اولین سالگرد شهید خلیل عسکری

اولین سالگرد شهید خلیل عسکری
25.6

23 شهريور 1391

شهید خلیل عسکری


يادداشت ها (1 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
نیما [ 23 شهريور 1391 ]
آن جان آبی خون شرابی، پرسی کجا رفت آن ارغوان آب معانی تا ناکجا رفت او نسترن بود، روح چمن بود، آب سمن بود جان پاره غم فریاد شبنم کز باغ ما رفت دریا به دریا صحرا به صحرا بی نام و یکتا چون موج پر زد چون صبح سر زد و زما جدا رفت پرسی شهید است آیا چه دیده است کز ما بریده است گویم نسیمی جان صمیمی تا ما سوا رفت
شهید رحمت الله گنجی ارجنکی
شهید رحمت الله گنجی ارجنکی
مدت ويدئو : 03:22
بازدید : 363
شهید یاراحمد مرادی
شهید یاراحمد مرادی
مدت ويدئو : 03:08
بازدید : 522
شهید احمد ظهوری
شهید احمد ظهوری
مدت ويدئو : 02:17
بازدید : 496
شهید عبدالصادق رنجبری
شهید عبدالصادق رنجبری
مدت ويدئو : 04:25
بازدید : 632
شهید مرتضی عطایی
شهید مرتضی عطایی
مدت ويدئو : 5:55
بازدید : 65
همه ...
شهید رسول علینژاد
شهید رسول علینژاد
مدت پادکست : 1:13
بازدید : 246
شهید ملا یدالله یوزی
شهید ملا یدالله یوزی
مدت پادکست : 2:23
بازدید : 560
شهید حسن جبارپور
شهید حسن جبارپور
مدت پادکست : 1:50
بازدید : 319
شهید ستار ابراهیمى هژیر
شهید ستار ابراهیمى هژیر
مدت پادکست : 1:48
بازدید : 396
شهید  علی حسنی
شهید علی حسنی
مدت پادکست : 2:55
بازدید : 625
همه ...
شهید خلبان غفور جدی اردبیلی
شهید خلبان غفور جدی اردبیلی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 4812
شهید رحمت الله محمدی
شهید رحمت الله محمدی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 416
شهید محمود کاظمیان
شهید محمود کاظمیان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 615
شهید محمد محمدی جرجافکی
شهید محمد محمدی جرجافکی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1156
تشییع دو شهید گمنام در اسلامیه  فردوس
تشییع دو شهید گمنام در اسلامیه فردوس
تعداد تصوير : 28
بازدید : 1164
همه ...