مدت بازداشت موقت

در حال بارگذاری ...پادکست
1.7

10 مهر 1396

در ماده ٢٤٢ پیش‌بینی شده که هرگاه متهم در جرائم خاص، مندرج در ماده ٣٠٢ این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و پرونده اتهامی در دادسرا منتهی به تصمیم نشود، بازپرس یا مقام تحقیق، مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. در انتها و در فراز آخرین ماده یادشده، مقنن خاطرنشان کرده که به‌هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و درهرصورت در جرائم با مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم، از یک سال تجاوز نمی‌کند؛ برای مثال چنانچه متهمی به اتهام جرمی که حداقل مجازات قانونی آن شش ماه است، در بازداشت باشد به محض انقضای شش ماه یادشده، بلافاصله باید آزاد شود و چنانچه حداقل مجازات قانونی جرمی یک سال یا بیش از یک سال باشد، اضافه بر این مدت نباید در توقیف بماند. این حکم در مرحله دادسرا و دادگاه و نیز درباره مجموع قرارهای صادرشده از دادسرا و دادگاه، مجری و لازم‌الاتباع است. قانون‌گذار در انشا و وضع این مقررات به دنبال تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری و تقلیل مدت بازداشت متهمان بوده است که هر دو این اهداف، از غایات مقدس و متعالی محسوب شده و از این جهت به‌لحاظ اهتمام به حقوق انسانی و شهروندی و آزادی‌های فردی درخور توجه و امتنان است. این اهتمام قانون‌گذار مسبوق به سابقه بوده و این دل‌نگرانی در مواد یک و پنج قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ٨٣ منعکس است. در این مواد، مقنن این‌گونه اشعار داشته که «کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت ‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود». در ماده ٥ مقرر داشته که «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضائی ارسال شود و خانواده‌ دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند».


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
اصل نود و سوم قانون اساسی
اصل نود و سوم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:59
بازدید : 449
طرح اجرای هماهنگ استاندارد(طرح طاها)
طرح اجرای هماهنگ استاندارد(طرح طاها)
مدت ويدئو : 03:32
بازدید : 952
اصل سیزدهم قانون اساسی
اصل سیزدهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:53
بازدید : 1592
قسمت های مشترک(مشاع) ساختمان
قسمت های مشترک(مشاع) ساختمان
مدت ويدئو : 03:07
بازدید : 963
اصل شصت و پنجم قانون اساسی
اصل شصت و پنجم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:14
بازدید : 1551
همه ...
مجازات و جرم تهدید نسبت به نفس
مجازات و جرم تهدید نسبت به نفس
مدت پادکست : 4:21
بازدید : 165
استرداد دادخواست و دعوی
استرداد دادخواست و دعوی
مدت پادکست : 4:21
بازدید : 279
شکایت شاکی
شکایت شاکی
مدت پادکست : 5:08
بازدید : 198
اصل هشتاد و هفتم قانون اساسی
اصل هشتاد و هفتم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:03
بازدید : 516
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.