گیاه داروئی خوشک سمیرم در سال 1397

گیاه داروئی خوشک سمیرم در سال 1397
25

14 شهريور 1397

گیاه داروئی خِوِشک سمیرم در سال 1397. این گیاه از جمله گیاهان داروئی سمیرم است که به وفور بر دامان این کوه و بر صخره ها روییده است.این گیاه ارزش دارودی طبیعی فراوان دارد.گونه خَوَشک (Daphne mucronata) به‌عنوان یکی از گونه‌های درختچه‌ای مهم و با پراکنش وسیع در مراتع مشجر استان کردستان است و تعیین و تشخیص دقیق اثر عوامل بوم­شناختی بر ویژگی­های زیستی این گونه کمک مؤثری به مدیران کشور در حفظ و توسعه و جلوگیری از تخریب رویشگا­ه­های این گونه با ارزش خواهد نمود. به­همین دلیل به‌منظور بررسی مهم‌ترین عوامل بوم‌شناختی مؤثر بر پراکنش این گونه در استان، مناطق مطالعاتی در استان کردستان شامل دزلی، نران و گردنه مروارید با حداکثر غالبیت گونه خَوَشک انتخاب شد. نمونه‌برداری از گونه گیاهی خَوَشک در هر منطقه به­روش تصادفی سیستماتیک در پلات‌های 15×15 مترمربعی و نمونه‌گیری زیراشکوب با استفاده از پلات 1×1 متر مربعی انجام شد. در هر پلات تراکم، طول، عرض و ارتفاع هر پایه خوشک و درصد پوشش تاجی گونه‌های همراه تعیین شد. نمونه‌گیری از خاک در هر پلات سه نمونه و در عمق 50 سانتیمتری در پای گیاه و بین پایه‌ها انجام گرفت. ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاک شامل، درصد رس، سیلت، شن، گچ، آهک، هدایت الکتریکی، اسیدیته، فسفر، کلسیم، منیزیم، درصد سنگ و سنگریزه، نیتروژن، کربن و پتاسیم اندازه‌گیری شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات خاک و پوشش گیاهی از روش‌های آماری تجزیه واریانس، به‌منظور تعیین اثر عوامل محیطی بر تراکم و حجم تاج پوشش خَوَشک از رگرسیون چند­متغیره استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عوامل کربن آلی، پتاسیم، اسیدیته، منیزیم، فسفر، کلسیم، آهک، ازت، رس، شن، متوسط بارش سالیانه، تراکم و حجم تاج پوشش در بین رویشگاه‌های مختلف دارای اختلاف معنی‌دار در سطح یک درصد بودند و عامل سیلت در سطح پنج درصد معنی‌دار بود، ولی فاکتورهای گچ و هدایت الکتریکی در بین رویشگاه‌ها تفاوت معنی‌داری نداشتند. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که مقدار آهک خاک (5/32 -5/9 درصد)، 59 درصد از تغییرات تراکم (نوسان تراکم 1600-400 پایه در هکتار) خَوَشک در رویشگاه‌های این گونه را توجیه می‌کند. همچنین حجم تاج­پوشش خَوَشک در رویشگاه‌های موردمطالعه متأثر از مقدار ازت خاک (با ضریب همبستگی 58/0) می‌باشد. تجزیه واریانس روی جهت‌های جغرافیایی نیز نشان داد که تراکم خَوَشک در جهت‌های شمالی بیشترین مقدار بوده و حجم تاج­پوشش در جهت غربی بیشتر بود.منبع مکتوب: (مدینه صابری و اینترنت)


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
انجیر
انجیر
مدت ويدئو : 01:37
بازدید : 1553
انار
انار
مدت ويدئو : 04:07
بازدید : 1278
گل چمن عروس
گل چمن عروس
مدت ويدئو : 03:20
بازدید : 8051
گل شب بو
گل شب بو
مدت ويدئو : 03:23
بازدید : 1843
آفتیمون
آفتیمون
مدت ويدئو : 03:41
بازدید : 4003
همه ...
گل فیلو دندرون
گل فیلو دندرون
مدت پادکست : 2:14
بازدید : 1190
سیاهدانه
سیاهدانه
مدت پادکست : 1:00
بازدید : 2562
گل گاو زبان
گل گاو زبان
مدت پادکست : 1:25
بازدید : 1136
گیاه رشکک (مسیکه)
گیاه رشکک (مسیکه)
مدت پادکست : 1:37
بازدید : 762
فلفل قرمز
فلفل قرمز
مدت پادکست : 1:36
بازدید : 1280
همه ...
گیاه خون‌فام
گیاه خون‌فام
تعداد تصوير : 8
بازدید : 526
آستیلب
آستیلب
تعداد تصوير : 16
بازدید : 652
زنبق مادی
زنبق مادی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1906
گل پیله نقره ای یا برگ هندوانه ای
گل پیله نقره ای یا برگ هندوانه ای
تعداد تصوير : 3
بازدید : 1739
سیاه شور مصری
سیاه شور مصری
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2644
همه ...