شهید محمد حسین دادبخش

شهید محمد حسین دادبخش

11 آذر 1393

شهید محمد حسین داد بخش(از شهدای لشگر41ثارالله کرمان) - نام پدر : محمد جواد- تاریخ تولد سال1344 - تاریخ شهادت 1367/3/23- عملیات بیت المقدس 7 فرازی از دست نوشته های شهید: بسم الله الرحمن الرحیم خد مت پدر،مادر،خواهران و برادران عزیزم سلام علیکم پس ازتقد یم عرض سلام امید وارم که تا این ساعت سلامت وتندرست بوده وروزهای خوشی را درپناه حضر ت ولی عصر (ع)سیری نموده باشید .اگر جویای حال اینجا نب فرزند خود بوده باشید به لطف و مر حمت خداوند بد نیستم و روزی را به شب پیوسته با یادهمگی شماعزیزان سپری می نمایم .باری پدرومادرعزیزم غرض از مزاحمت جویای احوالات شما عزیزا ن بود که لازم دانستم تو سط چند سطری نامه از حال شما با خبر بوده باشم .باری پدر عزیزم ساعتی که ما از کرمان حر کت کردیم خود شما متوجه شدید که من ازاتو بوس عقب مانده بودم واین امر به این خاطربود که فرو شنده بلیط اشتباها" بلیط شاعت 8را به من ساعت 8/5داده بود که به لطف خدا به اتوبوس رسیدم و صحیح و سالم ساعت 4صبح درشیراز بود م و ازشیراز ساعت 4با یک ماشین بسوی پادگان حر کت کردیم و ساعت 4/20به پادگان رسیدیم درصور تی که مر خصی ما تاساعت 6صبح بود پس از این جهت نگران من نباشید لازم به تذکر است که اموزش ما وهمچنین کارهایی ومقرراتی که باید درپادگان درمدت بسیارکم انجام دهیم از همین امروز شروع شده است پس دراین مدت آموزش اگر من نتوا نستم نامه بدهم گله نکنید زیرا و قت ندارم و من تافرصت دست دادنامه می دهم وازقو ل من به خواهرعزیزم اطهره و همچنین به مریم بگوئید که نتوانستم برایشان نامه بنویسم ازاین رو عذرمیخواهم ان شا ء الله درفرصت بعدی نامه حتما"خواهم داد.الان که این نامه را می نویسم ساعت 10 شب می باشد ومن ازساعت 12تا2/5نگهبان می باشم پس با عرض معذرت نامه را درهمین جا به اتمام می رسانم از قو ل من خد مت پدر عزیزم سلام فراوان برسا نید خدمت مادرگرا میم سلام فرا وان برسا نید وبگوئید که نگران نباشندفقط دعا بکنند وصیتنامه شهید: بسم الله الرحمن الرحیم و لا تحسبن الذین قتلوا فی سیبل الله امواتا بل احیا ء عندربهم یرزقون با سلام به پیشگاه باعظمت و مقدس امام زمان (عج)ونائب برحقش و باسلام زیاد به روان پاک شهیدان ازصدر اسلام تاکنون .حضور محتر م پدرو مادرعزیزم خواهران وبرادران گرا میم وسایر بستگان محترم سلام عرض می کنم .پس از عرض سلام امیدوارم درپناه ولی عصر (عج)سلا مت و تندرست بو ده و برای خد متگذاری به اسلام و مسلمین همیشه موفق و پیروز باشید پدرومادرعزیزم :از اینکه بد ون خبر دادن به شما بسوی جبهه امدم عذرمی خواهم چون دراین لحظا ت حساسی که اسلام داردطی می کندبه وجودکسانی چون این بنده حقیر خدانیاز است تا ان شا ء الله با نثار جان ناقابل خویش به پیشگاه خدا باعث سربلندی اسلام عزیز باشند.دراین لحظا ت آخر،که چندساعتی بیشتر به شرو ع عملیات باقی نمانده لازم دا نستم تو سط چند سطری نا قابل اولا " عرض ادبی کرده و ثا نیا " چندجمله ای به عنوان وصیت متذکرشده باشم خدایا تو بهتراز هرکس می دانی که این بنده بیچاره سرتا پاه گناه و معصیت است وفقط ازتو هم امید عفو و بخشش دارد .خدایا این بنده گنهکارت که لیا قت شهادت در راه تو را ندارد ولی تا و قتی که گناهانم را نبخشیده ای او را ازاین دنیا نبر وزمانی به سوی تو می آید که پاک و مبرا باشد پس از خودت امید عفو و گذشت دارم .پدرو مادرعزیزم اینجا نب و صیت نامه ای ازقبل دارم که داخل پوشه در چمدان لباسی ام می باشد که وصیت نامه اصلی من آن است ودراین برگه چندجمله ای اضافه می شود -او لا "ازهمه شما عزیزان امید عفو وبخشش دارم و تقا ضا دارم برای آمرزش گناهانم از خدا طلب عفو واموزش برایم بکنید -مبلغ چهل تومان پول مربوط به یکی از افرادرو ستا یی می شود که آنجا بودم به نام ؟؟؟این مبلغ را به انها بدهید ؟؟؟؟؟؟.-2 3- مبلغی پول دست برادرعزیز م مهدی است که انها را به مادرم داده تاهر؟؟؟که برای خودش صلاح می داندصرف کند.4-مبلغی پول که از برادرم احمدمی خواستم انها را حلال کرده و امید وارم فقط درعوض برایم دعا و طلب آمرزش نمایند.درپایان همه شماعزیزان رادعوت به تقوا می کنم وامید وارم که همیشه و درهمه حال خدارا درنظر داشته و برای این بنده گنهکارخدا طلب امرزش بکنید ازهمه دوستان ،آشنایان و کسانی که اینجانب را می شنا ختندالتماس دعا و امید عفو وبخشش دارم . "رفتند تا بمانیم ...."


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
شهید سعید کورگلی
شهید سعید کورگلی
مدت ويدئو : 02:19
بازدید : 508
شهید اکبر حکمی
شهید اکبر حکمی
مدت ويدئو : 1:57
بازدید : 202
شهید قربانعلی پاشایی
شهید قربانعلی پاشایی
مدت ويدئو : 02:34
بازدید : 276
شهید احد مقیمی
شهید احد مقیمی
مدت ويدئو : 00:48
بازدید : 673
شهید علی اکبر حسین پور رهبر
شهید علی اکبر حسین پور رهبر
مدت ويدئو : 00:48
بازدید : 584
همه ...
شهید راه انقلاب عباس مشایخ
شهید راه انقلاب عباس مشایخ
مدت پادکست : 2:55
بازدید : 182
شهید حسین دقیق روحی
شهید حسین دقیق روحی
مدت پادکست : 2:52
بازدید : 751
شهید قربانعلی حسین زاده
شهید قربانعلی حسین زاده
مدت پادکست : 2:13
بازدید : 441
شهید محمد محمدخانی
شهید محمد محمدخانی
مدت پادکست : 3:03
بازدید : 886
سالم مولی عامر بن مسلم عبدی
سالم مولی عامر بن مسلم عبدی
مدت پادکست : 2:03
بازدید : 216
همه ...
شهید علیرضا جبلی
شهید علیرضا جبلی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1647
اولین سالگرد شهید خلیل عسکری
اولین سالگرد شهید خلیل عسکری
تعداد تصوير : 26
بازدید : 7381
شهید هادی فضلی
شهید هادی فضلی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1585
شهید علی اعلا اسکندری نژاد
شهید علی اعلا اسکندری نژاد
تعداد تصوير : 12
بازدید : 783
شهید امیر رویگران
شهید امیر رویگران
تعداد تصوير : 8
بازدید : 909
همه ...