پوشاک لرستان

پوشاک لرستان
1.8

30 تير 1394


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
لباس محلی مهدیشهری
لباس محلی مهدیشهری
مدت ويدئو : 03:11
بازدید : 3970
لباس زنان کردی
لباس زنان کردی
مدت ويدئو : 03:28
بازدید : 19340
پای افزار زنانه در زنجان
پای افزار زنانه در زنجان
مدت ويدئو : 04:57
بازدید : 2234
لباس محلی زنان روستای رشم
لباس محلی زنان روستای رشم
مدت ويدئو : 03:18
بازدید : 3533
لباسهای محلی/ دیلم
لباسهای محلی/ دیلم
مدت ويدئو : 05:49
بازدید : 1761
همه ...
لباس زنان كرد
لباس زنان كرد
مدت پادکست : 3:07
بازدید : 3459
شلوار دبیت
شلوار دبیت
مدت پادکست : 0:52
بازدید : 2843
تمبان (تنگه تمبان)
تمبان (تنگه تمبان)
مدت پادکست : 1:25
بازدید : 1296
جومه (جمه)
جومه (جمه)
مدت پادکست : 2:01
بازدید : 1093
شلیته
شلیته
مدت پادکست : 3:13
بازدید : 1106
همه ...
کلاش (کفش محلی کردی)
کلاش (کفش محلی کردی)
تعداد تصوير : 12
بازدید : 4222
سواس (کفش قدیمی مردان بلوچ)
سواس (کفش قدیمی مردان بلوچ)
تعداد تصوير : 8
بازدید : 6852
پوشاک زنان کتول
پوشاک زنان کتول
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1983
لباس محلی زنان ایران
لباس محلی زنان ایران
تعداد تصوير : 12
بازدید : 9008
پوشاک لرستان
پوشاک لرستان
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1319
همه ...