نقش بازی در رشد ذهنی کودک

نقش بازی در رشد ذهنی کودک

11 بهمن 1394

به هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفداری که به صورت گروهی یا فردی انجام پذیرد و موجب کسب لذت و اقناع نیازهای کودک شود بازی گویند درباره فواید بازی و نقش آن در پرورش جسم و روح آنها ، پژوهش های زیادی انجام شده است و کارشناسان و پژوهشگران به این نتیجه روشن رسیده اند که بازی ، نیاز اولیه و ضروری کودکان است و هر چه امکان پرداختن آنها به بازیهای سالم و سازنده بیشتر باشد ،فکر و ذهن و جسم آنها بهتر پرورش می یابد و خصوصیت های اجتماعی آنها بهبود می یابد. هیچ زمانی جز سالهای اولیه زندگی، بازی تأثیر خود را نشان نمی دهد. پس توجه به سالهای کودکی و تأثیر بازی، ضرورت بسیاری دارد. کودک هنگام بازی می تواند کشف کند چه کسی است و چه توانایی هایی دارد، دنیا چیست و چگونه خود را باید با محیط هماهنگ کند. بازی می تواند به کودک اعتماد به نفس دهد، بازی کردن بچه ها راهی است به سوی شکل گیــری شخصیتـی سالم و مفید. در نتیجه برای این که کودک در آینــده، زندگی خوب و بالنده ای داشته باشد، فرایند بازی بسیار ضروری است نقش بازی در رشد ذهنی کودک 1. در یادگیری زبان نقش بسزایی دارد. 2. در رشد هوشی بسیار مهم تأثیر دارد. 3. با مفاهیم ساخت،فضا،شکل آشنا می شود. 4. رفتارهای هوشمندانه کودک تقویت می شود. 5. موقعیت استفاده از قوه ی تخیل در کودک به وجود می آید. 6. زمینه ی بهتر برای تفکر فراهم می آورد.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
صرفه جویی
صرفه جویی
مدت ويدئو : 05:12
بازدید : 909
اختلالات رشد در کودکان و نوجوانان
اختلالات رشد در کودکان و نوجوانان
مدت ويدئو : 01:41
بازدید : 654
پشتکار
پشتکار
مدت ويدئو : 03:20
بازدید : 412
من یه وقتایی لجباز میشم
من یه وقتایی لجباز میشم
مدت ويدئو : 05:02
بازدید : 367
طبقه اقتصادی در ازدواج/ برای وصل
طبقه اقتصادی در ازدواج/ برای وصل
مدت ويدئو : 5:00
بازدید : 151
همه ...
خانه و خانواده
خانه و خانواده
مدت پادکست : 2:05
بازدید : 230
پرورش استعداد کودک
پرورش استعداد کودک
مدت پادکست : 3:03
بازدید : 493
آداب سخن گفتن
آداب سخن گفتن
مدت پادکست : 2:20
بازدید : 2900
مهرورزی در خانواده
مهرورزی در خانواده
مدت پادکست : 1:57
بازدید : 266
حکایتی ازتاریخ کرمان
حکایتی ازتاریخ کرمان
مدت پادکست : 5:06
بازدید : 400
همه ...
پدران زحمتکش
پدران زحمتکش
تعداد تصوير : 20
بازدید : 921
آموزش آینده نگری
آموزش آینده نگری
تعداد تصوير : 1
بازدید : 5354
نقش بازی در رشد ذهنی کودک
نقش بازی در رشد ذهنی کودک
تعداد تصوير : 8
بازدید : 725
بدون دخانیات
بدون دخانیات
تعداد تصوير : 12
بازدید : 899
ساخت خرگوش
ساخت خرگوش
تعداد تصوير : 8
بازدید : 685
همه ...