ابن معتمد

در حال بارگذاری ...پادکست
3.7

27 بهمن 1395

ابن معتمد امام محمد بنی فضل ابوالفتح ملقب به ابن معتمد در سال ۴۷۴ ه. در اسفراین متولد و در سال ۵۳۸ ه. در بسطام درگذشت. وی واعظ، صوفی و متلکم اشعری ایرانی است که از ابوالحسن بن اخرم مدینی روایت می کرد. در بغداد به ایراد خطبه می پرداخت و دفاع سرسختانه وی از مذهب اشعری سبب بروز فتنه میان خنبلیان و اشعریان گردید. سرانجام وی را از بغداد بیرون کردند و ناگزیرش ساختند که در زادگاهش اسفراین اقامت گزیند. در بین راه خراسان روزی که به بسطام رسید پیک اجلش سر رسید و در جوار سیخ بایزید بسطامی دفنش کردند. در کتاب آثار البلدان و اخبار البلاد مذکور است: هنگامی که امام محمد بن فضل ابوالفتح تصمیم گرفت که به خراسان برگردد، پیروان و دوستان بغدادی اش خواهش و تمنا کردند از سفر به خراسان صرفنظر کند و از انان دوری نجوید در پاسخ گفت: شاید خدای تعالی و تقدس در این سفر قبر مرا در جوار مرد صالح قرار دهد. سپس در بین راه در بسطام فوت شد. سردسته عارفان زمان خویش عیسی پسر عیسی بسطامی می فرماید: شبی در خواب بایزید را بدیدم، فرمود عیسی! مهمانی بسیار گرامی به سوی بسطام در راه است، از او قدردانی کنید. دیری بر این خواب نپایید که شیخ ابوالفتح آمد، هنوز هیچ نیاسوده بود که بدرود حیات فرمود، من جای قبر داشتم که پهلوی مزار شیخ بایزید بسطامی بود. قبر آینده خود را به ابوالفتح بخشیدم که او را بدین جایگاه از خود سزاوارتر دیدم. از آثار ابن معتمد، بث الاسرار، نثار القلب و کتابی در اصول است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
حلفی قاری قرآن به زبان انگلیسی
حلفی قاری قرآن به زبان انگلیسی
مدت ويدئو : 01:05
بازدید : 759
محمدرضا منتشلو
محمدرضا منتشلو
مدت ويدئو : 06:55
بازدید : 2322
عیسی امیدوار
عیسی امیدوار
مدت ويدئو : 05:16
بازدید : 609
ایرج ساکی
ایرج ساکی
مدت ويدئو : 02:25
بازدید : 627
احمد علی مردانی
احمد علی مردانی
مدت ويدئو : 05:09
بازدید : 756
همه ...
شاه اسماعیل صفوی
شاه اسماعیل صفوی
مدت پادکست : 4:35
بازدید : 632
رباب داداشی
رباب داداشی
مدت پادکست : 1:54
بازدید : 783
پسیان تبریزی
پسیان تبریزی
مدت پادکست : 3:41
بازدید : 915
عطا احمدی خیر مدرسه ساز کرمانی
عطا احمدی خیر مدرسه ساز کرمانی
مدت پادکست : 4:50
بازدید : 285
استاد حاج داود علیزاده
استاد حاج داود علیزاده
مدت پادکست : 4:46
بازدید : 1076
همه ...
محمدعلی نجفی
محمدعلی نجفی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 962
حاج رحیم حیدری
حاج رحیم حیدری
تعداد تصوير : 8
بازدید : 471
جمشید آموزگار
جمشید آموزگار
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1086
بدیع ‏الزمان فروزانفر
بدیع ‏الزمان فروزانفر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 792
باغشی ها
باغشی ها
تعداد تصوير : 20
بازدید : 263
همه ...