ابن معتمد

در حال بارگذاری ...پادکست

27 بهمن 1395

ابن معتمد امام محمد بنی فضل ابوالفتح ملقب به ابن معتمد در سال ۴۷۴ ه. در اسفراین متولد و در سال ۵۳۸ ه. در بسطام درگذشت. وی واعظ، صوفی و متلکم اشعری ایرانی است که از ابوالحسن بن اخرم مدینی روایت می کرد. در بغداد به ایراد خطبه می پرداخت و دفاع سرسختانه وی از مذهب اشعری سبب بروز فتنه میان خنبلیان و اشعریان گردید. سرانجام وی را از بغداد بیرون کردند و ناگزیرش ساختند که در زادگاهش اسفراین اقامت گزیند. در بین راه خراسان روزی که به بسطام رسید پیک اجلش سر رسید و در جوار سیخ بایزید بسطامی دفنش کردند. در کتاب آثار البلدان و اخبار البلاد مذکور است: هنگامی که امام محمد بن فضل ابوالفتح تصمیم گرفت که به خراسان برگردد، پیروان و دوستان بغدادی اش خواهش و تمنا کردند از سفر به خراسان صرفنظر کند و از انان دوری نجوید در پاسخ گفت: شاید خدای تعالی و تقدس در این سفر قبر مرا در جوار مرد صالح قرار دهد. سپس در بین راه در بسطام فوت شد. سردسته عارفان زمان خویش عیسی پسر عیسی بسطامی می فرماید: شبی در خواب بایزید را بدیدم، فرمود عیسی! مهمانی بسیار گرامی به سوی بسطام در راه است، از او قدردانی کنید. دیری بر این خواب نپایید که شیخ ابوالفتح آمد، هنوز هیچ نیاسوده بود که بدرود حیات فرمود، من جای قبر داشتم که پهلوی مزار شیخ بایزید بسطامی بود. قبر آینده خود را به ابوالفتح بخشیدم که او را بدین جایگاه از خود سزاوارتر دیدم. از آثار ابن معتمد، بث الاسرار، نثار القلب و کتابی در اصول است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
اسیری قزوینی (امیر قاضی)
اسیری قزوینی (امیر قاضی)
مدت ويدئو : 04:40
بازدید : 469
علیرضا پورذوالفقار سفیدگر
علیرضا پورذوالفقار سفیدگر
مدت ويدئو : 03:28
بازدید : 1601
اهم سوابق امیر سرلشکر موسوی
اهم سوابق امیر سرلشکر موسوی
مدت ويدئو : 4:08
بازدید : 292
خانم شهابی
خانم شهابی
مدت ويدئو : 04:34
بازدید : 950
محسن پودنکی - قهرمان کشتی
محسن پودنکی - قهرمان کشتی
مدت ويدئو : 03:59
بازدید : 1751
همه ...
داریوش بزرگ
داریوش بزرگ
مدت پادکست : 5:08
بازدید : 516
سید ابوالفضل خاک سرشت
سید ابوالفضل خاک سرشت
مدت پادکست : 1:40
بازدید : 786
حاج علی انسانی
حاج علی انسانی
مدت پادکست : 3:43
بازدید : 814
جواد فروغی
جواد فروغی
مدت پادکست : 3:53
بازدید : 844
سید محسن موسوى بلده
سید محسن موسوى بلده
مدت پادکست : 5:18
بازدید : 1131
همه ...
نجف دریابندری
نجف دریابندری
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1677
استاد سلیم مؤذن زادهٔ اردبیلی
استاد سلیم مؤذن زادهٔ اردبیلی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 2174
مهندس علی اوسط هاشمی
مهندس علی اوسط هاشمی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1557
علی جنتی
علی جنتی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 630
حاج فیروز زیرک کار
حاج فیروز زیرک کار
تعداد تصوير : 20
بازدید : 2230
همه ...