شهید سرباز مهدی کلته

شهید سرباز مهدی کلته

23 آبان 1396

اهالی شهرستان ترکمن نشین و اهل سنت شهرستان گمیشان در شمال غربی گلستان پیکر شهید سرباز مهدی کلته را که در درگیری با اشرار در منطقه چالدران به شهادت رسیده بود، تشییع کردند.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
شهید سرهنگ ایرج نصرت زاد
شهید سرهنگ ایرج نصرت زاد
مدت ويدئو : 04:11
بازدید : 205
شهید محمد رضا خطیب کیانی
شهید محمد رضا خطیب کیانی
مدت ويدئو : 04:50
بازدید : 729
شهید سلیمان خزلی
شهید سلیمان خزلی
مدت ويدئو : 5:03
بازدید : 108
شهید محمدرضا احمدی
شهید محمدرضا احمدی
مدت ويدئو : 01:26
بازدید : 695
شهید تقی قوتی
شهید تقی قوتی
مدت ويدئو : 04:34
بازدید : 456
همه ...
شهید سید موسی سید آقائی
شهید سید موسی سید آقائی
مدت پادکست : 2:28
بازدید : 1102
شهید مرحمت بالازاده
شهید مرحمت بالازاده
مدت پادکست : 4:27
بازدید : 796
شهید صادق امیدی
شهید صادق امیدی
مدت پادکست : 1:14
بازدید : 494
شهید ناصر کمالی سروستانی
شهید ناصر کمالی سروستانی
مدت پادکست : 2:35
بازدید : 1038
شهید احمد خلیلی فرد
شهید احمد خلیلی فرد
مدت پادکست : 4:04
بازدید : 705
همه ...
شهید محمود کاوه
شهید محمود کاوه
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1359
شهید علی اکبر یونسی
شهید علی اکبر یونسی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1300
شهید حسینعلی آرامش
شهید حسینعلی آرامش
تعداد تصوير : 8
بازدید : 993
شهیدیونس زارع
شهیدیونس زارع
تعداد تصوير : 4
بازدید : 703
شهید رضا داروئیان
شهید رضا داروئیان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1187
همه ...