه معارف بیست بارتاکنون چاپ شده به تعداد 200 هزار نسخه 12 -تمدن سازی نبوی وعلوی.13 -مدیر دانشنامه تخت فولاد اصفهان ونگارش 90 مدخل در این دانشنامه که تاکنون سه جلد آن چاپ شده است. مقالات علمی وپژوهشی: 40مقاله در زمینه تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران در مجلات پژوهشی داخلی وخارجی مقالات در همایش ها:20 مقاله در زمینه تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران وهنرهای اسلامی در همایش های بین المللی وداخلی مقالات در دانشنامه ها:90 مقاله چاپ شده در دانشنامه ها در زمینه تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
دکتر عبدالحسین زرین کوب
دکتر عبدالحسین زرین کوب
مدت ويدئو : 05:04
بازدید : 1881
منصور نیک پناه
منصور نیک پناه
مدت ويدئو : 05:13
بازدید : 1692
دکتر بهجت السادات مؤیدی
دکتر بهجت السادات مؤیدی
مدت ويدئو : 05:44
بازدید : 410
استاد محمد تقی شریعتی
استاد محمد تقی شریعتی
مدت ويدئو : 04:50
بازدید : 857
دکتر مهدی بلالی مود
دکتر مهدی بلالی مود
مدت ويدئو : 04:55
بازدید : 2530
همه ...
دكتر حسام الدین خُرُمی
دكتر حسام الدین خُرُمی
مدت پادکست : 1:53
بازدید : 534
دکتر علیرضا انصاری مقدم
دکتر علیرضا انصاری مقدم
مدت پادکست : 4:23
بازدید : 1603
پرویز کردوانی
پرویز کردوانی
مدت پادکست : 4:57
بازدید : 735
هادی منوری
هادی منوری
مدت پادکست : 1:43
بازدید : 424
دکتر علی خواجه
دکتر علی خواجه
مدت پادکست : 4:41
بازدید : 1199
همه ...
دکتر حسین الهی قمشه ای
دکتر حسین الهی قمشه ای
تعداد تصوير : 16
بازدید : 6903
دکتر بهمن مهری
دکتر بهمن مهری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 3323
دکتر محمود ساعتچی
دکتر محمود ساعتچی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2082
جعفر خمامی زاده
جعفر خمامی زاده
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1906
دكتر محمد معین
دكتر محمد معین
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1578
همه ...