خسو خسو

خسو خسو
2.4

22 اسفند 1391

بازی خسوخسو یکی از بازی‌های محلی سیستان واز بازی‌های مهیج سنتی سیستانی هاست که در کنار بازی کودی کودی از گذشته‌های دور در سیستان انجام می شده است. بازی خسو به این صورت است که دوتیم شش نفره در دو طرف میدان مستطیل شکلی که هر نیمه آن۸ متر در۱۰ متر است قرار می‌گیرند ودر انتهای هر طرف نیز یک مربع یک متر در یک متر قرار دارد که به آن اته می گویند.هر تیمی که بتواند اته (هدف) را تسخیر کند یا سردار تیم مقابل را بزند برنده گیم است وهر تیمی در طول دو۲۰دقیقه دو نیمه گیم‌های بیشتری را برده باشد برنده است.در بازی خسو در تیم مدافع یک بازیکن که باید یک پیشانی بند هم داشته باشد تا از سایر بازیکنان قابل شناسایی باشد "سردار "نامیده می‌شود،در اختیار دارد .اگر تیم مهاجم بتواند سردار را از گردونه بازی خارج کند. تیم دارای سردار آن گیم را باخته است و باید گیم عوض شود و شرط سوختن سردار و بازیکن بازی خسوخسو این است که دست بازیکن که در موقع بازی باید به شست پایش باشد اگر از پایش جداشود ان فرد از گردونه بازی خارج می‌شود واگر این بازیکن "سردار"باشددیگر گیم ادامه نمی‌یابد. یعنی اینکه حتی اگر هر ۵بازیکن غیر سردار در جریان بازی باشند ولی سردار ضربه شود ودستش از پایش جدا شود تیم دارای سردار بازنده گیم می‌باشد.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
گرگ و گوسفند
گرگ و گوسفند
مدت ويدئو : 01:24
بازدید : 1537
بازی محلی الخترو
بازی محلی الخترو
مدت ويدئو : 04:57
بازدید : 1341
بازی آهسته برو
بازی آهسته برو
مدت ويدئو : 03:55
بازدید : 927
تیراندازی با کمان (انگلیسی)
تیراندازی با کمان (انگلیسی)
مدت ويدئو : 4:42
بازدید : 180
الکه بازی
الکه بازی
مدت ويدئو : 02:59
بازدید : 685
همه ...
وه‌سه‌تین (‌وسط بازی )
وه‌سه‌تین (‌وسط بازی )
مدت پادکست : 3:31
بازدید : 931
یک چرخی
یک چرخی
مدت پادکست : 0:33
بازدید : 1870
بازی دارچَکُل
بازی دارچَکُل
مدت پادکست : 3:11
بازدید : 504
بازی گوین ( چوگان )
بازی گوین ( چوگان )
مدت پادکست : 4:16
بازدید : 1300
بازی بالا بلندی
بازی بالا بلندی
مدت پادکست : 3:06
بازدید : 1104
همه ...
فرفره
فرفره
تعداد تصوير : 12
بازدید : 4284
جشنواره بازی های محلی
جشنواره بازی های محلی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2593
كشتی با چوخه
كشتی با چوخه
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1822
کشتی‌کچ گردان
کشتی‌کچ گردان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1807
بازی کودک عشایر
بازی کودک عشایر
تعداد تصوير : 16
بازدید : 7225
همه ...