شهید سرباز مهدی کلته

شهید سرباز مهدی کلته

23 آبان 1396

اهالی شهرستان ترکمن نشین و اهل سنت شهرستان گمیشان در شمال غربی گلستان پیکر شهید سرباز مهدی کلته را که در درگیری با اشرار در منطقه چالدران به شهادت رسیده بود، تشییع کردند.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
سردار شهید علی هاشمی
سردار شهید علی هاشمی
مدت ويدئو : 02:14
بازدید : 880
شهید شکرعلی کردمیر
شهید شکرعلی کردمیر
مدت ويدئو : 3:45
بازدید : 229
شهید یولعلی عزیزی
شهید یولعلی عزیزی
مدت ويدئو : 02:30
بازدید : 640
شهید وجیه الله رستمی
شهید وجیه الله رستمی
مدت ويدئو : 3:02
بازدید : 166
شهید سید ابوالقاسم  موسوی دامغانی
شهید سید ابوالقاسم موسوی دامغانی
مدت ويدئو : 4:28
بازدید : 48
همه ...
شهید عبدالکریم مصطفی پورآذر
شهید عبدالکریم مصطفی پورآذر
مدت پادکست : 1:23
بازدید : 619
شهید ابراهیم قربانی
شهید ابراهیم قربانی
مدت پادکست : 3:31
بازدید : 745
شهید حبیب پرخاری
شهید حبیب پرخاری
مدت پادکست : 1:34
بازدید : 208
شهید مهدی بهادر بیگی
شهید مهدی بهادر بیگی
مدت پادکست : 4:25
بازدید : 1450
شهید حسین ساعدی
شهید حسین ساعدی
مدت پادکست : 4:04
بازدید : 277
همه ...
شهید محسن شاهرودیان
شهید محسن شاهرودیان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1412
شهید محمد مهدی کازرونی
شهید محمد مهدی کازرونی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 3729
شهیداحمدسالمیان
شهیداحمدسالمیان
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1036
شهید حسن احمدی
شهید حسن احمدی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1148
شهید محمد علی حیدری
شهید محمد علی حیدری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2495
همه ...