ابن معتمد

در حال بارگذاری ...پادکست
1.1

27 بهمن 1395

ابن معتمد امام محمد بنی فضل ابوالفتح ملقب به ابن معتمد در سال ۴۷۴ ه. در اسفراین متولد و در سال ۵۳۸ ه. در بسطام درگذشت. وی واعظ، صوفی و متلکم اشعری ایرانی است که از ابوالحسن بن اخرم مدینی روایت می کرد. در بغداد به ایراد خطبه می پرداخت و دفاع سرسختانه وی از مذهب اشعری سبب بروز فتنه میان خنبلیان و اشعریان گردید. سرانجام وی را از بغداد بیرون کردند و ناگزیرش ساختند که در زادگاهش اسفراین اقامت گزیند. در بین راه خراسان روزی که به بسطام رسید پیک اجلش سر رسید و در جوار سیخ بایزید بسطامی دفنش کردند. در کتاب آثار البلدان و اخبار البلاد مذکور است: هنگامی که امام محمد بن فضل ابوالفتح تصمیم گرفت که به خراسان برگردد، پیروان و دوستان بغدادی اش خواهش و تمنا کردند از سفر به خراسان صرفنظر کند و از انان دوری نجوید در پاسخ گفت: شاید خدای تعالی و تقدس در این سفر قبر مرا در جوار مرد صالح قرار دهد. سپس در بین راه در بسطام فوت شد. سردسته عارفان زمان خویش عیسی پسر عیسی بسطامی می فرماید: شبی در خواب بایزید را بدیدم، فرمود عیسی! مهمانی بسیار گرامی به سوی بسطام در راه است، از او قدردانی کنید. دیری بر این خواب نپایید که شیخ ابوالفتح آمد، هنوز هیچ نیاسوده بود که بدرود حیات فرمود، من جای قبر داشتم که پهلوی مزار شیخ بایزید بسطامی بود. قبر آینده خود را به ابوالفتح بخشیدم که او را بدین جایگاه از خود سزاوارتر دیدم. از آثار ابن معتمد، بث الاسرار، نثار القلب و کتابی در اصول است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
رسول ترک
رسول ترک
مدت ويدئو : 03:43
بازدید : 1061
حاج محمد علی زارع
حاج محمد علی زارع
مدت ويدئو : 05:32
بازدید : 584
سید حسین فلاح نوشیروانی
سید حسین فلاح نوشیروانی
مدت ويدئو : 02:23
بازدید : 484
عجم علیپور
عجم علیپور
مدت ويدئو : 04:29
بازدید : 615
محسن مزرعاوی
محسن مزرعاوی
مدت ويدئو : 04:59
بازدید : 571
همه ...
یوسف خان سپهدار
یوسف خان سپهدار
مدت پادکست : 3:15
بازدید : 838
امیر توکل کامبوزیا
امیر توکل کامبوزیا
مدت پادکست : 5:37
بازدید : 618
غلامرضا سازگار
غلامرضا سازگار
مدت پادکست : 3:35
بازدید : 978
میرزا ابراهیم خان صحاف باشی
میرزا ابراهیم خان صحاف باشی
مدت پادکست : 3:43
بازدید : 668
حمید شاکرنژاد
حمید شاکرنژاد
مدت پادکست : 4:06
بازدید : 1067
همه ...
مدینه صابری(madineh saberi)
مدینه صابری(madineh saberi)
تعداد تصوير : 12
بازدید : 426
مهندس علی اوسط هاشمی
مهندس علی اوسط هاشمی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1497
فرحبخش ستودی نمین
فرحبخش ستودی نمین
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1571
مجتبی رمضانی، ذاکر اهلبیت
مجتبی رمضانی، ذاکر اهلبیت
تعداد تصوير : 8
بازدید : 825
محمدحسین صفار هرندی
محمدحسین صفار هرندی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 946
همه ...