روز جهانی پست

روز جهانی پست
25

21 مهر 1400

به بهانه روز جهانی پست وقتی نیکولای مارکوف معمار برجسته ایرانی گرجستانی در سال ١٣٠٧ و با قرارداد پانصدهزار تومان اولین آجر ساختمان ١٥ هزار مترمربعی با شیوه معماری ملی برای اداره پست وگمرک در خیابان سپه را بنا کرد، قطعا تصور نمی‌کرد که روزگاری این بنا ، موزه ملی ارتباطات ایران شود. این بنای سترگ با نمای آجری و سنگی با ترکیبی متقارن در ضلع جنوبی میدان مشق ساخته شده و بنابر نظر کارشناسان، ساختمان پست، نمایشی‌ترین اثر معماری مارکوف است؛ اثری که به بهانه روز جهانی پست در آن گشتی زدیم. عکاس: حمید رضا درجاتی


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
آتشکده سیاه گل
آتشکده سیاه گل
مدت ويدئو : 04:11
بازدید : 1593
پل معلق هیر
پل معلق هیر
مدت ويدئو : 4:56
بازدید : 38
باغ فتح آباد
باغ فتح آباد
مدت ويدئو : 01:58
بازدید : 3736
تاریخچه تفرش دوزی
تاریخچه تفرش دوزی
مدت ويدئو : 3:14
بازدید : 65
خانه اژه ای ها
خانه اژه ای ها
مدت ويدئو : 5:39
بازدید : 376
همه ...
قلعه خرانق
قلعه خرانق
مدت پادکست : 4:53
بازدید : 528
خانه امام حسینی حاج علی اكبر ریسمانی
خانه امام حسینی حاج علی اكبر ریسمانی
مدت پادکست : 1:29
بازدید : 1697
روستا ی مزداران
روستا ی مزداران
مدت پادکست : 5:42
بازدید : 186
نقش برجسته شاپور دارابگرد
نقش برجسته شاپور دارابگرد
مدت پادکست : 3:00
بازدید : 676
کاروانسرای چینی چیان
کاروانسرای چینی چیان
مدت پادکست :
بازدید : 2317
همه ...
کارخانه سیمان سپاهان
کارخانه سیمان سپاهان
تعداد تصوير : 24
بازدید : 55
قلعه مغویه
قلعه مغویه
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2711
مجموعه تاریخی حمام قجر
مجموعه تاریخی حمام قجر
تعداد تصوير : 7
بازدید : 1865
ساختمان شهرداری ارومیه
ساختمان شهرداری ارومیه
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1580
انگورستان ملک اصفهان
انگورستان ملک اصفهان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 5678
همه ...