آتشكده كركوی، راز سر به مهر ساسانیان

آتشكده كركوی، راز سر به مهر ساسانیان

27 بهمن 1399

كركویه سیستان تخته پل آجری بوده كه به توصیف استخری راه زرنگ به هرات از آن جا صورت می گرفته و در بالای تپه آن آتشكده كركوی كه نزد زردتشیان بسیار مقدس بوده واقع شده است. آتشكده كركوی كه در 25 كیلومتری راه زابل به هیرمند از مسیر بلوار فرودگاه و روستای شندل واقع شده است یكی از آثار باستانی برجای مانده از روزگار ساسانی است كه توجه زیادی را به خود جلب نموده است. هر چند طی سال 90 تا 91 این محل به حال خود رها شده بود و بسیاری از مردم منطقه و روستائیان از خشت های آن برای خود خانه می ساختند به طوری كه بخشی از آن تخریب شده است. كركویه سیستان را به هرات متصل می كرده است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
فرم چهره با یقه انگلیسی
فرم چهره با یقه انگلیسی
مدت ويدئو : 00:58
بازدید : 1332
لباس کردی
لباس کردی
مدت ويدئو : 04:31
بازدید : 7193
لباس محلی زنان روستای رشم
لباس محلی زنان روستای رشم
مدت ويدئو : 03:18
بازدید : 4486
بازار هفتگی آستانه اشرفیه
بازار هفتگی آستانه اشرفیه
مدت ويدئو : 4:28
بازدید : 66
همه ...
لباس زمستانی مردان کرد
لباس زمستانی مردان کرد
مدت پادکست : 3:33
بازدید : 224
گیوه ملکی
گیوه ملکی
مدت پادکست : 3:49
بازدید : 5085
خوشه‌های خشم
خوشه‌های خشم
مدت پادکست : 1:49
بازدید : 73
تویانا
تویانا
مدت پادکست : 1:27
بازدید : 1851
شلوار بندری
شلوار بندری
مدت پادکست : 3:02
بازدید : 2908
همه ...
فرنجی کردستان
فرنجی کردستان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 306
لباس محلی مردان خوزستان
لباس محلی مردان خوزستان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 6492
لباس زنان سیستان
لباس زنان سیستان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 10964
کلاش (کفش محلی کردی)
کلاش (کفش محلی کردی)
تعداد تصوير : 12
بازدید : 4725
لباس آذری
لباس آذری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 17035
همه ...