هتک حرمت منازل و املاک غیر

در حال بارگذاری ...پادکست
2.9

04 مرداد 1396

فصل بیست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غیر (ماده 690 الی 696 ) ماده ۶۹۰ هرکس به وسیله‌ی صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه‌ی آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق‌ معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی ‌نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. تبصره‌ ۱: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. تبصره‌ ۲: در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید. ماده ۶۹۱ هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح‌ باشد به ‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. ماده ۶۹۲ هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ماده ۶۹۳ اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. ماده ۶۹۴ هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند. ماده ۶۹۵ چنان چه جرایم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب‌ واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. ماده ۶۹۶ در کلیه‌ی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد نمود. تبصره: چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم ‌اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت‌.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
سردار آسمانی
سردار آسمانی
مدت ويدئو : 1:22
بازدید : 338
امام آمد (رهبر معظم انقلاب)
امام آمد (رهبر معظم انقلاب)
مدت ويدئو : 2:54
بازدید : 418
کلان نگری
کلان نگری
مدت ويدئو : 2:03
بازدید : 121
امروز با همه روزها فرق دارد
امروز با همه روزها فرق دارد
مدت ويدئو : 4:54
بازدید : 349
مهارتهای اجتماعی
مهارتهای اجتماعی
مدت ويدئو : 1:08
بازدید : 52
همه ...
وظایف ضامن
وظایف ضامن
مدت پادکست : 1:52
بازدید : 564
کمک
کمک
مدت پادکست : 0:53
بازدید : 161
قرص آهن یا اسید فولیک
قرص آهن یا اسید فولیک
مدت پادکست : 2:34
بازدید : 515
همه ...
پرتغال فروشی در سمیرم
پرتغال فروشی در سمیرم
تعداد تصوير : 7
بازدید : 955
زیبایی های پاییز
زیبایی های پاییز
تعداد تصوير : 15
بازدید : 1726
درختان شهر ما
درختان شهر ما
تعداد تصوير : 3
بازدید : 946
گیلاس چینی در باغات گیلان
گیلاس چینی در باغات گیلان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 271
سرچشمه ی زندگی
سرچشمه ی زندگی
تعداد تصوير : 2
بازدید : 849
همه ...