توبه شاعر شعر است.امین ساکی

توبه شاعر شعر است.امین ساکی
0.5

28 مرداد 1394

کتاب شعر امین ساکی با عنوان "توبه شاعر شعر است " . نشر شاملو


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
علی شهبازی
علی شهبازی
مدت ويدئو : 03:20
بازدید : 420
رامتین بالف برنده سیمرغ لیان
رامتین بالف برنده سیمرغ لیان
مدت ويدئو : 04:00
بازدید : 5898
مرتضی صوفی
مرتضی صوفی
مدت ويدئو : 05:00
بازدید : 421
نفیسه حمیدی
نفیسه حمیدی
مدت ويدئو : 2:53
بازدید : 368
مجتبی قره گزلو
مجتبی قره گزلو
مدت ويدئو : 05:24
بازدید : 1052
همه ...
امیرحسین صدیق
امیرحسین صدیق
مدت پادکست : 2:04
بازدید : 723
ناصر ممدوح
ناصر ممدوح
مدت پادکست : 1:33
بازدید : 1301
بهمن معتمدیان
بهمن معتمدیان
مدت پادکست : 1:11
بازدید : 801
ابن بواب خوش‌نویس
ابن بواب خوش‌نویس
مدت پادکست : 4:27
بازدید : 115
هدایت هاشمی
هدایت هاشمی
مدت پادکست : 2:28
بازدید : 973
همه ...
سیدعلی صالحی
سیدعلی صالحی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 576
محمد بهمن بیگی
محمد بهمن بیگی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 8317
کریم کریمی
کریم کریمی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 3143
هرمز شجاعی مهر
هرمز شجاعی مهر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2085
بابک بیات
بابک بیات
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2567
همه ...