قلعه کُردعلی بافت کرمان

قلعه کُردعلی بافت کرمان

23 آبان 1394

– قلعه کُردعلی : قلعه کُردعلی با توجه به موقعیت جغرافیایی که داشته است ، از قلعه های معتبر حاکم نشین بافت بوده است. قلعه کُردعلی در وکیل آباد دشتاب قرار داشته و توسط شخصی به نام کردعلی ساخته شده است. کردعلی که در این قلعه حکمرانی می کرده است برای دفاع از این قلعه ، خندق بزرگی در اطراف آن حفر کرده و در روز توسط پُل تخته ای از روی این خندق رفت و آمد می کرده اند و شب ها پُل را از روی خندق برمی داشته اند تا از هجوم غارتگران محفوظ باشند. این قلعه حد واسط قلعه هشون و قلعه مرتضی خَبر قرار داشته و در هنگام خطر و درگیری با روشن کردن آتش و ایجاد دود قلعه های دیگر را برای پشتیبانی خبر می کرده اند . با توجه به موقعیت جغرافیایی که داشته‌است، از قلعه‌های معتبر حاکم نشین بافت بوده‌است. قلعه کردعلی در وکیل_آباد دشتاب قرار داشته و توسط شخصی به نام کردعلی ساخته شده‌است. کردعلی که در این قلعه حکمرانی می‌کرده‌است برای دفاع از این قلعه، خندق بزرگی در اطراف آن حفر کرده و در روز توسط پل تخته‌ای از روی این خندق رفت‌وآمد می‌کرده‌اند و شب‌ها پُل را از روی خندق برمی داشته‌اند تا از هجوم غارتگران محفوظ باشند. این قلعه حد واسط قلعه هشون و قلعه مرتضی خَبر قرار داشته و در هنگام خطر و درگیری با روشن کردن آتش و ایجاد دود قلعه‌های دیگر را برای پشتیبانی خبر می‌کرده‌اند قلعه کرد علی آثار این قلعه در 12 کیلو متری شمال منطقه وکیل آباد دشتاب قرار دارد. این قلعه متعلق به فردی به نام کردعلی بوده است. براساس سنگ قبر کردعلی از زمان فوت او حدود 290 سال می گذرد. اما شواهد و قرائن دال بر قدمت بیشتر آن می باشد. سبک معماری و وجود خندق در اطراف آن موید این مطلب است،چرا که استفاده از خندق مربوط به زمانی است که هنوز سلاح های آتشین چون توپ اختراع نشده بود. لذا می توان حدس زد که احداث این قلعه مربوط به اوایل دوران صفویه و حتی از آن می باشد. گویا در درگیری میان غنجعلی خان ایلخانی و سردار ظفر حاکم کرمان، این قلعه به توپ بسته شده و ویران گردیده است. 2 توجه به موقعیت جغرافیایی که داشته‌است، از قلعه‌های معتبر حاکم نشین بافت بوده‌است. قلعه کردعلی در وکیل آباد دشتاب قرار داشته و توسط شخصی به نام کردعلی ساخته شده‌است. کردعلی که در این قلعه حکمرانی می‌کرده‌است برای دفاع از این قلعه، خندق بزرگی در اطراف آن حفر کرده و در روز توسط پل تخته‌ای از روی این خندق رفت و آمد می‌کرده‌اند و شب‌ها پُل را از روی خندق برمی داشته‌اند تا از هجوم غارتگران محفوظ باشند. این قلعه حد واسط قلعه هشون و قلعه مرتضی خَبر قرار داشته و در هنگام خطر و درگیری با روشن کردن آتش و ایجاد دود قلعه‌های دیگر را برای پشتیبانی خبر می‌کرده‌اند. هنوز که هنوز است ، در جای جای شهرستان بافت می توان آثار این دژهای پایداری و مقاومت در مقابل غارتگران و چپاولگران را مشاهده کرد، قلعه هایی که در ایامی نه چندان دور کانون همدلی ، اتحاد و دفاع در برابر زورگویان و اشرار محسوب می شدند. 1 – قلعه نارنج : غنجعلی خان افشار ایلخانی در تابستان ها دراین قلعه سکونت داشت ،در همین قلعه با سردار ظفر بختیاری درگیر شد ، زخم توپ های سردار ظفر بر تن یکی از برج های این قلعه ، به شکل یک حفره و سوراخ هنوز بر جای مانده است. قلعه نارنج در هشون و در مسیر جاده بافت – سیرجان قرار دارد و در چهار گوشه آن چهار برج وجود داشته و در بین این چهار برج ساختمان بزرگی بودههنوز که هنوز است ، در جای جای شهرستان بافت می توان آثار این دژهای پایداری و مقاومت در مقابل غارتگران و چپاولگران را مشاهده کرد، قلعه هایی که در ایامی نه چندان دور کانون همدلی ، اتحاد و دفاع در برابر زورگویان و اشرار محسوب می شدند. 1 – قلعه نارنج : غنجعلی خان افشار ایلخانی در تابستان ها دراین قلعه سکونت داشت ،در همین قلعه با سردار ظفر بختیاری درگیر شد ، زخم توپ های سردار ظفر بر تن یکی از برج های این قلعه ، به شکل یک حفره و سوراخ هنوز بر جای مانده است. قلعه نارنج در هشون و در مسیر جاده بافت – سیرجان قرار دارد و در چهار گوشه آن چهار برج وجود داشته و در بین این چهار برج ساختمان بزرگی بوده که بزرگان قبایل و ایل ها در آن سکنا می گرفتند


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
كاروانسرای یونسی
كاروانسرای یونسی
مدت ويدئو : 03:07
بازدید : 1226
باغ دولت آباد (انگلیسی)
باغ دولت آباد (انگلیسی)
مدت ويدئو : 05:09
بازدید : 921
آب‌انبار سردار بزرگ
آب‌انبار سردار بزرگ
مدت ويدئو : 1:58
بازدید : 238
نقاشی در حمام تاریخی
نقاشی در حمام تاریخی
مدت ويدئو : 04:04
بازدید : 1431
كاروانسرای شاه عباسی نیشابور
كاروانسرای شاه عباسی نیشابور
مدت ويدئو : 05:00
بازدید : 1257
همه ...
ارگ کریمخان زند
ارگ کریمخان زند
مدت پادکست : 4:17
بازدید : 2210
کلیسای سورپ سرکیس
کلیسای سورپ سرکیس
مدت پادکست : 1:56
بازدید : 585
سنگ نوشته آشوری
سنگ نوشته آشوری
مدت پادکست : 1:45
بازدید : 1345
باغ ملی شیراز
باغ ملی شیراز
مدت پادکست : 2:29
بازدید : 2214
بازار وكیل
بازار وكیل
مدت پادکست : 2:34
بازدید : 588
همه ...
خانه جعفرقلی خان معظم الملک
خانه جعفرقلی خان معظم الملک
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2494
پل اسدآباد استان مرکزی
پل اسدآباد استان مرکزی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1387
نفس های آخر خلیج گرگان
نفس های آخر خلیج گرگان
تعداد تصوير : 20
بازدید : 102
گورستان تاریخی لما
گورستان تاریخی لما
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3295
پل تاریخی ورزنه
پل تاریخی ورزنه
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1274
همه ...