مدت بازداشت موقت

در حال بارگذاری ...پادکست
2.7

10 مهر 1396

در ماده ٢٤٢ پیش‌بینی شده که هرگاه متهم در جرائم خاص، مندرج در ماده ٣٠٢ این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و پرونده اتهامی در دادسرا منتهی به تصمیم نشود، بازپرس یا مقام تحقیق، مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. در انتها و در فراز آخرین ماده یادشده، مقنن خاطرنشان کرده که به‌هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و درهرصورت در جرائم با مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم، از یک سال تجاوز نمی‌کند؛ برای مثال چنانچه متهمی به اتهام جرمی که حداقل مجازات قانونی آن شش ماه است، در بازداشت باشد به محض انقضای شش ماه یادشده، بلافاصله باید آزاد شود و چنانچه حداقل مجازات قانونی جرمی یک سال یا بیش از یک سال باشد، اضافه بر این مدت نباید در توقیف بماند. این حکم در مرحله دادسرا و دادگاه و نیز درباره مجموع قرارهای صادرشده از دادسرا و دادگاه، مجری و لازم‌الاتباع است. قانون‌گذار در انشا و وضع این مقررات به دنبال تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری و تقلیل مدت بازداشت متهمان بوده است که هر دو این اهداف، از غایات مقدس و متعالی محسوب شده و از این جهت به‌لحاظ اهتمام به حقوق انسانی و شهروندی و آزادی‌های فردی درخور توجه و امتنان است. این اهتمام قانون‌گذار مسبوق به سابقه بوده و این دل‌نگرانی در مواد یک و پنج قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ٨٣ منعکس است. در این مواد، مقنن این‌گونه اشعار داشته که «کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت ‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود». در ماده ٥ مقرر داشته که «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضائی ارسال شود و خانواده‌ دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند».


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
اصل شانزدهم قانون اساسی
اصل شانزدهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:02
بازدید : 1765
اصل صد و هجدهم قانون اساسی
اصل صد و هجدهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:01
بازدید : 472
اصل هفتاد و ششم قانون اساسی
اصل هفتاد و ششم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:52
بازدید : 1749
رنگ ها در آیین نامه راهنمایی و رانندگی
رنگ ها در آیین نامه راهنمایی و رانندگی
مدت ويدئو : 01:20
بازدید : 1001
جایگاه رهبری در قانون اساسی
جایگاه رهبری در قانون اساسی
مدت ويدئو : 3:57
بازدید : 134
همه ...
اصل سی وهفتم قانون اساسی
اصل سی وهفتم قانون اساسی
مدت پادکست : 0:43
بازدید : 2074
شرایط تعلیق قرار داد کار
شرایط تعلیق قرار داد کار
مدت پادکست : 4:19
بازدید : 248
اصل بیست و ششم قانون اساسی
اصل بیست و ششم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:06
بازدید : 523
وصی
وصی
مدت پادکست : 3:59
بازدید : 188
اصل یکصد و هفتم قانون اساسی
اصل یکصد و هفتم قانون اساسی
مدت پادکست : 2:13
بازدید : 709
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.