ابن معتمد

در حال بارگذاری ...پادکست
4.2

27 بهمن 1395

ابن معتمد امام محمد بنی فضل ابوالفتح ملقب به ابن معتمد در سال ۴۷۴ ه. در اسفراین متولد و در سال ۵۳۸ ه. در بسطام درگذشت. وی واعظ، صوفی و متلکم اشعری ایرانی است که از ابوالحسن بن اخرم مدینی روایت می کرد. در بغداد به ایراد خطبه می پرداخت و دفاع سرسختانه وی از مذهب اشعری سبب بروز فتنه میان خنبلیان و اشعریان گردید. سرانجام وی را از بغداد بیرون کردند و ناگزیرش ساختند که در زادگاهش اسفراین اقامت گزیند. در بین راه خراسان روزی که به بسطام رسید پیک اجلش سر رسید و در جوار سیخ بایزید بسطامی دفنش کردند. در کتاب آثار البلدان و اخبار البلاد مذکور است: هنگامی که امام محمد بن فضل ابوالفتح تصمیم گرفت که به خراسان برگردد، پیروان و دوستان بغدادی اش خواهش و تمنا کردند از سفر به خراسان صرفنظر کند و از انان دوری نجوید در پاسخ گفت: شاید خدای تعالی و تقدس در این سفر قبر مرا در جوار مرد صالح قرار دهد. سپس در بین راه در بسطام فوت شد. سردسته عارفان زمان خویش عیسی پسر عیسی بسطامی می فرماید: شبی در خواب بایزید را بدیدم، فرمود عیسی! مهمانی بسیار گرامی به سوی بسطام در راه است، از او قدردانی کنید. دیری بر این خواب نپایید که شیخ ابوالفتح آمد، هنوز هیچ نیاسوده بود که بدرود حیات فرمود، من جای قبر داشتم که پهلوی مزار شیخ بایزید بسطامی بود. قبر آینده خود را به ابوالفتح بخشیدم که او را بدین جایگاه از خود سزاوارتر دیدم. از آثار ابن معتمد، بث الاسرار، نثار القلب و کتابی در اصول است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
اکبر زارعی
اکبر زارعی
مدت ويدئو : 01:39
بازدید : 828
محمد اكبرزاده یزدی
محمد اكبرزاده یزدی
مدت ويدئو : 04:46
بازدید : 521
محمد علی رجایی
محمد علی رجایی
مدت ويدئو : 05:46
بازدید : 2164
خدارحم علیزاده
خدارحم علیزاده
مدت ويدئو : 03:08
بازدید : 1036
حاج محمد علی زارع
حاج محمد علی زارع
مدت ويدئو : 05:32
بازدید : 550
همه ...
محمد حسین سبزعلى
محمد حسین سبزعلى
مدت پادکست : 3:36
بازدید : 705
آزرم تبریزی
آزرم تبریزی
مدت پادکست : 4:52
بازدید : 1038
مزین السلطنه
مزین السلطنه
مدت پادکست : 4:59
بازدید : 1151
ابوالفتح اوژن
ابوالفتح اوژن
مدت پادکست : 1:49
بازدید : 863
عباس یاریان
عباس یاریان
مدت پادکست : 5:10
بازدید : 908
همه ...
حاج مهدی رسولی
حاج مهدی رسولی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1749
حاجعلی رزم آرا
حاجعلی رزم آرا
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1384
سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی
سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 995
رضا محمدپور
رضا محمدپور
تعداد تصوير : 12
بازدید : 737
حسین فرج زاده
حسین فرج زاده
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1533
همه ...