مدت بازداشت موقت

در حال بارگذاری ...پادکست
1.9

10 مهر 1396

در ماده ٢٤٢ پیش‌بینی شده که هرگاه متهم در جرائم خاص، مندرج در ماده ٣٠٢ این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و پرونده اتهامی در دادسرا منتهی به تصمیم نشود، بازپرس یا مقام تحقیق، مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. در انتها و در فراز آخرین ماده یادشده، مقنن خاطرنشان کرده که به‌هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و درهرصورت در جرائم با مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم، از یک سال تجاوز نمی‌کند؛ برای مثال چنانچه متهمی به اتهام جرمی که حداقل مجازات قانونی آن شش ماه است، در بازداشت باشد به محض انقضای شش ماه یادشده، بلافاصله باید آزاد شود و چنانچه حداقل مجازات قانونی جرمی یک سال یا بیش از یک سال باشد، اضافه بر این مدت نباید در توقیف بماند. این حکم در مرحله دادسرا و دادگاه و نیز درباره مجموع قرارهای صادرشده از دادسرا و دادگاه، مجری و لازم‌الاتباع است. قانون‌گذار در انشا و وضع این مقررات به دنبال تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری و تقلیل مدت بازداشت متهمان بوده است که هر دو این اهداف، از غایات مقدس و متعالی محسوب شده و از این جهت به‌لحاظ اهتمام به حقوق انسانی و شهروندی و آزادی‌های فردی درخور توجه و امتنان است. این اهتمام قانون‌گذار مسبوق به سابقه بوده و این دل‌نگرانی در مواد یک و پنج قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ٨٣ منعکس است. در این مواد، مقنن این‌گونه اشعار داشته که «کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت ‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود». در ماده ٥ مقرر داشته که «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضائی ارسال شود و خانواده‌ دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند».


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تهذیب و خود سازی
تهذیب و خود سازی
مدت ويدئو : 05:00
بازدید : 634
اصل بیست و پنجم قانون اساسی
اصل بیست و پنجم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:55
بازدید : 1545
اصل چهل و هفتم قانون اساسی
اصل چهل و هفتم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:43
بازدید : 2610
اصل یکصد و بیست و نهم قانون اساسی
اصل یکصد و بیست و نهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:46
بازدید : 482
ارزش و اعتبار زمین های کشاورزی مشاع
ارزش و اعتبار زمین های کشاورزی مشاع
مدت ويدئو : 05:00
بازدید : 422
همه ...
طرح تفصیلی چیست ؟
طرح تفصیلی چیست ؟
مدت پادکست : 3:21
بازدید : 3248
اصل هشتاد وششم قانون اساسی
اصل هشتاد وششم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:03
بازدید : 470
اصل سی و ششم قانون اساسی
اصل سی و ششم قانون اساسی
مدت پادکست : 0:40
بازدید : 1981
عقد مضاربه
عقد مضاربه
مدت پادکست : 5:28
بازدید : 153
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.