بیننده گرامی، شما هم می توانید عکس ها و آثار صوتی و تصویری مورد علاقه خود را در نگاه به اشتراک بگذارید. لطفا از اینجا
(http://negahmedia.ir/member)
شروع کنید

خانه | شهر ها | روستاها | اماکن زیارتی | اماکن تاریخی | جاذبه های طبیعی | موزه ها | فرهنگ محلی | صنایع دستی | مشاهیر استاناستان تهران / نخبگان علمی / سید شهاب الدین صدر

بازدید : 1076
23 آذر 1393
100 / 4.5
 

سید شهاب‌الدین صدر متولد ۱۳۴۰ ، تهران، خیابان ری می باشد .پدر وی آیت الله سیدعبدالله صدر از علما و عرفای بنام دوران خویش بود كه در سال ۱۳۴۴ دارفانی را وداع گفت.صدر در دبستان دانش، مدرسه راهنمایی اخباری، مدرسه راهنمایی اثنی‌عشری و دبیرستان دارالفنون تحصیلات خود را گذراند. یکسال بعد از انقلاب ۱۳۵۷ وارد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. وی سابقه مبارزاتی در دوران پیش از انقلاب نداشت ولی در دوران دانشجویی به عضویت انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تهران درآمد و مسئول جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی (۶۴-۱۳۵۹)، عضو شورای مدیریت دانشکده پزشکی (۶۴-۱۳۶۰) و سپس عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۶۴ تاکنون) شد. در سال ۱۳۶۶ دوره دکتری پزشکی را به پایان رساند و در همین سال معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد و تا سال ۱۳۷۱ در این پست باقی ماند. در سال ۱۳۶۹ دوره تخصصی فیزیولوژی پزشکی را به اتمام رساند و یک سال بعد وارد مجلس شد و در دو دوره پیاپی چهارم و پنجم به عنوان نماینده تهران عضو مجلس بود. او در حال حاضر (۱۳۸۹) استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران است و فیزیولوژی (قلب و غدد درون‌ریز) تدریس می‌کند و عضو گروه مؤلفین کتاب فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی در گذشته عضو شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور (۱۳۷۹-۱۳۷۵)، عضو شورای عالی آموزش علوم پایه و بهداشت کشور (۱۳۷۹-۱۳۷۵)، عضو کمیته اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت (۷۳-۷۰)، عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی دانشنامه تخصصی فیزیولوژی (۷۳-۷۸) و عضو گروه تحقیقات فیزیولوژی، ایمونولوژی، بیوشیمی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت (۷۲-۷۶) نیز بوده‌است.در دو سال اول مجلس هشتم وی ریاست کمیسیون بهداشت را علی رغم حضور دو وزیر سابق بهداشت (علی‌رضا مرندی و مسعود پزشکیان) برعهده گرفت. در سال اول و دوم مجلس برای رسیدن به کرسی نایب رئیسی ناکام ماند اما در سال سوم در خرداد ۱۳۸۹ توانست بر محمدرضا باهنر در انتخابات درون‌فراکسیونی و بر مسعود پزشکیان در انتخابات رسمی غلبه کند و نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی شود.سوابق فرهنگی، علمی و تخصصی: ۱. اخذ دكترای پزشكی و تخصص فیزیولوژی پزشكی از دانشكده پزشكی دانشگاه تهران (آشنا و مسلط به زبان‌های عربی و انگلیسی( ۲. استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران (استاد پایه ۲۶(. ۳. تدریس فیزیولوژی (قلب و غدد درون‌ریز) به دانشجویان پزشكی، فوق لیسانس، دستیاران تخصصی و PhD از سال ۱۳۶۹ تاكنون. ۴. استاد راهنمای بیش از ۶۰ پایان نامه کارشناسی ارشد، دکترای علوم آزمایشگاهی، داروسازی، دندان پزشکی، پزشکی و دکترای تخصصی. ۵. عضو شورای آموزش پزشكی و تخصصی كشور ( ۱۳۷۵ – ۱۳۷۹ ) از سال ۱۳۸۴ تاكنون ۶. عضو شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشكی كشور از سال ۱۳۷۵ تاكنون. ۷. عضو شورای عالی آموزش علوم پایه و بهداشت كشور(۱۳۷۹-۱۳۷۵( ۸. عضو كمیته اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت(۱۳۷۳-۱۳۷۰(. ۹. عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی دانشنامه تخصصی فیزیولوژی (۱۳۷۳-۱۳۷۸( ۱۰. عضو گروه تحقیقات فیزیولوژی، ایمونولوژی، بیوشیمی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت(۱۳۷۲-۱۳۷۶( ۱۱. عضو شورای سیاستگذاری هفته‌نامه نوین پزشكی. ۱۲. عضو گروه مؤسس مركز اسلامی مطالعات هنری و فیلم سازی. ۱۳. عضو كمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۶۴-۱۳۷۵) ۱۴. عضو شورای نظارت بر صدا و سیما. ۱۵. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. ۱۶. عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشكی كشور ۱۷. رییس گروه علوم پیراپزشكی فرهنگستان علوم پزشكی ۱۸. نمایندة‌ شورایعالی انقلاب فرهنگی در كمیته گزینش استاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۷۶ تاكنون ۱۹. عضو شورای سیاستگذاری ترویج شیر مادر كشور (از سال ۱۳۸۰ تاكنون) ۲۰. عضو كمیته علمی اخلاق زیستی یونسكو از سال ۱۳۸۳ تاكنون ۲۱. استاد راهنما در ساخت دستگاه Tissue processor (ثبت شده در فهرست اختراعات كشور). ۲۲. تولید یك نوع دارو (ثبت شده در فهرست داروئی كشور). ۲۳. چاپ و انتشار حدود ۶۰ مقاله علمی در موضوعات فیزیولوژی پزشكی در مجلات معتبر داخلی و خارجی. ۲۴. رییس سازمان پزشكان مسلمان جهان. ۲۵. رییس سازمان پزشکی قانونی كشورهای اسلامی.همچنین سوابق شغلی ایشان : ۱ عضو شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشكده پزشكی و دانشگاه تهران در دوران تحصیل ۲مسؤول جهاد دانشگاهی دانشكده پزشكیجهاد دانشگاهی۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴ ۳مسؤول كمیته پزشكی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران جهاد دانشگاهی۱۳۵۹ تا۱۳۶۴ ۴عضو شورای مدیریت دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۶۰تا ۱۳۶۴ ۵ سرپرست دفتر طرح و برنامه و مشاوره شورای‌عالی انقلاب فرهنگی۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶ ۶ عضو كمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۵ ۷ معاون وزیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱ ۸ دبیر كمیته عالی فرهنگ اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱ ۹ عضو شورای مركزی جهاد دانشگاهی كشور جهاد دانشگاهی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ ۱۰ سرپرست هیأت پزشكی حج وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ ۱۱ دبیر هیأت مركزی گزینش دستیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ ۱۲ عضو شورای نامگذاری كشور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ ۱۳ نماینده مردم تهران در دوره چهارم و پنجم مجلس مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۹ ۱۴ نایب رییس کمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ ۱۵ رییس کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۵ ۱۳۷۹تا ۱۶ عضو كمیسیون تلفیق برنامه سوم توسعه كشور مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ ۱۷ عضو كمیسیون تنظیم بودجه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ ۱۸ عضو شورای نظارت بر صدا و سیما نمایندة قوه مقننه ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ ۱۹ عضو گروه دوستی پارلمانی ایران ـ ایتالیا و ایران ـ فرانسه مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ ۲۰ رییس كل سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ ۲۱ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ ۲۲ عضو شورای عالی نظام پزشكی كشور سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۵تا کنون ۲۳ رییس سازمان پزشكان مسلمان جهان سازمان پزشكان مسلمان جهان ۱۳۷۷ تاكنون ۲۴ رییس سازمان نظام پزشكی تهران بزرگ سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۹تا کنون ۲۵ عضو هیئت مدیره بیمارستان دادگستری قوه قضاییه ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ ۲۶ مدیر گروه فیزیولوژی دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۹ ۲۷ مدیر گروه فیزیولوژی دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ ۲۸ رییس هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ ۲۹ رییس سازمان پزشکی قانونی کشور قوه قضاییه ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ ۳۱ رییس سازمان پزشکی قانونی کشورهای اسلامی پزشکی قانونی کشورهای اسلامی ۱۳۸۳ تاکنون ۳۲ مدیرعامل و رییس هیأت مدیره صندوق قرض الحسنه پزشكان كشور سازمان نظام پزشکی از سال ۱۳۸۱ تاكنون ۳۳ عضو هیأت امنای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۸۷ تا کنون ۳۴ مدیر گروه فیزیولوژی دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ ۳۵ رییس كل سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۳ تا کنون ۳۶ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دوره هشتم مجلس ۱۳۸۷ تاکنون ۳۷ رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ ۳۸ عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی شورایعالی انقلاب فرهنگی ۱۳۸۷تا ۱۳۸۹ ۳۹ عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشكی فرهنگستان علوم پزشكی ۱۳۸۸ تاكنون ۴۰ رییس گروه علوم پیراپزشكی فرهنگستان علوم پزشكی فرهنگستان علوم پزشكی ۱۳۸۸تاكنون ۴۱ نماینده رییس جمهور و عضو شورای‌عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جمعیت هلال احمر ۱۳۸۹ تاكنون ۴۲ عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹ تاكنون ۴۳ رییس مركز تحقیقات الكتروفیزیولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران ۱۳۸۹ تاكنون ۴۴ نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۹ می باشد .

کلمات کليدي :
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
علی اکبر صالحی
علی اکبر صالحی
مدت پادکست : 2:46
بازدید : 566
سید شهاب الدین صدر
سید شهاب الدین صدر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1076
دکتر محمدرضا شریفی
دکتر محمدرضا شریفی
مدت پادکست : 4:59
بازدید : 2067
دکتر علیرضا آزمندیان
دکتر علیرضا آزمندیان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3249
دكتر علی رضا نوروزی
دكتر علی رضا نوروزی
مدت ويدئو : 04:41/1
بازدید : 1298
دکتر محمد قریب
دکتر محمد قریب
مدت ويدئو : 03:25/1
بازدید : 1787
محمود خلیلی
محمود خلیلی
مدت پادکست : 4:47
بازدید : 595
سیمین خلیلی (سیمین بهبهانی)
سیمین خلیلی (سیمین بهبهانی)
مدت پادکست : 4:40
بازدید : 889
دکتر اسماعیل آشتیانی
دکتر اسماعیل آشتیانی
مدت پادکست : 2:01
بازدید : 793
دکتر محمد قریب
دکتر محمد قریب
مدت پادکست : 2:50
بازدید : 1328


استاد رضا زینلی
استاد رضا زینلی
مدت پادکست : 4:06
بازدید : 974
دكتر ناصر افضلی بهبهانی
دكتر ناصر افضلی بهبهانی
مدت ويدئو : 05:05/1
بازدید : 1267
پروفسور محسن هشترودی
پروفسور محسن هشترودی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1934
ماریا مونته سوری
ماریا مونته سوری
مدت ويدئو : 03:24/1
بازدید : 379
پروفسور مهناز مهرابی زاده هنرمند
پروفسور مهناز مهرابی زاده هنرمند
مدت ويدئو : 05:11/1
بازدید : 1813