اولین سالگرد شهید خلیل عسکری

اولین سالگرد شهید خلیل عسکری
26.5

23 شهريور 1391

شهید خلیل عسکری


يادداشت ها (1 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
نیما [ 23 شهريور 1391 ]
آن جان آبی خون شرابی، پرسی کجا رفت آن ارغوان آب معانی تا ناکجا رفت او نسترن بود، روح چمن بود، آب سمن بود جان پاره غم فریاد شبنم کز باغ ما رفت دریا به دریا صحرا به صحرا بی نام و یکتا چون موج پر زد چون صبح سر زد و زما جدا رفت پرسی شهید است آیا چه دیده است کز ما بریده است گویم نسیمی جان صمیمی تا ما سوا رفت
شهید کامل رحیمی
شهید کامل رحیمی
مدت ويدئو : 02:31
بازدید : 321
شهید رحیم صیدی
شهید رحیم صیدی
مدت ويدئو : 01:16
بازدید : 362
شهید جهانگیر کاظمی
شهید جهانگیر کاظمی
مدت ويدئو : 02:29
بازدید : 300
شهید علی اكبری چافی
شهید علی اكبری چافی
مدت ويدئو : 04:05
بازدید : 833
شهید نصراله مرادی
شهید نصراله مرادی
مدت ويدئو : 3:40
بازدید : 131
همه ...
شهید محمدناصر اشتری
شهید محمدناصر اشتری
مدت پادکست : 2:50
بازدید : 484
شهید نظرعلی شعبانی
شهید نظرعلی شعبانی
مدت پادکست : 2:50
بازدید : 642
شهید غنی رمضانعلی
شهید غنی رمضانعلی
مدت پادکست : 2:34
بازدید : 622
شهید علی اصغر غلام
شهید علی اصغر غلام
مدت پادکست : 3:51
بازدید : 618
شهید حسین عبدالله زاده
شهید حسین عبدالله زاده
مدت پادکست : 3:37
بازدید : 702
همه ...
شهید محمد ناصر حق شناس
شهید محمد ناصر حق شناس
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1462
آب ‌انبار سردار بزرگ قزوین
آب ‌انبار سردار بزرگ قزوین
تعداد تصوير : 20
بازدید : 2058
شهید جعفر ابراهیم پور
شهید جعفر ابراهیم پور
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1359
شهید اصغر مرتضوی
شهید اصغر مرتضوی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 817
شهید حسین کفاشیان
شهید حسین کفاشیان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1353
همه ...