موزه فرهنگ و هنر لارستان

موزه فرهنگ و هنر لارستان

20 مرداد 1398

موزه فرهنگ و هنر لارستان شامل موزه تخصصی خط، موزه مردم شناسی، موزه آب، موزه شهدا، موزه سنگهای تزئینی است. با وجود فعالیت موزه‌های متعدد و مختلف در لارستان نیاز است از طرفی با حمایت و تجهیز موزه‌های موجود از سوی نهادهای ذیربط در زمینه راه‌اندازی موزه در زمینه‌های دیگر از قبیل موزه‌های طبیعی در لارستان اقدام کرد.منبع عکس و مکتوب: اینترنت


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
موزه مردم شناسی سیستان
موزه مردم شناسی سیستان
مدت ويدئو : 03:33
بازدید : 3782
موزه سنگ هفت تنان
موزه سنگ هفت تنان
مدت ويدئو : 02:30
بازدید : 2081
موزه ارومیه
موزه ارومیه
مدت ويدئو : 04:53
بازدید : 2622
موزه ارتباطات (پست و مخابرات)
موزه ارتباطات (پست و مخابرات)
مدت ويدئو : 5:21
بازدید : 505
موزه  علوم زمین شناسی ایران تهران
موزه علوم زمین شناسی ایران تهران
مدت ويدئو : 05:57
بازدید : 502
همه ...
موزه رشت
موزه رشت
مدت پادکست : 1:06
بازدید : 1825
موزه مطبوعات استان کرمان
موزه مطبوعات استان کرمان
مدت پادکست : 1:58
بازدید : 1081
موزه عصر آهن تبریز
موزه عصر آهن تبریز
مدت پادکست : 3:18
بازدید : 1282
موزه مردم شناسی رفسنجان
موزه مردم شناسی رفسنجان
مدت پادکست : 5:29
بازدید : 1304
موزه محرم تبریز
موزه محرم تبریز
مدت پادکست : 3:31
بازدید : 1355
همه ...
موزه ایلخانی مراغه
موزه ایلخانی مراغه
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2280
موزه پرندگان بیرجند
موزه پرندگان بیرجند
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1769
موزه صدف آستان قدس رضوی
موزه صدف آستان قدس رضوی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 6590
موزه فرش اردکان
موزه فرش اردکان
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1208
موزه ظروف آستان قدس
موزه ظروف آستان قدس
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2427
همه ...