گیاه داروئی خوشک سمیرم در سال 1397

گیاه داروئی خوشک سمیرم در سال 1397
16.7

14 شهريور 1397

گیاه داروئی خِوِشک سمیرم در سال 1397. این گیاه از جمله گیاهان داروئی سمیرم است که به وفور بر دامان این کوه و بر صخره ها روییده است.این گیاه ارزش دارودی طبیعی فراوان دارد.گونه خَوَشک (Daphne mucronata) به‌عنوان یکی از گونه‌های درختچه‌ای مهم و با پراکنش وسیع در مراتع مشجر استان کردستان است و تعیین و تشخیص دقیق اثر عوامل بوم­شناختی بر ویژگی­های زیستی این گونه کمک مؤثری به مدیران کشور در حفظ و توسعه و جلوگیری از تخریب رویشگا­ه­های این گونه با ارزش خواهد نمود. به­همین دلیل به‌منظور بررسی مهم‌ترین عوامل بوم‌شناختی مؤثر بر پراکنش این گونه در استان، مناطق مطالعاتی در استان کردستان شامل دزلی، نران و گردنه مروارید با حداکثر غالبیت گونه خَوَشک انتخاب شد. نمونه‌برداری از گونه گیاهی خَوَشک در هر منطقه به­روش تصادفی سیستماتیک در پلات‌های 15×15 مترمربعی و نمونه‌گیری زیراشکوب با استفاده از پلات 1×1 متر مربعی انجام شد. در هر پلات تراکم، طول، عرض و ارتفاع هر پایه خوشک و درصد پوشش تاجی گونه‌های همراه تعیین شد. نمونه‌گیری از خاک در هر پلات سه نمونه و در عمق 50 سانتیمتری در پای گیاه و بین پایه‌ها انجام گرفت. ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاک شامل، درصد رس، سیلت، شن، گچ، آهک، هدایت الکتریکی، اسیدیته، فسفر، کلسیم، منیزیم، درصد سنگ و سنگریزه، نیتروژن، کربن و پتاسیم اندازه‌گیری شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات خاک و پوشش گیاهی از روش‌های آماری تجزیه واریانس، به‌منظور تعیین اثر عوامل محیطی بر تراکم و حجم تاج پوشش خَوَشک از رگرسیون چند­متغیره استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عوامل کربن آلی، پتاسیم، اسیدیته، منیزیم، فسفر، کلسیم، آهک، ازت، رس، شن، متوسط بارش سالیانه، تراکم و حجم تاج پوشش در بین رویشگاه‌های مختلف دارای اختلاف معنی‌دار در سطح یک درصد بودند و عامل سیلت در سطح پنج درصد معنی‌دار بود، ولی فاکتورهای گچ و هدایت الکتریکی در بین رویشگاه‌ها تفاوت معنی‌داری نداشتند. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که مقدار آهک خاک (5/32 -5/9 درصد)، 59 درصد از تغییرات تراکم (نوسان تراکم 1600-400 پایه در هکتار) خَوَشک در رویشگاه‌های این گونه را توجیه می‌کند. همچنین حجم تاج­پوشش خَوَشک در رویشگاه‌های موردمطالعه متأثر از مقدار ازت خاک (با ضریب همبستگی 58/0) می‌باشد. تجزیه واریانس روی جهت‌های جغرافیایی نیز نشان داد که تراکم خَوَشک در جهت‌های شمالی بیشترین مقدار بوده و حجم تاج­پوشش در جهت غربی بیشتر بود.منبع مکتوب: (مدینه صابری و اینترنت)


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
پاسی فلور
پاسی فلور
مدت ويدئو : 02:01
بازدید : 1401
خواص دارویی پرسیاوشان
خواص دارویی پرسیاوشان
مدت ويدئو : 0:50
بازدید : 430
گل هاورتسیا
گل هاورتسیا
مدت ويدئو : 04:36
بازدید : 1786
نرگس زار
نرگس زار
مدت ويدئو : 03:08
بازدید : 1951
توت
توت
مدت ويدئو : 01:46
بازدید : 1297
همه ...
یاس زرد
یاس زرد
مدت پادکست : 3:14
بازدید : 432
زنجره خرما
زنجره خرما
مدت پادکست : 4:49
بازدید : 185
قارچ دنبلان
قارچ دنبلان
مدت پادکست : 2:22
بازدید : 4124
درختچه توری ملکه
درختچه توری ملکه
مدت پادکست : 1:51
بازدید : 723
زیره در بقچه کرمانی
زیره در بقچه کرمانی
مدت پادکست : 5:47
بازدید : 360
همه ...
قره قاط
قره قاط
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2737
شمیم گل
شمیم گل
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1416
پسته چینی
پسته چینی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 608
گیاه آزولا
گیاه آزولا
تعداد تصوير : 12
بازدید : 3614
عدس
عدس
تعداد تصوير : 12
بازدید : 831
همه ...