گیاه داروئی خوشک سمیرم در سال 1397

گیاه داروئی خوشک سمیرم در سال 1397
4.3

14 شهريور 1397

گیاه داروئی خِوِشک سمیرم در سال 1397. این گیاه از جمله گیاهان داروئی سمیرم است که به وفور بر دامان این کوه و بر صخره ها روییده است.این گیاه ارزش دارودی طبیعی فراوان دارد.گونه خَوَشک (Daphne mucronata) به‌عنوان یکی از گونه‌های درختچه‌ای مهم و با پراکنش وسیع در مراتع مشجر استان کردستان است و تعیین و تشخیص دقیق اثر عوامل بوم­شناختی بر ویژگی­های زیستی این گونه کمک مؤثری به مدیران کشور در حفظ و توسعه و جلوگیری از تخریب رویشگا­ه­های این گونه با ارزش خواهد نمود. به­همین دلیل به‌منظور بررسی مهم‌ترین عوامل بوم‌شناختی مؤثر بر پراکنش این گونه در استان، مناطق مطالعاتی در استان کردستان شامل دزلی، نران و گردنه مروارید با حداکثر غالبیت گونه خَوَشک انتخاب شد. نمونه‌برداری از گونه گیاهی خَوَشک در هر منطقه به­روش تصادفی سیستماتیک در پلات‌های 15×15 مترمربعی و نمونه‌گیری زیراشکوب با استفاده از پلات 1×1 متر مربعی انجام شد. در هر پلات تراکم، طول، عرض و ارتفاع هر پایه خوشک و درصد پوشش تاجی گونه‌های همراه تعیین شد. نمونه‌گیری از خاک در هر پلات سه نمونه و در عمق 50 سانتیمتری در پای گیاه و بین پایه‌ها انجام گرفت. ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاک شامل، درصد رس، سیلت، شن، گچ، آهک، هدایت الکتریکی، اسیدیته، فسفر، کلسیم، منیزیم، درصد سنگ و سنگریزه، نیتروژن، کربن و پتاسیم اندازه‌گیری شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات خاک و پوشش گیاهی از روش‌های آماری تجزیه واریانس، به‌منظور تعیین اثر عوامل محیطی بر تراکم و حجم تاج پوشش خَوَشک از رگرسیون چند­متغیره استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عوامل کربن آلی، پتاسیم، اسیدیته، منیزیم، فسفر، کلسیم، آهک، ازت، رس، شن، متوسط بارش سالیانه، تراکم و حجم تاج پوشش در بین رویشگاه‌های مختلف دارای اختلاف معنی‌دار در سطح یک درصد بودند و عامل سیلت در سطح پنج درصد معنی‌دار بود، ولی فاکتورهای گچ و هدایت الکتریکی در بین رویشگاه‌ها تفاوت معنی‌داری نداشتند. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که مقدار آهک خاک (5/32 -5/9 درصد)، 59 درصد از تغییرات تراکم (نوسان تراکم 1600-400 پایه در هکتار) خَوَشک در رویشگاه‌های این گونه را توجیه می‌کند. همچنین حجم تاج­پوشش خَوَشک در رویشگاه‌های موردمطالعه متأثر از مقدار ازت خاک (با ضریب همبستگی 58/0) می‌باشد. تجزیه واریانس روی جهت‌های جغرافیایی نیز نشان داد که تراکم خَوَشک در جهت‌های شمالی بیشترین مقدار بوده و حجم تاج­پوشش در جهت غربی بیشتر بود.منبع مکتوب: (مدینه صابری و اینترنت)


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
گیاه تاجریزی
گیاه تاجریزی
مدت ويدئو : 01:42
بازدید : 772
خواص دارچین
خواص دارچین
مدت ويدئو : 03:02
بازدید : 610
درخت رنگین کمان
درخت رنگین کمان
مدت ويدئو : 01:22
بازدید : 372
زیتون سبز و سیاه
زیتون سبز و سیاه
مدت ويدئو : 01:20
بازدید : 678
روغن کدو حلوایی
روغن کدو حلوایی
مدت ويدئو : 01:00
بازدید : 450
همه ...
گیاه آناغالیس
گیاه آناغالیس
مدت پادکست : 1:41
بازدید : 542
خواص میخک
خواص میخک
مدت پادکست : 1:37
بازدید : 1946
درخت پالونیا
درخت پالونیا
مدت پادکست : 5:00
بازدید : 547
گل گاو زبان
گل گاو زبان
مدت پادکست : 1:50
بازدید : 1708
گیاه آلوئه ورا
گیاه آلوئه ورا
مدت پادکست : 1:21
بازدید : 2541
همه ...
سنساپوت
سنساپوت
تعداد تصوير : 12
بازدید : 489
گل سرخ
گل سرخ
تعداد تصوير : 1
بازدید : 3297
گل ودانه سیاه
گل ودانه سیاه
تعداد تصوير : 1
بازدید : 771
گل های زبان گنجشک و رز
گل های زبان گنجشک و رز
تعداد تصوير : 6
بازدید : 2127
جانگلساپ
جانگلساپ
تعداد تصوير : 4
بازدید : 473
همه ...