شهید سرباز مهدی کلته

شهید سرباز مهدی کلته

23 آبان 1396

اهالی شهرستان ترکمن نشین و اهل سنت شهرستان گمیشان در شمال غربی گلستان پیکر شهید سرباز مهدی کلته را که در درگیری با اشرار در منطقه چالدران به شهادت رسیده بود، تشییع کردند.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
شهید حسین خورابلو
شهید حسین خورابلو
مدت ويدئو : 02:03
بازدید : 623
شهید احمد چابكی
شهید احمد چابكی
مدت ويدئو : 02:46
بازدید : 530
شهید لطیف پسندیده
شهید لطیف پسندیده
مدت ويدئو : 03:43
بازدید : 528
شهید عزیز نیازیان
شهید عزیز نیازیان
مدت ويدئو : 1:32
بازدید : 151
شهید نظام حیدری
شهید نظام حیدری
مدت ويدئو : 2:16
بازدید : 101
همه ...
شهید محمدعلی بشارت
شهید محمدعلی بشارت
مدت پادکست : 5:08
بازدید : 915
شهید حمید اللهیاری
شهید حمید اللهیاری
مدت پادکست : 3:38
بازدید : 1515
شهید امیر هاشمی مطهر
شهید امیر هاشمی مطهر
مدت پادکست : 1:17
بازدید : 505
شهید محمدموسی قلیچ خانی
شهید محمدموسی قلیچ خانی
مدت پادکست : 2:27
بازدید : 642
شهید تقی بهمنی
شهید تقی بهمنی
مدت پادکست : 1:04
بازدید : 645
همه ...
سردار شهید حسین همدانی
سردار شهید حسین همدانی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 569
شهید رجبعلی آقایی
شهید رجبعلی آقایی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1285
شهید مجتبی کرمی
شهید مجتبی کرمی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1089
شهید علی امامیان
شهید علی امامیان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1519
شهید علی اسدی
شهید علی اسدی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 725
همه ...