نقش بازی در رشد ذهنی کودک

نقش بازی در رشد ذهنی کودک

11 بهمن 1394

به هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفداری که به صورت گروهی یا فردی انجام پذیرد و موجب کسب لذت و اقناع نیازهای کودک شود بازی گویند درباره فواید بازی و نقش آن در پرورش جسم و روح آنها ، پژوهش های زیادی انجام شده است و کارشناسان و پژوهشگران به این نتیجه روشن رسیده اند که بازی ، نیاز اولیه و ضروری کودکان است و هر چه امکان پرداختن آنها به بازیهای سالم و سازنده بیشتر باشد ،فکر و ذهن و جسم آنها بهتر پرورش می یابد و خصوصیت های اجتماعی آنها بهبود می یابد. هیچ زمانی جز سالهای اولیه زندگی، بازی تأثیر خود را نشان نمی دهد. پس توجه به سالهای کودکی و تأثیر بازی، ضرورت بسیاری دارد. کودک هنگام بازی می تواند کشف کند چه کسی است و چه توانایی هایی دارد، دنیا چیست و چگونه خود را باید با محیط هماهنگ کند. بازی می تواند به کودک اعتماد به نفس دهد، بازی کردن بچه ها راهی است به سوی شکل گیــری شخصیتـی سالم و مفید. در نتیجه برای این که کودک در آینــده، زندگی خوب و بالنده ای داشته باشد، فرایند بازی بسیار ضروری است نقش بازی در رشد ذهنی کودک 1. در یادگیری زبان نقش بسزایی دارد. 2. در رشد هوشی بسیار مهم تأثیر دارد. 3. با مفاهیم ساخت،فضا،شکل آشنا می شود. 4. رفتارهای هوشمندانه کودک تقویت می شود. 5. موقعیت استفاده از قوه ی تخیل در کودک به وجود می آید. 6. زمینه ی بهتر برای تفکر فراهم می آورد.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
نان و گندم
نان و گندم
مدت ويدئو : 05:00
بازدید : 248
کفایت شیر مادر
کفایت شیر مادر
مدت ويدئو : 04:42
بازدید : 287
سن ازدواج / برای وصل
سن ازدواج / برای وصل
مدت ويدئو : 5:09
بازدید : 99
ماساژ نوزاد
ماساژ نوزاد
مدت ويدئو : 04:58
بازدید : 400
یاد خدا
یاد خدا
مدت ويدئو : 02:12
بازدید : 1090
همه ...
مهریه و ازدواج آسان
مهریه و ازدواج آسان
مدت پادکست : 5:23
بازدید : 1107
عاطفه هوشمندانه
عاطفه هوشمندانه
مدت پادکست : 2:28
بازدید : 157
ورود نوزاد به خانه
ورود نوزاد به خانه
مدت پادکست : 3:33
بازدید : 421
مصادیق محبت در خانواده - 1
مصادیق محبت در خانواده - 1
مدت پادکست : 5:01
بازدید : 828
ازدواج ، محدودیت؟
ازدواج ، محدودیت؟
مدت پادکست : 9:19
بازدید : 1152
همه ...
مهر مادری
مهر مادری
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1457
نقش بازی در رشد ذهنی کودک
نقش بازی در رشد ذهنی کودک
تعداد تصوير : 8
بازدید : 622
ساخت خرگوش
ساخت خرگوش
تعداد تصوير : 8
بازدید : 582
بدون دخانیات
بدون دخانیات
تعداد تصوير : 12
بازدید : 710
مادران روستایی
مادران روستایی
تعداد تصوير : 6
بازدید : 2617
همه ...