لحاف دوزی

لحاف دوزی

03 آذر 1392

دسته های نخ چلوار، سوزن، موشه و دو چوبه از درخت ازگیل و صدای بنگ بنگ، تپ تپ پنبه زن و لحاف دوز محله که با زوزه باد زمستانی هم آوا شده این روزها از کوچه پس کوچه های قدیمی کمتر به گوش می رسد. هنوز می توان شغل های فراموش شده یا در حال زوال را در کوچه پس کوچه ها و محلات قدیمی هر شهر پیدا کرد، شغل هایی که در گذر ایام موهای صاحبان شان را همچون پنبه سفید کرده است. لحاف دوزی سنتی هم از این دست مشاغل است. با گسترش ابزارهای ماشینی، صنعت دستی لحاف دوزی و تشک دوزی به مرور محدود شده و پتو، لحاف و تشک های فنری تولید کارخانجات مدرن و بعضاً مشابه دست چندم چینی جای دست ساخته های پنبه زن و لحاف دوز سنتی را گرفته اند و دیگر کسی مثل گذشته به دنبال تولیدات سنتی نمی رود. اکنون غبار فراموشی بر لحاف های دست دوز مادربزرگان که همزمان با فرا رسیدن سرما کرسی کوچکی به راه می انداختند و لحاف پر نقش و نگاری را بر روی آن پهن می کردند، نشسته است و در گنجه ها پنهان گشته اند...


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
پرورش شتر
پرورش شتر
مدت ويدئو : 2:38
بازدید : 51
مشاغل عجیب
مشاغل عجیب
مدت ويدئو : 05:44
بازدید : 470
پیچ های خطوط راه آهن
پیچ های خطوط راه آهن
مدت ويدئو : 04:19
بازدید : 1409
سنگ قبر
سنگ قبر
مدت ويدئو : 04:02
بازدید : 1334
طراحی فرش
طراحی فرش
مدت ويدئو : 05:07
بازدید : 2043
همه ...
شیوه کشی
شیوه کشی
مدت پادکست : 1:01
بازدید : 1310
بازار زنجان
بازار زنجان
مدت پادکست : 4:32
بازدید : 1044
چاقوی زنجان
چاقوی زنجان
مدت پادکست : 5:39
بازدید : 2701
پیله کش
پیله کش
مدت پادکست : 3:17
بازدید : 876
تسبیح ساز
تسبیح ساز
مدت پادکست : 3:18
بازدید : 8337
همه ...
مجتمع کاشی فرزاد
مجتمع کاشی فرزاد
تعداد تصوير : 20
بازدید : 2297
اورژانس عدالتیان
اورژانس عدالتیان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2086
صید آمله
صید آمله
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1233
فروش روسری ترکمن
فروش روسری ترکمن
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2749
لنچ سازی
لنچ سازی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1801
همه ...